Přejít na hlavní obsah
Od řeky až po střechu – Vltavská filharmonie od vítězného týmu Bjarke Ingels Group bude žít 24 hodin 7 dní v týdnu.

Vítězný projekt moderního hudebního centra, které v budoucnu vznikne v pražských Holešovicích, nepracuje pouze s budovou jako takovou, ale přináší i nápaditá řešení veřejného prostoru, počítá se zpřístupněním břehu řeky a otevírá venkovní terasy filharmonie včetně střechy všem bez rozdílu.

Ambicí Vltavské filharmonie je přilákat nejen fanoušky klasické hudby, nýbrž širokou veřejnost. Vítězný návrh ateliéru Bjarke Ingels Group (BIG) počítá s vybudováním tří sálů, bude se zde nacházet také hudební oddělení a kreativní hub Městské knihovny v Praze, návštěvníci se mohou těšit na kavárnu či střešní restauraci a mnozí jistě využijí i nabídku vzdělávacích aktivit. Střecha bude v případě Vltavské filharmonie pokračováním veřejného prostoru náměstí – stupňovitá forma umožní zájemcům vystoupat až na její vrchol a to bez nutnosti vstupu do budovy, každý si tak bude moct vychutnat jedinečný panoramatický výhled na Prahu.

Aktuální informace o Vltavské filharmonii najdete na webových stránkách projektu:

www.vltavskafilharmonie.cz (cz)

www.vltavaphilharmonichall.com (en)

Vyhlášení výsledků mezinárodní soutěže

O soutěži

Mezinárodní architektonickou soutěž o podobu Vltavské filharmonie vyhlásilo hlavní město Praha společně s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy na konci srpna 2021. Do soutěže se přihlásilo celkem 115 týmů z 25 zemí, k účasti bylo předem vyzváno také pět renomovaných architektonických ateliérů. V listopadu 2021 oznámila mezinárodní porota vybrané finalisty – ti odevzdali 19 soutěžních návrhů, ze kterých v květnu 2022 vzešel vítěz. Mezi umístěné patří kromě studia BIG také Barozzi Veiga + Atelier M1, Bevk Perović Arhitekti, Petr Hájek Architekti a Snøhetta. Rozhodnutí mezinárodní poroty bylo slavnostně vyhlášeno 17. května 2022 v CAMPu.

Porota soutěže

Nezávislí: Andreas Cukrowicz, Tina Saaby, Michal Sedláček, Josef Pleskot, Marcela Steinbachová, Peter Gero

Závislí: Zdeněk Hřib, Lubomír Zaorálek, Petr Hlaváček, Jan Čižinský, Martin Krupauer

Náhradníci: Ladislav Lábus, Niels Erik Lund, Michal Fišer, Roman Bělor, Klára Salzmann, Adrian Ellis, Viktor Mahrik, Jakub Veselý, Bohuslav Svoboda, Milan Němeček, Hana Třeštíková, Lubomír Brož, Adam Scheinherr, Jan Wolf, Jan Chabr, Lenka Burgerová, David Mareček, Pavel Vyhnánek, Jaromír Hainc, Martin Gross, Daniel Sobotka

Realizace projektu

Po potvrzení výsledků architektonické soutěže zastupitelstvem hl. m. Prahy v červnu 2022 bude následovat jednání o smlouvě na dopracování návrhu, zpracování projektové dokumentace s vítězem a získání potřebných povolení k zahájení stavby. Finální etapa by měla začít výběrem zhotovitele stavby během roku 2026. Se zahájením stavebních prací se počítá o rok později v roce 2027, nový koncertní sál by měl být dokončen za deset let, tedy v roce 2032.

 

 

 
Bjarke Ingels Group

Vítěz soutěže

Vítězný architektonický ateliér Bjarke Ingels Group s pobočkami v Kodani, Londýně, New Yorku, Barceloně a Šen-čenu zaměstnává odborníky z řad architektů, designérů, inženýrů, ale také teoretiků, kteří se zabývají architekturou, urbanismem, výzkumem a vývojem budov. Mnohé návrhy studia BIG, které vzniklo v roce 2005 v Kodani pod vedením dánského architekta Bjarkeho Ingelse, jsou jedinečné použitím průkopnických technologií a často vynikají popíráním tradičních konvencí a rozměrů. Tak je tomu například v případě Amager Bakke, moderní spalovny odpadů v Kodani, která funguje zároveň jako lyžařská sjezdovka, LEGO House v dánském městě Billund, který připomíná kostičky známé stavebnice, nebo budovy Méca (Maison de l’Économie Créative et de la Culture en Nouvelle-Aquitaine) ve francouzském Bordeaux. Portfolio ateliéru zahrnuje také návrhy obytných budov, muzeí nebo výstavních center.

Více informací o vítězném návrhu naleznete zde
Prezentace vítězného návrhu

S vítězným návrhem se zájemci mohli seznámit od 19. 5. do 30. 6. 2022 v rámci venkovní výstavy přímo na Vltavské, na místě budoucí Vltavské filharmonie. Od 19. 5. do 27. 5. 2022 zde byl umístěn také informační kontejner. Občané měli možnost získat odpovědi na konkrétní dotazy týkající se vítězného návrhu budovy a jejího bezprostředního okolí. Součástí akce byl i doprovodný program, složený z koncertů a komentovaných procházek. 

O projektu

Projekt v bodech

Kolik to bude stát?

9,4 mld. Kč

Kdo to bude dělat?

Analýzu využitelnosti zpracoval proslulý ateliér Henning Larsen a tým, jehož dalšími členy jsou konzultantské firmy AEA a Buro Happold.

Úloha IPR

Organizátor soutěže a zpracovatel soutěžních podmínek

Forma

Mezinárodní architektonická soutěž o návrh

Co se má stát a proč? Co se změní?

Co se má stát?

 • Vznik koncertního sálu s kapacitou min. 1 800 sedadel
 • Vytvoření prostoru s vynikajícími akustickými vlastnostmi
 • Zajištění zázemí pro filharmonickou produkci
 • Vznik multifunkčního prostoru, který se přizpůsobí rozmanitému a atraktivnímu programu
 • Realizace ikonické stavby, která nastartuje proměnu klíčového rozvojového území Bubny-Zátory

Harmonogram

Zahájení (2017)
Analytická fáze (2018–2021)
 • Příprava zadání analýzy využitelnosti
 • Výběrové řízení na zpracovatele analýzy
 • Zpracování analýzy využitelnosti
 • Vyhodnocení analýzy využitelnosti
 • Pořízení dalších nezbytných studií a podkladů
Projektová fáze (2022–2026)
 • Příprava zadání mezinárodní architektonické soutěže
 • Mezinárodní architektonická soutěž o návrh
 • Jednací řízení bez uveřejnění a podpis smlouvy na zhotovení projektové dokumentace
 • Zpracování projektové dokumentace a dokumentace pro výběr dodavatele
Realizační fáze (2027–2032)
 • Výběr dodavatele stavby
 • Zpracování prováděcí dokumentace
 • Výstavba Vltavské filharmonie

Detailnější popis projektu

Vize projektu 

Praha je kouzelné místo v centru Evropy, které má dlouhodobou ambici být nejen jejím srdcem, ale zároveň městem, s nímž se jeho obyvatelé identifikují. Městem, které je opravdovým domovem pro 1,5 milionu Pražanů, a zároveň dynamicky se rozvíjejícím kulturním a hospodářským centrem i atraktivním turistickým cílem. Městem s ambicí být nejen kulturní metropolí země, ale zároveň vyhledávaným kulturním centrem Evropy, což je její dědictví vznikající po dávná staletí, kdy byla křižovatkou kultur a významně ovlivňovala kulturní vývoj celého kontinentu. Stejně tak ale chce být městem podněcujícím fantazii a tvůrčí aktivitu svých obyvatel i návštěvníků. Nabízet nezapomenutelné zážitky obohacující život a povznášející ducha.
Navzdory výše uvedenému je potřeba si přiznat, že jedním z vážných problémů Prahy je střet prvků moderní doby s hmotným a duchovním odkazem minulosti. Provází ho řada chybných a často nevratných zásahů do staleté urbanistické a architektonické podoby města, kdy například historické jádro Prahy nebylo dimenzováno na dnešní intenzitu využití.

A tak Praha potřebuje vyhledávat nová centra, aby bylo zřejmé, kde je ono území, které se bude v příštím století rozvíjet tak, aby budoucí generace měly být na co hrdé.
Proto, aby se nové centrum stalo přirozeným doplněním toho stávajícího historického, je ale nutné vnést do jeho zadání veřejný i kulturní rozměr, jenž by mohl naplnit dlouholeté volání po vzniku nového koncertního sálu odpovídajícímu nárokům jedenadvacátého století.

V Praze nevyrostl koncertní sál pro symfonickou hudbu již více než 100 let. Nejmladší, Smetanova síň Obecního domu, byla otevřena koncem roku 1912. Dvořákova síň Rudolfina dokonce již roku 1885. I když oba sály byly rekonstruovány, stále se jedná o sály historické. Nejenom, že neodpovídají požadavkům 21. století, ale beze zbytku ani požadavkům symfonické hudby.

Projekt realizace koncertního domu bude zásadním impulsem rozvoje nového centra Prahy. Nabídne dostatek možností pro realizaci nejen zajímavé stavby, ale hlavně nové kulturní a architektonické dominanty města.

Transformační území Holešovice – Bubny-Zátory je jedním z největších a nejdůležitějších pražských brownfieldů. Nová stavba filharmonie v lokalitě Vltavská se stane iniciačním impulsem a symbolem jeho přeměny, která nastartuje novou dimenzi přirozeného rozvoje města.

Řeka Vltava je od pradávna hlavní tepnou Prahy. Kolem ní město vzniklo, rostlo, rozvíjelo se. Její význam pro Prahu je obrovský. Umístění nové koncertní budovy na jejím nábřeží je proto více než symbolické, znamená přirozené pokračování rozvoje města. Spojením filharmonie s řekou Vltavou tak dojde k potvrzení kontinuity rozvoje Prahy kolem své říční tepny.

Vltavská filharmonie

Vybudovat nové centrum s Vltavskou filharmonií je obrovský úkol. Kulturní a společenská vyspělost současné generace se dá ale poznat právě podle stanovování a zvládání vysokých cílů. Nic nechtít neznamená být moudrý a skromný, ale naopak malý a hloupý, bez vizí a pohledu do budoucna.
Ambicí Prahy je prosazovat se nejen jako město památek, ale i jako centrum inspirativní živé kultury. Realizace nové budovy Vltavské filharmonie tuto ambici výrazně posílí a podpoří.
Vltavská filharmonie bude živým a otevřeným prostorem sloužícím každodenně nejen Pražanům, ale i místem, kde pravidelnými návštěvníky budou především obyvatelé celé naší země.

Všechno naše úsilí směřuje k tomu, abychom všichni byli na Vltavskou filharmonii hrdi. Máme na čem stavět, respektovaná česká hudební tradice je pro nás závazkem i inspirací.
Vltavská filharmonie posílí roli úspěšné a respektované Prahy v Evropě. Bude nástrojem kultivace prostředí města a podporou rozmanitosti aktivit obyvatel Prahy i jejich návštěvníků. Propojí tak historické dědictví kulturních tradic s novými trendy v kultuře a umění.
Nová kulturní a architektonická dominanta města se stane významným bodem pro návštěvníky Prahy z celého světa.

Není vhodnější doba pro plánování a přípravu podobných záměrů, než současnost ovlivněná světovou pandemií a doprovázená hospodářskou recesí a útlumem. Jen připravení mohou být v časech budoucí konjunktury – společenské i ekonomické – úspěšní.
Praha Vltavskou filharmonii potřebuje! Praha Vltavskou filharmonii chce!

Využití budovy filharmonie

Dva orchestry i knihovna

Vltavská filharmonie bude sídlem dvou orchestrů – Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK a České filharmonie. Oba orchestry zde najdou odpovídající rezidenční prostory, ale i zázemí pro rozšíření svých edukačních programů pro veřejnost, jež jsou nedílnou součástí činnosti obou subjektů. Zapojeny budou také hudební školy nejrůznějších úrovní, které budou moci prostory Vltavské filharmonie využívat pro svou výuku. Zástupci České filharmonie a Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK, stejně jako Městské knihovny v Praze se podíleli na zpracování zadání pro architektonickou soutěž, byli přizváni k porotcování soutěže a mohli se tak vyjádřit k potřebám jednotlivých subjektů.

Participace

Jak jste se mohli zapojit?

V říjnu a listopadu 2022 bylo možné se zapojit do tvorby finálního návrhu Vltavské filharmonie.

Od 17. 10. do 26. 10. 2022 bylo možné navštívit participační kontejner na Strossmayerově náměstí, ve kterém bylo možné se podívat na návrh, kdokoliv se mohl zeptat na nejrůznější témata nebo se přímo zapojit do plánování filharmonie – vyplněním dotazníku a dalšími aktivitami.

Kromě toho se veřejnost mohla zúčastnit debaty s autory z ateliéru BIG:

Jak Vltavská filharmonie promění Prahu? 

Akce se konala 2. 11. 2022 v CAMP Praha. 

Zástupci z ateliéru BIG představili návrh Filharmonie a následně otevřeli jednotlivá témata, která jsou důležitá při výstavbě takto významné veřejné budovy. Součástí byla i debata nejen s autory, ale i s odborníky na dopravu nebo zeleň. 

Na záznam z akce je možné se podívat zdehttps://vimeo.com/763768906

Každý také mohl vyplnit anketu, a to jak přímo v informačním kontejneru v papírové verzi, tak v online prostoru. 

Výstupy z anketního šetření najdete zde. 

Občané městské části Prahy 7 byli také pozváni na Setkání nad návrhem budovy Vltavské filharmonie

NENAŠLI JSTE ODPOVĚĎ NA VAŠÍ OTÁZKU?

Kontakty

Adéla Kovářová

PR a tisková mluvčí za tým Vltavské filharmonie

T: +420 777 330 096

E: kovarova@vltavskafilharmonie.cz 

Projektový tým

 • Projektový tým, který vede Ing. arch. Martin Krupauer, byl ustanoven v říjnu 2019 na základě usnesení Rady hl. m. Prahy pro vznik koncertního sálu, která zajistí projektu dlouhodobou podporu.
 • Úkolem projektového týmu je nyní na základě analýzy využitelnosti stanovit koncept nové filharmonie, tj. definovat všechny budoucí funkce a využití budovy, včetně způsobu provozování, financování výstavby a následného provozu.
 • Výstavbu koncertního sálu deklaruje též Memorandum o spolupráci a vzájemné podpoře při vzniku nového koncertního sálu mezi Prahou a Spolkem pro výstavbu nového koncertního sálu v Praze, schválené usnesením Rady hl. m. Prahy č. 587 z 27. 4. 2010.