Přejít na hlavní obsah
Obchodní třídu doplní městský mobiliář, nové stromořadí i umělecké intervence ve veřejném prostoru.

Rekonstrukce tramvajové trati v úseku Strossmayerovo náměstí – železniční viadukt – ulice U Výstaviště je jednoznačnou příležitostí, jak rehabilitovat celý uliční prostor. Proto jsme vypracovali na základě podnětu Dopravního podniku hl. m. Prahy a MČ Praha 7 koncepční studii daného území. Návrh pracuje se zvýšením bezpečnosti i prostupnosti. Zlepší se veřejná prostranství, vzniknou nové přechody pro chodce a bezbariérové zastávky. 

Co se má stát a proč? Co se změní?

Co se má stát?

 • Zvýšení bezpečnosti, prostupnosti a uživatelského komfortu ulic pro všechny uživatele, zejména však chodce
 • Výsadba uličních stromořadí
 • Vybudování nových a úprava stávajících přechodů pro chodce
 • Vznik bezbariérových zastávek
 • Úprava chodníků
 • Optimalizace průběhu inženýrských sítí vzhledem k situaci na povrchu
 • Doplnění městského mobiliáře
 • Doplnění podzemních kontejnerů na tříděný odpad
 • Zlepšení podmínek pro umístění restauračních předzahrádek
 • Doplnění uměleckých intervencí ve veřejném prostoru
O projektu

Projekt v bodech

Harmonogram

Zahájení: 2016 
Dokončení: 2022

Kolik to bude stát?

n/a

Kdo to bude dělat?

IPR

Úloha IPR

Zpracovatel koncepční studie 

Forma

Koncepční studie

Detailnější popis projektu

Historie

Ulice Dukelských hrdinů, dříve Bělského třída, byla jedním z hlavních bulvárů MČ Praha 7.
V minulosti se jednalo o cestu od původní Písecké brány na Malé Straně do Královské obory, a to v místech dnešních nábřeží Edvarda Beneše a Kapitána Jaroše a ulice Dukelských hrdinů.
Dodnes je ulice hlavní spojnicí mezi nábřežím, Výstavištěm Praha a Stromovkou.

Aktuální stav

Veletržní ulice je dopravní tepnou MČ Praha 7, na kterou je navázáno několik významných budov. Již dříve se uvažovalo o propojení Veletržní s Dělnickou ulicí. Dnes je tento urbanistický koncept opět aktuální a urbanistické studie na zástavbu území Holešovice-Bubny počítají pro pěší a veřejnou dopravu s jejich propojením.

Koncepční studie

Rekonstrukce tramvajové trati v ulici Dukelských hrdinů, jejíž výměna bude vzhledem k časovému zastarání v nejbližších letech nezbytná, je příležitostí, jak rehabilitovat celý uliční prostor. Zhodnocením existujících kvalit a odstraněním nedostatků bude možné celkově vylepšit veřejné prostranství této obchodní třídy, kterou budou lidé každodenně intenzivně navštěvovat a užívat.
Z hlediska ulice Veletržní je pak dlouhodobým cílem MČ Praha 7 definování celkově přívětivějšího charakteru ulice Veletržní. Tato příležitost se naskýtá s dokončením tunelového komplexu Blanka. Snahou studie je tady potvrzení principu částečně realizovaných provizorních dopravních opatření a definování nového charakteru uličního prostoru s cílem výrazného zvýšení uživatelských a pobytových kvalit ulice.

Co se konkrétně změní?

Zvýšení uživatelského komfortu tramvajové dopravy

 • Optimalizace umístění tramvajových zastávek
 • Bezbariérové zastávky

Zlepšení podmínek pro pěší pohyb

 • Zachování dostatečně širokých chodníkových ploch po obou stranách ulic
 • Chodníky, křižovatky a zastávky přívětivé pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace
 • Doplněné přechody tam, kde chybí

Zlepšení dopravních opatření k zajištění funkčnosti a obsluhy ulice

 • Podpoření pěšího a cyklistického pohybu
 • Optimalizace šířek jízdních pruhů (specificky v ulici Veletržní)
 • Kultivace formy podélného parkování v ulici při zachování odpovídajícího počtu parkovacích míst

Posílení pobytových kvalit ulice

 • Zachování dostatečné průchozí šířky chodníků s kvalitní dlažbou
 • Dovybavení ulice vhodným mobiliářem
 • Odstranění fyzických i mentálních bariér

Materiály ke stažení

pdf (99 MB) Koncepční studie – Letenský kříž