Přejít na hlavní obsah
Chceme vytvořit na Černém Mostě kvalitní, přehledné, bezpečné a pohodlné prostředí.

Terminál na Černém Mostě denně využije okolo 50 000 cestujících. Jedná se o důležitý přestupní bod mezi metrem B, autobusovými linkami městské, příměstské i dálkové dopravy. V současnosti je zde také dokončován parkovací dům P+R pro 880 vozidel. Architektonické řešení terminálu je však dnes již morálně zastaralé – přístup k nástupišti metra směrem do centra je komplikovaný a často vícenásobné objíždění terminálu autobusovými linkami je neefektivní. Navíc na základě technických průzkumů bylo zjištěno, že lávka nad nástupišti autobusů je ve špatném stavu a zhruba do deseti let bude vyžadovat celkovou rekonstrukci. Rada hl. m. Prahy proto pověřila Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR), aby zpracoval koncepční studii jeho celkové revitalizace. Na základě výběrového řízení vybral multioborový tým, který vede kancelář re:architekti. Studii musí následně schválit Rada hl. m. Prahy a Rada MČ Praha 14. Celková rekonstrukce se vzhledem k investičním nákladům a náročnosti procesu přípravy nepředpokládá dříve než v roce 2030.

 

Jak se můžete zapojit?

V září 2021 byl odevzdán hrubopis koncepční studie rekonstrukce terminálu na Černém Mostě, poté bylo naplánováno projednání hrubopisu s městskými aktéry a představení studie veřejnosti. Návrh koncepční studie byl v říjnu 2021 prezentován architekty přímo v předprostoru terminálu, kde byl umístěn tzv. participační kontejner. Zde bylo možné se o záměru pobavit přímo s autory a zástupci MČ Praha 14 a případně podat k návrhu připomínky. 

Připomínky bylo možné až do 24. října 2021 podávat také online prostřednictvím dotazníku. Koncepční studie si můžete prohlédnout a stáhnout zde:

Koncepční studie – analytická část

Koncepční studie – návrhová část