Přejít na hlavní obsah
Veřejný prostor by měl sloužit jako místo setkávání, odpočinku a umění.

Mariánské náměstí vymezují čtyři významné budovy – Národní knihovna, Městská knihovna v Praze, Magistrát hlavního města Prahy a Clam-Gallasův palác. Celé 20. století sloužilo prostranství především jako parkoviště. Jeho osud se však pomalu mění. Náměstí funguje od roku 2019 ve změněném zkušebním provozu. Namísto parkujících aut zde najdete třeba Pražské židle a stolky. Další novinku přinesl konec roku 2020. Vedení města schválilo novou podobu náměstí od architektonického studia XTOPIX. Veřejný prostor by měl sloužit jako místo setkávání, odpočinku a umění. 

Co se má stát a proč? Co se změní?

Co se zatím povedlo?

 • 21. září 2019 začala na Den bez aut v rámci Mezinárodního dne mobility dočasná proměna náměstí, která potrvá až do celkové revitalizace.
 • Radou hl. m. Prahy a MČ Praha 1 byl odsouhlasen návrh na vypracování koncepční studie prostřednictvím IPR, který později vysoutěžil zpracovatele návrhu lokality – architektonické studio XTOPIX. Výsledný návrh je rovněž výsledkem participace s obyvateli.
 • Náměstí funguje od roku 2019 v jakémsi zkušebním provozu.
 • Přibyly Pražské židle a stolky, odparkovala se auta.
 • Novým koordinátorem dočasných kulturních a komunitních aktivit se stala Městská knihovna v Praze.

Co se stane?

 • Prostor by se měl proměnit v pěší zónu.
 • Chybět nebudou lavičky, mobilní židle či větší lavice v severní části, která symbolicky sleduje linii pražské asanace.
 • Prostranství nově doplní kamenná dlažba. Bordury kolem budov budou tvořeny pražskou mozaikou, střed náměstí bude vydlážděn řezanou dlažbou s tryskaným nebo štokovaným povrchem. Na náměstí si kus nové dlažby můžete prohlédnout již dnes.
 • Návrh řeší také mikroklima dané lokality. Ochlazování prostoru bude řešeno prostřednictvím kašny. Umístěno zde bude rovněž několik pítek či trysky mlhoviště, které osvěží v parném létě a poslouží jako přirozený hrací prvek pro děti.
 • Vysázeny budou tři javory, které snáší velmi dobře sucho i náročnější podmínky městského prostředí.
 • Jižní část náměstí zase poskytne variabilní prostor pro pořádání nejrůznějších kulturních akcí pod patronátem Městské knihovny. Kulturní program se zaměří na divadelní představení, koncerty, veřejná čtení i pořádání trhů.
 • Náměstí bude sloužit především pěším a cyklistům. Umožní ovšem i nezbytný průjezd aut a dopravní obsluhy. Návrh počítá s rozšířením chodníků a vznikem pěších a obytných zón. Zajištěno bude také více přechodů.
 • Koryto na Platnéřské ulici se změní na široký chodník. Sloužit bude třeba jako venkovní výstavní prostor Galerie hlavního města Prahy.
 • Náměstí Franze Kafky se promění v obytnou zónu s možným provozem všech vozidel. Předmětem mezinárodní výtvarné soutěže bude vhodné umístění a návrh uměleckého díla do prostoru tohoto náměstí pod záštitou programu Umění pro město.
 • Ulice Kaprova se nově navrhuje jako obousměrná. Ubude parkovacích míst ve prospěch šířek chodníků. Novinkou bude oboustranné stromořadí.
O projektu

Projekt v bodech

Harmonogram

Zahájení: 2019 
Dokončení: n/a

Kolik to bude stát?

n/a 

Kdo to bude dělat?

XTOPIX       

Úloha IPR

Zadavatel koncepční studie    

Forma

Koncepční studie

Historie

 • Náměstí prošlo v průběhu uplynulých staletí mnoha výraznými změnami, které formovaly jeho podobu. Bohatá historie prostoru v historickém srdci Prahy sahá až do poloviny 12. století. Mariánské náměstí bylo původně osadou Na Louži s kostelem Panny Marie a románským kostelem svatého Linharta. Osada Na Louži ležela u frekventované cesty z tržiště Staroměstského náměstí k Vltavě.
 • V roce 1812 přibyla kašna s alegorickou sochou Vltavy známá jako Terezka od sochaře Václava Prachnera. Výraznější změna nastala s výstavbou dominantní budovy celého prostoru – Nové radnice, která stojí právě na území zbořeného kostela svatého Linharta. Byla postavena v letech 1908–1911 v secesním slohu architektem Osvaldem Polívkou, který je podepsán také pod jednou z nejznámějších secesních staveb v Praze – Obecním domem.
 • Během dvacátého století sloužilo náměstí především jako parkoviště. Proces oživení byl nastartován v roce 2019.

Koncepční studie 

Návrh od studia XTOPIX vnímá Mariánské náměstí jako zdravě sebevědomý a svébytný prostor reagující na potřeby obyvatel a návštěvníků. Nový návrh v sobě nese stopu pražské asanace obohacenou jasnou současnou vrstvou. Mariánské náměstí je místo setkávání, nikoliv jen vstupní prostor velkorysých průčelí čtyř významných budov. Svou variabilitou umožňuje širokou paletu dějství na škále PLNO – PRÁZDNO. Prostor pro zastavení, pozorování, trávení času. Inspirativní místo, které dovolí člověku nadechnout se uprostřed Prahy. Místo, které spojuje minulost s budoucností. Návrh představuje malířské plátno spojující roztříštěnou kompozici náměstí.

Koncepční studie je ke stažení zde.

Nový koordinátor aktivit – Městská knihovna v Praze

Součástí celého projektu bylo předání koordinace kulturních a společenských aktivit náměstí novému správci, Městské knihovně v Praze. Pilíři kulturního programu se díky novému koordinátorovi staly výstavy, prezentace výtvarných uměleckých děl, autorská čtení a festivaly nezávislé kultury pořádané institucemi celoměstského významu. Hlavními organizátory aktivit na náměstí jsou Městská knihovna v Praze, Magistrát hl. m. Prahy, IPR, Národní knihovna a Galerie hl. m. Prahy. Vítáni jsou ale všichni ti, kteří se aktivně věnují rozvoji komunitního života v centru Prahy a pro které je nezabydlený prostor výzvou k vytváření nových, nekomerčních obsahů.