Přejít na hlavní obsah
Nové řešení symbolu Dejvic odklání veškerou dopravu mimo střed náměstí.

Vítězné náměstí neboli Kulaťák dnes nefunguje jako plnohodnotné náměstí. Jde v podstatě o nedokončenou dopravní křižovatku, která myslí na chodce až v poslední řadě. Proto se město rozhodlo, že Vítězné náměstí získá novou tvář. Návrh studia Pavel Hnilička Architekti zvítězil v roce 2018 v urbanistické soutěži, kterou jsme připravili na základě zadání vedení města. Nové řešení symbolu Dejvic odklání veškerou dopravu mimo střed náměstí. To se promění v místo pro setkávání, kulturní akce, trhy, veřejná shromáždění nebo pro ústřední monument.

O projektu

Projekt v bodech

Harmonogram

Zahájení: 2018
Dokončení: 2025

Kolik to bude stát?

500 mil. Kč

Kdo to bude dělat?

Pavel Hnilička Architekti

Úloha IPR

Zadavatel soutěže a zpracovatel soutěžních podmínek

Forma

Mezinárodní urbanisticko-architektonická otevřená anonymní dvoukolová projektová soutěž

Detailnější popis projektu

Vítězné náměstí dlouhé roky nevyužilo svůj potenciál. Přitom je dokonce čtyřnásobně větší než třeba Staroměstské náměstí. Teď se to ale změní. Uprostřed náměstí vznikne nová pěší zóna s centrálním monumentem.

Historie

 • Dnešní podobu náměstí určil architekt Antonín Engel, který vyhrál v roce 1920 architektonickou soutěž na nové urbanistické řešení severozápadního města a v roce 1924 vytvořil pro celou čtvrť regulační plán, silně ovlivněný mimo jiné přestavbou Paříže v 19. století. Hospodářská krize však velkolepé vize narušila a dnešní podoba je tak pouhým torzem plánované realizace.
 • Engel vedl automobilovou dopravu po kruhovém objezdu, stejně tak nejprve tramvaje. Vykolejení tramvajové soupravy a opakované kolize dopravy vyústily roku 1942 v úpravu vedení tramvajové trati středem objezdu.
 • První krok k novodobé proměně Vítězného náměstí nastal v březnu 2017, kdy MČ Praha 6 uspořádala v hotelu DAP veřejné setkání týkající se budoucnosti Vítězného náměstí.
 • Hl. m. Praha v roce 2018 pověřilo IPR přípravou urbanistické soutěže na celkové řešení Vítězného náměstí, kterou vyhrálo studio Pavel Hnilička Architekti.

Soutěž

 • Mezinárodní urbanisticko-architektonická otevřená anonymní dvoukolová projektová soutěž
 • Předmětem soutěže bylo zpracování řešení prostoru Vítězného náměstí se všemi urbanistickými a dopravními vazbami v dané lokalitě a vytvoření veřejného prostranství reprezentativního a pobytového charakteru v souladu s jeho nově navrženým dopravním řešením.

Termíny

Vyhlášení soutěže: 20. 4. 2018
Ukončení soutěže: 28. 11. 2018 

1. cena
2. cena
3. cena
Soutěžní návrhy

Návrhy

Porota

Členové poroty – nezávislí

 • prof. Ing. arch. Jan Jehlík, architekt-urbanista, atelier Jan Jehlík, Praha, předseda poroty
 • Peter Heath, RIBA MRTPI, Atkins Design Director Public Realm, Londýn
 • prof. Ivan Reimann, Müller–Reimann architekten, Berlín
 • Ing. arch. Antonín Novák, atelier DRNH, Brno
 • prof. PhDr. Petr Kratochvíl, CSc., teoretik architektury
 • Ing. arch. MgA. Alena Korandová, atelier Koranda–Korandová, Beroun

Členové poroty – závislí

 • Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Prahy
 • Mgr. Petra Kolínská, náměstkyně primátorky hl. m. Prahy
 • Petr Dolínek, náměstek primátorky hl. m. Prahy
 • Mgr. Ondřej Kolář, starosta MČ Praha 6
 • Ing. arch. Martin Polách, zástupce starosty MČ Praha 6

Náhradníci poroty – nezávislí

 • Ing. arch. MgA. Martin Rusina, Ph.D., atelier Rusina–Frei, Praha
 • Ing. arch. MgA. Pavel Nasadil, ateliér FAM, Praha
 • Ing. arch. Juraj Calaj, atelier edit architects, Praha

Náhradníci poroty – závislí 

 • Ing. arch. MgA. Petr Janda, zástupce primátorky Adriany Krnáčové
 • MgA. Štěpán Toman, zástupce náměstkyně Petry Kolínské
 • Mgr. Michael Pokorný, zástupce náměstka Petra Dolínka
 • MgA. Marek Kopeć, IPR
 • doc. Ing. arch. Pavla Melková, Ph.D., IPR
 • Ing. Štěpán Špoula, IPR
Řešení tzv. 4. kvadrantu

Aktuální soutěž na dostavbu náměstí

Vítězné náměstí, které projde proměnou podle návrhu studia Pavla Hniličky, čeká další architektonická soutěž. Hlavní město Praha a Městská část Praha 6 umožnily vyhlášení mezinárodní architektonické soutěže na dostavbu tzv. 4. kvadrantu, tedy jeho poslední nedokončené části. Možná podoba území, jež je vymezeno ulicemi Evropská, Šolínova a Jugoslávských partyzánů, bude známa v květnu příštího roku. 

Soutěž bude probíhat formou tří soutěžních workshopů, během kterých se porota, investoři, samospráva a další aktéři území zapojí do dialogu přímo se soutěžícími týmy. Zájemci o účast v soutěži musí podat přihlášky s portfoliem referenčních prací do 16. 9. 2022. Porota vybere až deset týmů, které se zúčastní prvního kola soutěže. Následně bude vybráno 3–5 konceptů, které budou ve druhém kole rozpracovány do podrobnějšího návrhu. S vítězem soutěže bude zadavatel jednat o zpracování navazujících projektů.

Součástí podkladů pro architekty budou i výstupy ze zapojení veřejnosti, které probíhalo během jara 2022. Obyvatelé a návštěvníci území popsali, co jim v centru Dejvic chybí a jak by rozvoj náměstí mohl zlepšit občanskou vybavenost. Souhrnná zpráva ze zapojení veřejnosti a další informace k soutěži jsou na webu www.4kvadrant.cz