Přejít na hlavní obsah
Rušný Klárov čeká lepší řešení dopravy i propojení s řekou.

Okolí stanice metra Malostranská, tedy Klárov, postrádá jasnou identitu. Je výchozím bodem pro cestu na Hrad, návštěvu Valdštejnské zahrady nebo Malé Strany. Pohybuje se zde velké množství chodců. Jeho dnešní stav tomu však neodpovídá. Proto jsme dostali za úkol zpracovat zadání koncepční studie proměny celého prostoru. Dokument vypracoval ateliér A69 – architekti. 

Co se má stát a proč? Co se změní?

Co má stát?

 • Zvýšení kvality a funkčnosti všech koordinovaných záměrů a projektů
 • Zvýšení kvality veřejných prostranství pro obyvatele i návštěvníky Prahy
 • Nové dopravní uspořádání
 • Zvýšení bezpečnosti a komfortu pro pěší a cyklisty – nové přechody, rozšířené chodníky a nástupní ostrůvky, nové pruhy pro cyklisty
 • Napojení Klárova na další rekreační plochy – Letenské sady, Kosárkovo nábřeží a náplavka Cihelná
 • Zlepšení návaznosti na nejbližší okolí Klárova
 • Snížení bariérovosti v území a vytvoření nových pěších vazeb
 • Zklidnění dopravy lokality Klárov
O projektu

Projekt v bodech

Harmonogram

Zahájení: 2017
Dokončení: n/a

Kolik to bude stát?

400 mil. Kč

Kdo to bude dělat?

A69 – architekti

Úloha IPR

Zadavatel koncepční studie

Forma

Koncepční studie 

Detailnější popis projektu

Historie

 • Současná podoba Klárova je výsledkem rozsáhlé asanace ve 20. letech minulého století, k níž došlo v souvislosti s výstavbou Mánesova mostu.
 • Regulační plán předpokládal vytvoření spektakulárního předmostí stejně jako na staroměstské straně (dnešní Palachovo náměstí).
 • Na asanaci Klárova již ale nikdy nenavázala zamýšlená výstavba. Prostor je tak ve skutečnosti nečekaným zapomenutým zbořeništěm.

Aktuální stav 

 • Klárov je jedním z nejrušnějších míst na Malé Straně. Nelze ho ovšem jednoduše uchopit.
 • Není jednoznačným náměstím, městskou třídou, parkem, nábřežím ani předpolím mostu, křižovatkou nebo uzlem MHD.
 • Kromě výstupu z metra Malostranská se tu kříží hned několik tramvajových tratí.
 • Rušno je zde ale především kvůli automobilovému provozu – Klárov je spojnicí mezi Holešovicemi, Malou Stranou a Hradčany na levém břehu Vltavy a pravobřežním Josefovem a Starým Městem.
 • Zastavují tu také dálkové turistické autobusy. Klárov je východiskem frekventovaných turistických tras na Pražský hrad.
 • Kombinace provozu automobilů, tramvají, cyklistů a chodců bývá příčinou nadprůměrně vysoké nehodovosti.

Koncepční studie

Cílem koncepční studie je identifikovat problémy a příležitosti dopravního uspořádání v dané oblasti, posoudit kvalitu stávající zeleně, zpracovat vizi krajinářského řešení a navázání Klárova na další rekreační plochy (Letenské sady, Kosárkovo nábřeží, náplavka Cihelná) a navrhnout komplexní řešení veřejných prostranství řešeného území včetně návazností.

Co se konkrétně změní?

 • Světelně signalizační zařízení – Letenská, U Lužického semináře, Klárov (Eltodo)
 • Podchod/cyklopodjezd pod Mánesovým mostem (Technická správa komunikací)
 • Park náplavky Cihelná (MČ Praha 1)
 • Dočasná dopravní opatření za účelem snížení nehodovosti na křižovatce U Bruských kasáren a Pod Bruskou (Odbor rozvoje a financování dopravy MHMP)