Přejít na hlavní obsah
Hezčí a bezpečnější – začala proměna náměstí Jiřího z Poděbrad.

Jedno z nejvýznamnějších a nejživějších pražských náměstí – Jiřího z Poděbrad – je dlouhodobě v nevyhovujícím stavu. O jeho proměně se mluví již více než dvacet let. Projekt, jehož financování schválila Rada hl. m. Prahy v srpnu 2022, navrhlo studio MCA atelier. Proměna byla zahájena v lednu 2024 a potrvá 33 měsíců.

Současný stav

Náměstí Jiřího z Poděbrad je veřejným prostorem celoměstského významu. Navíc bezprostředně navazuje na Vinohradskou ulici, což je jedna z nejdůležitějších a nejfrekventovanějších městských tříd. Stávající stav náměstí Jiřího z Poděbrad a jeho architektonická podoba vznikaly postupně nekoncepčními úpravami, které probíhaly od sedmdesátých let a v současnosti nevyhovují jeho vytížení a užívání. Úprava parku nebyla od doby jeho vzniku dokončena v jednotném konceptu a veškeré úpravy podobu náměstí ještě více roztříštily.

Co se má stát a proč? Co se změní?

Co se má stát?

  • Budou vysázeny nové stromy a zeleň.
  • Bude vybudován závlahový systém pracující s dešťovou vodou.
  • Dojde ke zprovoznění fontány.
  • V rámci proměny vznikne důstojný předprostor kostela Nejsvětějšího srdce Páně.
  • Před kostelem vznikne menší „náměstí“, sloužící veřejným akcím.
  • Počítá se s prostorem pro tradiční tržnici, trhy se jen přesunou dále od budovy základní školy.
  • Plánována je také obnova a rozšíření dětského hřiště, bude doplněno o nové herní prvky a vodní atrakce.
  • Vstup do metra bude nově bezbariérový.
  • Dojde k vylepšení průchodnosti náměstí.
  • Zlepšit by se měla i bezpečnost obyvatel.

 

O projektu

Projekt v bodech

Harmonogram

Zahájení: leden 2024
Dokončení: září 2027

Kdo to bude dělat?

Realizace: Odbor investic MHMP       

Úloha IPR

Vyjadřoval se k záměru jako účastník územního řízení zastupující hl. m. Prahu

Participace

Zapojení veřejnosti

Do celého návrhu se zapojila i veřejnost, která se k jeho podobě mohla vyjádřit přímo na místě v participačním kontejneru, který vznikl ve spolupráci Městské části Praha 3 s IPR.

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o projekt celoměstského významu, městská část se spolu s hlavním městem dohodla, že rekonstrukce náměstí bude realizovaná z rozpočtu hl. m. Prahy.