Přejít na hlavní obsah
Moderní dopravní terminál 21. století.

Vedení města nám zadalo za úkol vypracovat studii na novou podobu smíchovského dopravního terminálu. Výběrové řízení vyhrálo architektonické studio A69 – architekti, které následně zpracovalo návrh terminálu. Po projednání s aktéry v území a v koordinaci se Správou železnic, byly zahájeny práce na podrobnější dokumentaci. Architektonický ateliér společně s projektantem, kterým je sdružením firem SUDOP PRAHA, SUDOP EU a Metroprojekt, vypracovává kompletní projekt budoucího moderního dopravního uzlu. Nová podoba smíchovského nádraží by měla sjednotit dopravní uzly a nabídnout rychlejší a celkově snadnější přestup mezi různými druhy dopravy – tedy lépe propojit vlaky, autobusy, MHD, metro i parkoviště P+R. Půjde-li vše dobře, výstavba bude dokončena v roce 2025.

O projektu

Projekt v bodech

Harmonogram

Zahájení: 2021 
Průběh: 
2021 – dokumentace pro vydání územního rozhodnutí
2022 – dokumentace pro stavební povolení
2023 – dokumentace pro výběr zhotovitele a výběr zhotovitele stavby
Dokončení: 2026

Kolik to bude stát?

2,162 mld. Kč

Kdo to bude dělat?

Studie: A69 – architekti 
Následná dokumentace: A69 – architekti, SUDOP PRAHA, SUDOP EU, METROPROJEKT Praha 

Úloha IPR

Zadavatel urbanisticko-dopravní studie, do roku 2020 koordinátor projektu

Forma

Urbanisticko-dopravní studie 

Co se má stát a proč? Co se změní?

Co se má stát?

  • Proměna smíchovského nádraží v moderní dopravní terminál
  • Výstavba nového terminálu dálkové a příměstské autobusové dopravy nad železniční stanicí
  • Výstavba parkoviště P+R s napojením na ulici Dobříšskou až pro 1 000 stání
  • Výstavba B+R v několika místech s celkovou kapacitou až 1 000 kol
  • Revitalizace přednádražního prostoru a změna uspořádání dopravy
  • Rychlejší a snadnější přestup mezi různými druhy dopravy – vlak, autobus, MHD, metro, parkoviště P+R
  • Elektrizace autobusové dopravy na terminálu
  • Doplnění historické haly z 50. let novou částí s obchody a zázemím pro cestující
  • Vznik administrativní budovy Správy železnic
  • Pěší lávka propojující přednádražní prostor a novou zástavbu severozápadně od železniční stanice jako součást nové platformy nad stanicí

Detailnější popis projektu

Historie

  • Nádraží Praha-Smíchov je jedním z významných nádraží v Praze.
  • Svůj provoz zahájilo v roce 1862 pod názvem Praha jako konečná stanice České západní dráhy vedoucí z Bavorska přes Plzeň na předměstí Prahy. Podle tehdejšího územního uspořádání se paradoxně nenacházelo na území Prahy.
  • V roce 1872 se do stanice napojila trať Buštěhradské dráhy z Hostivic.
  • V témže roce byla dokončena Pražská spojovací dráha, která vedla přes vltavský železniční most a stanici Vyšehrad přes dnešní hlavní nádraží do Výhybny Hrabovka.
  • Tato dráha se až do roku 1888 používala pouze pro nákladní dopravu.
  • V roce 1873 byla uvedena do provozu trať Pražsko-duchcovské dráhy z Mostu přes dnešní Rudnou u Prahy.
  • Od roku 1895 se stanice nazývala Smíchov, v letech 1909 až 1920 pak Smíchov státní nádraží.
  • Mnoho desítek let bylo nádraží známé jako nádraží Západní dráhy nebo krátce Západní nádraží. Takto byly označeny i zastávky pražské městské dopravy.
  • Původní odbavovací budova z 19. století ležela severněji. V letech 1953 až 1956 byla zbořena a nahrazena funkcionalistickou budovou, kterou navrhli architekti Jan Zázvorka starší a Jan Žák. Výrazný prvek výzdoby odbavovací haly tvoří budovatelská freska Richarda Wiesnera.
  • Dalších úprav se nádraží dočkalo roku 1985 při napojení na pražské metro.

Aktuální stav

  • Smíchovské nádraží funguje v současné době jako přestupní terminál Pražské integrované dopravy, který používají cestující přijíždějící do Prahy z jihu a západu země k přestupu na linky MHD – autobusy, tramvaje, metro.
  • Do prostoru smíchovského nádraží směřují železniční spoje od Berouna, Plzně, Příbramska a Rudenska a autobusová doprava z jihu a západu ve směru Beroun, Zbraslav, Dobříš, Štěchovice, Sedlčany.
  • Nádražní ulice je nepřehledným místem s převažujícím dopravním charakterem.
  • Série podélných bariér v podobě dopravních linií, zábradlí, opěrných stěn, ramp a neprostupných záhonů omezuje prostupnost a orientaci.
  • Místo je významně ovlivněno množstvím ploch odstavů autobusů, které zabírají možná 70 % ploch veřejného prostranství.
  • Vazby mezi metrem, autobusy a tramvajemi jsou nečitelné a nelogické.

Co se konkrétně změní?

Autobusová doprava

  • Příměstské a dálkové autobusy v současné době končí jízdu v ulici Na Knížecí a před nádražím Smíchov. Návrh počítá s přesunutím této autobusové dopravy do nového terminálu nad nástupišti železniční stanice.
  • Městské autobusy budou naopak končit v nově uspořádaném přednádražním prostoru.
  • Na Knížecí zůstává obsluha autobusů městské dopravy.

Přednádražní prostor

  • Nyní nereprezentativní prostor před nádražím se promění díky novému uspořádání zastávek tramvají a autobusů a umožní tak cestujícím jednodušší přesun na nádraží.
  • Tramvajová trať se narovná a oddálí od obytných domů, což sníží hluk.
  • Návrh počítá i s osazením nových stromů a zútulněním celého prostoru.
  • V přednádražní prostoru se počítá se zklidněním průjezdné dopravy, tak aby byl vytvořen příjemný prostor pro cestující.

Parkoviště

  • Nový terminál je naplánován tak, aby co nejméně zatěžoval své okolí.
  • Proto budou vjezdy na P+R parkoviště pouze z městského okruhu a nedojde tak ke zvýšení dopravy v ulici Nádražní.
  • P+R parkoviště bude mít až 1 000 stání. 
    Parkoviště B+R bude mít kapacitu na 1 000 kol.

Okolí smíchovského nádraží

  • Díky přesunu většiny autobusové dopravy do nového terminálu bude moci v ulici Na Knížecí vzniknout nové náměstí.
  • Studie dále plánuje nový bezbariérový vstup do stanice metra, včetně nového napojení celého terminálu na stanici metra.
  • V neposlední řadě se počítá se zastřešením nového terminálu, což sníží hluk železnice.

Nádražní hala

  • V rámci studie je ponechána historická hala z 50. let, která je pouze doplněna o novou část s obchody a zázemím pro cestující.
  • V rámci projektu bude odstraněna dostavba této haly realizovaná v 80. letech v souvislosti s výstavbou metra B, dojde tak o odhalení původního průčelí budovy.
  • Novinkou také je, že hala propojí oba nádražní podchody.
    Na halu naváže i nové administrativní křídlo nádraží, které bude budoucím sídlem Správy železnic. Podoba tohoto křídla ještě není dokončena neboť probíhá architektonická soutěž.