Přejít na hlavní obsah
Osada Baba je výrazným pojmem české i evropské funkcionalistické architektury.

Dnešní sídliště Baba představuje z hlediska urbanismu a veřejných prostranství stabilizované území. Úpravy však potřebuje. Trápí jej špatný stav a umístění podzemních sítí, jako je kanalizace, vodovod či plyn. Chystají se také další dílčí opravy, které nebyly dosud systematicky koordinovány. Město nám proto zadalo vytvoření koncepční studie. Právě ta umožní zkombinovat a zkoordinovat veškeré probíhající paralelní projekty. Dokument také zvýší efektivitu vynaložených prostředků. Participaci s místními občany a subjekty jsme zahájili v únoru 2021.

Co se má stát a proč? Co se změní?

Co se má stát?

 • Zachování a rozvoj historické hodnoty území
 • Celkové zkvalitnění prostředí pro místní obyvatele
 • Vytvoření zázemí pro návštěvníky mimo obytné území
 • Obnova povrchů a dalších částí veřejných prostranství takovým způsobem, aby došlo k posílení identity a charakteru osady Baba dle historických podkladů
 • Zvýšení bezpečnosti bezbariérových cest
 • Lepší prostupnost a zkvalitnění pěšího propojení se sousedními částmi města
 • Rekonstrukce sítí technické infrastruktury v souladu se soudobými trendy jako je třeba hospodaření s dešťovou vodou
Projekt v bodech

O projektu

Harmonogram

Zahájení: 2021

Dokončení: n/a

Kolik to bude stát?

n/a

Kdo to bude dělat?

IPR

Úloha IPR

Zpracovatel koncepční studie

Forma

Koncepční studie 

PARTICIPACE

Zapojení veřejnosti

Od března 2021 do ledna 2022 probíhala participace veřejnosti k návrhu koncepční studie revitalizace sídliště Baba v Praze 6. Podněty a připomínky veřejnosti byly sebrány na několika po sobě jdoucích událostech, kde byla veřejnost seznámena se zapracováním podnětů architektonicko-urbanistickým týmem (ARCHUM architekti, s. r. o.). Po zpětnovazebných projednáních byl návrh upraven a veřejnost seznámena s přepracovanou podobou návrhu.

Finální návrh projektu se zapracovanými připomínkami:

TEXTOVÁ ČÁST (KONCEPČNÍ STUDIE)GRAFICKÁ ČÁST (FINÁLNÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE, VÝKRESY, SITUACE)
 

Zde si také můžete prohlédnout vypořádání s připomínkami veřejnosti a jejich zapracováním do návrhu.

 

 

Jak jste se mohli zapojit? Participace měla tyto části:

 • Úvodní analytický sběr podnětů od veřejnosti (jaro 2021)
 • Komentovaná vycházka k pracovnímu návrhu (září 2021)
 • První zpětnovazebné veřejné plánovací setkání (říjen 2021)
 • Druhé zpětnovazebné veřejné plánování setkání (říjen 2021)
 • Předložení návrhu komisi územního rozvoje MČ Praha 6 (prosinec 2021)

Historie

 • Sídliště Baba je prvorepubliková funkcionalistická vilová kolonie.
 • Byla vystavěna na přelomu dvacátých a třicátých let 20. století na jihovýchodní části ostrohu Baba v pražských Dejvicích.
 • Patří mezi šest evropských kolonií moderního bydlení vzniklých z iniciativy Werkbundu, svazu německých umělců, jejichž osady byly propagací moderní funkcionalistické výstavby, jež měla být dostupná širším vrstvám společnosti.
 • Budování osady bylo financováno samotnými stavebníky, díky čemuž vznikly individualizované domy postavené na míru soukromému investorovi.
 • Z funkcionalistických osad patří Baba k nejzachovalejším. Obdobné vídeňské a německé kolonie byly poškozeny za 2. světové války.
 • Osada je od roku 1993 městskou památkovou zónou. V roce 2020 získala společně s dalšími funkcionalistickými koloniemi Werkbundu značku Evropské dědictví (European Heritage Label).