Přejít na hlavní obsah
Seifertova ulice patří mezi nejdůležitější průsečíky Žižkova.

Praha nám proto uložila vypracovat koncepční studii této lokality. Zpracovatelem studie se stal žižkovský ateliér edit architects, který sám sídlí jen malý kousek od řešeného území. Rekonstrukce se dělí na dvě etapy. První pojímá Táboristkou ulici a nejvýchodnější část Seifertovy ulice a prostor kolem zastávky Olšanské náměstí. Koncepční studie věnující se první fázi je již hotová. Druhá etapa se týká celé ulice Seifertova. Jakmile budou obě studie schváleny vedením města, zadá Dopravní podnik zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí.

Co se má stát a proč? Co se změní?

Co se má stát?

Koncepční studie bude realizována ve dvou fázích.

Etapa 1 (Táboritská ulice a část Seifertovy ulice)

 • Zadání studie se týká úpravy části ulice Seifertova a celé ulice Táboritská.
 • Neuralgickými body jsou však tři místa – křižovatka Seifertovy a Chlumovy, schodiště mezi Rokycanovou a Chelčického a okolí obchodního centra Bezovka.
 • V ulicích vzniknou nové přechody pro chodce.
 • Stávající budou upraveny jako bezbariérové.
 • Úpravou projdou i tramvajové zastávky a chodníky.
 • Přibýt by mohly i nové stromy a lavičky.
 • Vzniknou zde „jezdecké schody“ – nízké schody, které zajišťují pozvolné stoupání s možností příjemného posezení (křížení ulice Seifertova / Chlumova).
 • Rekonstrukcí projde schodiště v místě propojení ulic Rokycanova / Chelčického – jednotlivé stupně doplní led diody, spodní část doplní vodní prvek, horní kruhová lavička legendárního žižkovského bouřliváka Františka Sauera.
 • Prostor obchodního centra Bezovka má stejně jako ulice Seifertova výškovou bariéru v podobě zdi podzemních garáží. Vznikne proto nové schodiště, které je zapuštěné do zdi podzemní garáže a propojuje tak chodník a prostor před Bezovkou.
 • Východní část Táboritské ulice a veřejný prostor kolem zastávky Olšanské náměstí jsou řešeny samostatnou studií městské části Praha 3 (Sinpps). Studie navrhuje komplexní úpravu prostoru v okolí tramvajových zastávek, zlepšení prostupnosti, posílení bezpečnosti pro pěší a především také nové stromy a celkové ozelenění prostoru.

Etapa 2 (Seifertova ulice) 

 • Aktuálně připravujeme zadání pro koncepční studii na ulici Seifertova v úseku od křižovatky U Bulhara po křižovatku s ulicí Chlumova.
 • Součástí záměru bude koncepce tzv. modrozelené infrastruktury včetně systému hospodaření s dešťovými vodami.
 • Důvodem je potřeba reagovat na dopady klimatické změny na městské prostředí spojené s extrémními srážkami a suchem zároveň.
O projektu

Projekt v bodech

Harmonogram

Zahájení: 2016
Dokončení: 2020

Kolik to bude stát?

37 mil. Kč    

Kdo to bude dělat?

edit architects 

Úloha IPR

Zadavatel koncepční studie 

Forma

Koncepční studie 

Co se má stát?

Koncepční studie bude realizována ve dvou fázích.