Přejít na hlavní obsah
Osada Baba je výrazným pojmem české i evropské funkcionalistické architektury.

Dnešní sídliště Baba představuje z hlediska urbanismu a veřejných prostranství stabilizované území. Úpravy však potřebuje. Trápí jej špatný stav a umístění podzemních sítí, jako je kanalizace, vodovod či plyn. Chystají se také další dílčí opravy, které nebyly dosud systematicky koordinovány. Město nám proto zadalo vytvoření koncepční studie. Právě ta umožní zkombinovat a zkoordinovat veškeré probíhající paralelní projekty. Dokument také zvýší efektivitu vynaložených prostředků. Participaci s místními občany a subjekty jsme odstartovali v únoru 2021.

Co se má stát a proč? Co se změní?

Co se má stát?

 • Zachování a rozvoj historické hodnoty území
 • Celkové zkvalitnění prostředí pro místní obyvatele
 • Vytvoření zázemí pro návštěvníky mimo obytné území
 • Obnova povrchů a dalších částí veřejných prostranství takovým způsobem, aby došlo k posílení identity a charakteru osady Baba dle historických podkladů
 • Zvýšení bezpečnosti bezbariérových cest
 • Lepší prostupnost a zkvalitnění propojení pro chodce se sousedními částmi města
 • Rekonstrukce sítí technické infrastruktury v souladu se soudobými trendy jako je třeba hospodaření s dešťovou vodou

Projekt v bodech

Harmonogram

Zahájení: 2021

Analytická fáze
 • Zima, jaro 2021 – sběr podnětů od laické i odborné veřejnosti
 • Komunitní monitoring – vytvoření seznamu aktérů, firem a organizací zapojených do participace
Výstup z dotazníkového šetření ke stažení (PDF, 7 MB)
 
Plánovací fáze
 • Podzim 2021 – sběr zpětné vazby na návrh projektu od publika zapojeného do analytické fáze
 • 23. 9. - komentovaná procházka – představení urbanistických a architektonických principů veřejnosti
 • 30. 9. - první zpětnovazebné veřejné projednání s veřejností v DAP – komentáře k detailům projektu
Pracovní návrhy projektu (výkresy, situace, vizualizace) (ZIP, 480 MB)
 • 7. 10. - druhé zpětnovazebné veřejné projednání s veřejností na IPR Praha
Výstup ze všech tří částí (ZIP, 57 MB)
 
DAlší participativní aktivity - Představení návrhu
 • Představení komplexního řešení projektu pro nejširší veřejnost na společném veřejném projednání (zima 2021/2022)
Dokončení

xxx

Kolik to bude stát?

xxx

Kdo to bude dělat?

IPR

Úloha IPR

Zpracovatel koncepční studie

Forma

Koncepční studie 

Historie

 • Osada Baba je prvorepubliková funkcionalistická vilová kolonie na jihovýchodní části ostrohu Baba v pražských Dejvicích.
 • Byla vystavěna jako jedna ze šesti evropských kolonií moderního bydlení, které vznikaly z iniciativy Werkbundu na konci 20. a začátku 30. let 20. století. Tyto kolonie měly propagovat moderní funkcionalistickou výstavbu, finančně dostupnou pro široké vrstvy společnosti.
 • Celá výstavba osady byla financována přímo samotnými stavebníky, což vedlo k individualizovaným návrhům jednotlivých domů postavených na míru soukromému investorovi.
 • Všichni stavitelé pocházeli z okruhu Svazu československého díla. Zastoupeny zde byly bezmála všechny umělecké žánry – malířství Cyrilem Boudou, architektura Pavlem Janákem, grafika a design Ladislavem Sutnarem.
 • V rámci funkcionalistických kolonií je Baba jednou z nejzachovalejších. Obdobné výstavby ve Vídni a v Německu byly během 2. světové války poškozeny.
 • Osada je od roku 1993 městskou památkovou zónou.
 • V roce 2017 se zapojila do projektu „experimentální sídliště v Evropě 1927 – 1932“, v němž města usilují o titul Evropské dědictví. Projekt se týká zejména zvyšování informovanosti o tomto území a zároveň zakládá příležitost zvýšit kvalitu veřejných prostranství. Praha titul Evropského dědictví získala koncem března 2020.