Přejít na hlavní obsah
Osada Baba je výrazným pojmem české i evropské funkcionalistické architektury.

Dnešní sídliště Baba představuje z hlediska urbanismu a veřejných prostranství stabilizované území. Úpravy však potřebuje. Trápí jej špatný stav a umístění podzemních sítí, jako je kanalizace, vodovod či plyn. Chystají se také další dílčí opravy, které nebyly dosud systematicky koordinovány. Město nám proto zadalo vytvoření koncepční studie. Právě ta umožní zkombinovat a zkoordinovat veškeré probíhající paralelní projekty. Dokument také zvýší efektivitu vynaložených prostředků. Participaci s místními občany a subjekty jsme zahájili v únoru 2021.

Co se má stát a proč? Co se změní?

Co se má stát?

 • Zachování a rozvoj historické hodnoty území
 • Celkové zkvalitnění prostředí pro místní obyvatele
 • Vytvoření zázemí pro návštěvníky mimo obytné území
 • Obnova povrchů a dalších částí veřejných prostranství takovým způsobem, aby došlo k posílení identity a charakteru osady Baba dle historických podkladů
 • Zvýšení bezpečnosti bezbariérových cest
 • Lepší prostupnost a zkvalitnění pěšího propojení se sousedními částmi města
 • Rekonstrukce sítí technické infrastruktury v souladu se soudobými trendy jako je třeba hospodaření s dešťovou vodou

Projekt v bodech

Harmonogram

Zahájení: 2021

Analytická fáze
 • Zima, jaro 2021 – sběr podnětů od laické i odborné veřejnosti
 • Komunitní monitoring – vytvoření seznamu aktérů, firem a organizací zapojených do participace
Výstup z dotazníkového šetření ke stažení (PDF, 7 MB)
 
Plánovací fáze
 • Podzim 2021 – sběr zpětné vazby na návrh projektu od publika zapojeného do analytické fáze
 • 23. 9. 2021 – komentovaná procházka – představení urbanistických a architektonických principů veřejnosti
 • 30. 9. 2021 – první zpětnovazebné veřejné projednání s veřejností v DAP – komentáře k detailům projektu
Pracovní návrhy projektu (výkresy, situace, vizualizace) (ZIP, 480 MB)
 • 7. 10. 2021 – druhé zpětnovazebné veřejné projednání s veřejností v IPR Praha
Výstup ze všech tří částí (ZIP, 57 MB)
 
DAlší participativní aktivity – Představení návrhu
 • Představení komplexního řešení projektu pro nejširší veřejnost na společném veřejném projednání (zima 2021/2022)
Dokončení

n/a

Kolik to bude stát?

n/a

Kdo to bude dělat?

IPR

Úloha IPR

Zpracovatel koncepční studie

Forma

Koncepční studie 

Historie

 • Sídliště Baba je prvorepubliková funkcionalistická vilová kolonie.
 • Byla vystavěna na přelomu 20. a 30. let 20. století na jihovýchodní části ostrohu Baba v pražských Dejvicích. 
 • Patří mezi šest evropských kolonií moderního bydlení vzniklých z iniciativy Werkbundu, svazu německých umělců, jejichž osady byly propagací moderní funkcionalistické výstavby, jež měla být dostupná širším vrstvám společnosti.
 • Budování osady bylo financováno samotnými stavebníky, díky čemuž vznikly individualizované domy postavené na míru soukromému investorovi.
 • Z funkcionalistických osad patří Baba k nejzachovalejším. Obdobné vídeňské a německé kolonie byly poškozeny za 2. světové války.
 • Osada je od roku 1993 městskou památkovou zónou. V roce 2020 získala společně s dalšími funkcionalistickými koloniemi Werkbundu značku Evropské dědictví (European Heritage Label).