Přejít na hlavní obsah
Bjarke Ingels Group

Autor: Bjarke Ingels, Brian Yang

Spolupracující osoby: AED PROJECT Aleš Marek, Šárka Schneiderová; John Henley, Karel Košek, Tomas Hradek; NAGATA ACOUSTICS Marc Quiquerez, Neza Kravanja; THEATRE PROJECTS Findlay Ross, Mark Stroomer; BURO HAPPOLD George Keliris, Kostis Lysikatos, Michael Keverne; SYSTEMATICA Tiffanie Yamashita; FRONT Marc Simmons, Jill Fredrickson

Anotace návrhu

Vltavská filharmonie je zkomponována jako meandrující cesta od břehu řeky na střešní terasu. Proudy veřejnosti a pražská belvederová náměstí spojují městský život s hudbou v jejím srdci. Pražské sály jsou stvořené dominanty na pohled, vyladěny pro zvuk, orchestrovány funkčně i pro spojování lidí. Z této rytmické struktury vystupuje symfonie kolonád a balkonů jako platforma pro veřejný život. Expresivni i pragmatická, nová filharmonie se stane klíčovou dominantou Prahy. Od řeky až na střechu.

Hodnocení poroty

Soutěžní porota se jednoznačně shodla, že jde o výjimečný návrh, který z pohledu urbanismu a architektury maximálně využívá potenciálu řešeného území a nejlépe naplňuje ideu stavby koncertní síně Vltavské filharmonie. Porota je zároveň přesvědčena, že zvolené řešení umožňuje další rozvoj tohoto potenciálu, který bude předmětem diskuse a spolupráce mezi vybraným multidisciplinárním týmem a budoucím uživatelem stavby, tak aby byly zajištěny provozní, technické a akustické parametry na světové úrovni. Soutěžní návrh tak zcela naplnil očekávání Zadavatele, definované v soutěžním zadání.

Porota ocenila především zvolené urbanistické a architektonické řešení splně využitým potenciálem pro ikonickou stavbu, která bude reprezentovat instituci filharmonie v kontextu městského panoramatu. Návrh důsledně pracuje s využitím motivu přístupné střešní krajiny stoupající od řeky až do nejvyšší patra stavby, s řadou možností propojení interiéru a exteriéru stavby. Stavba zároveň nemá žádnou zadní fasádu a její hmota působí elegantně všemi směry jak v nejbližším okolí, tak ze vzdálenějších pohledů. V tomto směru je architektonický výraz velmi kontextuální, až poetický.

Pozitivně je hodnocen také relativně kompaktní tvar hlavního objemu budovy s přiměřeným měřítkem a velikostí stavby, s ohledem na charakter řešeného území a efektivní řešení vnitřního uspořádání všech sálů i souvisejících provozních vazeb. V dispozici objektu jsou racionálně a přehledně uspořádané všechny požadované funkce a velmi přesně je dodržen stavební program. Architektonické a akustické řešení jednotlivých koncertních i multifunkčních sálů je zcela zvládnuté a umístění kreativního hubu a knihovny podporuje jejich zapojení do celkového konceptu. Řešení velkoryse prosklených fasád umožňuje denní osvětlení většiny provozních prostor zázemí, zároveň velké přesahy střech částečně stíní před sluncem.

Přiměřená a důstojná je velikost prostranství před hlavním vstupem do filharmonie a dostatečný odstup od staveb v okolí, ke kterým se zároveň objekt neobrací zády. Přirozené je propojení stavby a nábřeží řeky, s dobře vyřešenou pěší a cyklistickou dopravou a zvolená forma je současnou interpretací vltavské náplavky. Navržené stromy jsou umístěné v rostlém terénu. Řešení sjezdu z Hlávkova mostu je sice stavebně komplikovanější, ale uvolňuje celý prostor nábřeží. Přesvědčivé, odvážné a zároveň racionální je konstrukční a technologické řešení stavby.

Porota považuje za méně vhodné dopravní řešení zásobovacího dvora a příjezdu VIP a umístění vzrostlých stromů pouze ve zpevněných plochách, které mají větší rozsah, než u jiných návrhů. Prostor pro menší akce je sice v atraktivní poloze, ale v celkovém dispozičním řešení je ve vzdálenější poloze od multifunkčního sálu.

K dalšímu prověření je statické zatížení od pater nad konstrukcí stropů malého a víceúčelového sálu, možnosti údržby a charakteru střešních teras a řešení detailů fasádního pláště.

Materiály ke stažení

Bjarke Ingels Group