Přejít na hlavní obsah
Chceme vytvořit na Černém Mostě kvalitní, přehledné, bezpečné a pohodlné prostředí.

Terminál na Černém Mostě denně využije okolo 50 000 cestujících. Jedná se o důležitý přestupní bod mezi metrem B, autobusovými linkami městské, příměstské i dálkové dopravy a v současnosti dokončovaným parkovacím domem P+R pro 880 vozidel. Architektonické řešení terminálu je však dnes již morálně zastaralé – přístup k nástupišti metra směrem do centra je komplikovaný a často vícenásobné objíždění terminálu autobusovými linkami je neefektivní. Navíc na základě technických průzkumů bylo zjištěno, že lávka nad nástupišti autobusů je ve špatném stavu a zhruba do deseti let bude vyžadovat celkovou rekonstrukci. Rada hl. m. Prahy proto pověřila Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR), aby zpracoval koncepční studii jeho celkové revitalizace. Na základě výběrového řízení vybral multioborový tým, který vede kancelář re:architekti. Studii musí následně schválit Rada hl. m. Prahy a Rada MČ Praha 14. Celková rekonstrukce se vzhledem k investičním nákladům a náročnosti procesu přípravy nepředpokládá dříve než v roce 2030.

 

Jak se můžete zapojit?

V září 2021 byl odevzdán hrubopis koncepční studie rekonstrukce terminálu na Černém mostě a nyní je naplánováno projednání hrubopisu s městskými aktéry a představení studie veřejnosti. Návrh koncepční studie představí architekti od 18. do 22. října, vždy mezi 15 a 18 hodinou, přímo v předprostoru terminálu v rámci participačního kontejneru. Zde bude možné se o záměru pobavit přímo s autory a zástupci Praha 14 a případně podat k návrhu připomínky. 

Připomínky lze také až do 24.10 podávat online prostřednictvím dotazníku. Koncepční studie si můžete prohlédnout a stáhnout na odkazech zde:

Koncepční studie – analytická část

Koncepční studie – návrhová část