Přejít na hlavní obsah
Hřbitovy jsou nedílnou součástí každého města.

Myslíme proto na úpravu a péči, kterou tyto prostory potřebují. Správa pražských hřbitovů vyhlásila ve spolupráci s námi urbanisticko-architektonickou soutěž na řešení rozšíření hostivařského hřbitova. Cílem bylo nalézt podobu nově založeného hřbitovního oddělení, které bude sloužit důstojnému uložení zpopelněných lidských ostatků. Zvítězil návrh autorského týmu ve složení Stanislav Krčmárik, Ľubica Lašáková, Lukáš Radošovský, Róbert Bakyta, Matúš Grega-Jakub, Peter Janeček a Ivan Boroš.

Co se má stát a proč? Co se změní?

Co se má stát?

  • Rozšíření o kolumbárium a vsypovou louku v jižní ose
  • Umístění ostatků zesnulých do hřbitovních zdí
  • Vznik asketicky jednoduchého ortogonálního prostoru členěného na tři části – vstupní prostor, zázemí a prostor kolumbária se vsypovou loukou
  • Zajištění umělého osvětlení v ambientní intenzitě
  • Vznik lesoparku pro místní obyvatele vedle samotného hřbitova
O projektu

Projekt v bodech

Harmonogram

Zahájení: 2016
Dokončení: 2021

Kolik to bude stát?

30 mil. Kč 

Kdo to bude dělat?

Stanislav Krčmárik, Róbert Bakyta, Lukáš Radošovský

Úloha IPR

Organizátor soutěže a zpracovatel soutěžních podmínek

Forma

Urbanisticko-architektonická veřejná anonymní jednokolová projektová soutěž

Soutěž

Cílem soutěže bylo nalézt optimální řešení nově založeného hřbitovního oddělení, které bude svou funkcí a výrazem splňovat základní podmínku – důstojné uložení zpopelněných lidských ostatků. 

Porota

Členové poroty – závislí

Mgr. Martin Červený, ředitel Správy pražských hřbitovů
Ing. arch. Vladimír Lavrík, hlavní architekt MČ Praha 15
Ing. arch. Filip Ditrich, IPR

Členové poroty – nezávislí

PhDr. Richard Biegel, Ph.D., ředitel Ústavu pro dějiny umění FF UK v Praze
Ing. arch. Svatopluk Sládeček
Ing. arch. Boris Redčenkov
Ing. Jaroslav Svoboda, Gostiwar, z. s. – místní občanské sdružení

Náhradník – závislý

Julius Mlčoch, ředitel Pohřebního ústavu hl. m. Prahy

Náhradník – nezávislý

Ing. arch. Jan Kovář

1. místo
2. místo
2. místo
3. místo
Soutěžní návrhy

Návrhy