Přejít na hlavní obsah

Územní studie Letňany-Kbely bude doplněna o námětovou část

Územní studie Letňany-Kbely bude po rozhodnutí pořizovatele - Odboru územního rozvoje (UZR) Magistrátu hl. m. Prahy doplněna o námětovou část, která prověří kapacity území bez současných limitů vyplývajících z provozu letiště Letňany. 

Ilustrační obrázek aktuality

Zastupitelstvo hlavního města Prahy (ZHMP) v lednu 2024 rozhodlo, že si nechá zpracovat a předložit ke schválení aktualizaci nadřazené územně plánovací dokumentace (tzv. Zásady územního rozvoje, zkráceně ZÚR). Navrhovanou úpravou v rámci této aktualizace je “odstranění jevu Letiště Praha – Letňany”. 

Na základě schválené aktualizace ZÚR doporučil Výbor pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči ZHMP na svém zasedání dne 24. 4. 2024 Zastupitelstvu HMP schválit podnět na prověření změny územního plánu v ploše Letiště Praha – Letňany.

Pro územní studii, na jejíž tvorbě jste se podíleli, to znamená, že na základě těchto nových skutečností, bude IPR Praha dopracovávat, a to na základě podnětu pořizovatele, tzv. námětovou část územní studie.

Územní studie tedy nakonec bude mít svou původní podobu, jejíž rozpracovaný návrh jste měli možnost vidět na podzim, a námětovou část, která prověří kapacity území stanovené změnou ÚP č. Z 3842 bez současných limitů vyplývajících z provozu letiště. 

DOPIS OBYVATELŮM

Podrobné vysvětlení změn vyplývajících z možného odejmutí výškových limitů vyplývajících z provozu letiště.

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

Praha schválila návrh nových stavebních předpisů. Budou v souladu s novým stavebním zákonem

Ilustrační obrázek aktuality

Kolik má Praha městských bytů a kdo v nich bydlí? Nová analýza IPR odhaluje aktuální čísla

Ilustrační obrázek aktuality

Ondřej Boháč: Jak stát chrání veřejný zájem? Za kauzou Kasárna Karlín stojí nemožnost měst o sobě rozhodovat

Všechny články