Přejít na hlavní obsah

Tak by se dal shrnout projekt Pražské židle & stolky, na kterém jsme začali pracovat v roce 2015. Jednoduché černé židličky s červeným logem Prahy a logem projektu najdete po celém městě. Oživují náměstí, náplavky, ulice, parky, vnitrobloky či předprostory veřejných budov. Oproti klasickým lavičkám se pražské židle dají jednoduše přesunout, otočit a přenést. V roce 2019 jsme připravili upgrade – projekt  Pražské židle & plácky. Ten se věnuje dočasným proměnám různých pražských veřejných prostranství, které dnes plně nevyužívají svůj potenciál. Měníme funkce daných míst a testujeme jejich budoucí využití. Od jara 2021 spravuje projekt Pražské židle & stolky platforma Kreativní Praha

Co se má stát a proč? Co se změní?

Co se má stát?

 • Židle a stolky a lehátka ve veřejném prostoru jsou alternativou či doplněním klasických laviček.
 • S mobiliářem lze oproti městským lavičkám snadno hýbat, posezení si tak můžete přizpůsobit přesně podle sebe.
 • Díky stolkům lze veřejný prostor snadno proměnit ve vhodné místo k obědu nebo práci na počítači.
 • Projekt dnes funguje pod záštitou platformy Kreativní Praha ve spolupráci s lokálními partnery z řad městských částí, kulturních institucí či místních neziskových organizací. Ti všichni se o mobiliář dennodenně starají, uklízí jej a zabezpečují na noc.
 • K vytipování konkrétních míst a výběru lokálních správců slouží každoroční lednový opencall, do kterého se při splnění daných podmínek může přihlásit každý.
 • Počet židlí během 5 let let fungování postupně narostl ze 300 na přibližně
  2 000, počet lokalit z 8 na 80.
O projektu

Projekt v bodech

Harmonogram

Zahájení: 2016 
Dokončení: probíhá, kontinuální projekt

Kolik to bude stát?

Ročně projekt stojí cca 2 mil., a to včetně nákupu nového mobiliáře, jeho údržby, dopravy, platu externích kolegů.

Kdo to bude dělat?

IPR – Rozálie Kašparová, Alexandra F. Lipovská, Kristýna Kočová
Spolupráce: TRADE CENTRE PRAHA a.s., HMP (Odbor investiční MHMP)
Projekt v roce 2021 přebírá Kreativní Praha.

Úloha IPR

Autor projektu

Forma

Drobná fyzická intervence

Detailnější popis projektu

Historie

 • Projekt Pražské židle & stolky odstartoval v roce 2016.
 • Projekt Pražské židle & stolky řídí IPR (Kancelář veřejného prostoru) ve spolupráci s Trade Center Praha a Odborem hospodaření s majetkem MHMP.
 • Začali jsme na 8 místech v Praze – rozmístěno bylo 300 židlí a 80 stolků.
 • V roce 2017 bylo v provozu již 40 lokalit, 1 200 židlí a 300 stolků.
 • V roce 2019 počet vrostl na 67 lokalit, 1 607 židlí a 411 stolků.
 • V roce 2020 oživil pražský mobiliář 80 lokalit, objevilo se 2 000 židlí a 500 stolků a 30 lehátek.
 • Pražské židle by nikdy nefungovaly bez našich lokálních partnerů, kteří se o mobiliář dennodenně starají, uklízí ho a zabezpečují na noc. Děkujeme jednotlivcům, spolkům, městským částem, muzeím, knihovnám, divadlům a všem dalším, kteří s námi na projektu spolupracují a pomáhají tak kultivovat veřejný prostor Prahy.

Jak se můžete zapojit?

Chcete si půjčit židli na jednorázovou akci?

Můžete!

Pravidla pro krátkodobé zapůjčení Pražských židlí & stolků

Pražské židle letos poprvé podporují také krátkodobé akce ve veřejném prostoru. Pořádáte filmové promítání či sousedskou slavnost a sháníte mobiliář? Rádi vám židle zapůjčíme.

Zde jsou naše podmínky

 • Akce se koná na volně přístupném veřejném prostranství na území hl. m. Prahy
 • Jedná se o neziskovou kulturní akci (nekomerční využití, nejedná se o propagaci soukromého subjektu)
 • Vlastní zajištění přívozu a odvozu mobiliáře z centrálního skladu v Holešovicích
 • Dohled nad mobiliářem a jeho údržba na místě (čistota během dne, zabezpečení na noc)
 • Maximální počet zapůjčeného mobiliáře: 80 židlí a 20 stolků
 • Žádost zaslat minimálně 12 kalendářních dnů před začátkem akce
 • Z akce zaslat fotografie s židlemi (pro propagační účely IPR)

Pravidla pro celoroční zapůjčení Pražských židlí a stolků

Rádi podpoříme oživení vaší lokality zapůjčením mobiliáře.

Každá žádost bude posuzována individuálně s ohledem na účel akce a počet židlí a stolků, které jsou aktuálně k dispozici. Zasláním žádosti automaticky nevzniká nárok na zapůjčení mobiliáře. V případě zájmu o zapůjčení mobiliáře kontaktujte Alexandru Lipovskou emailem na lipovska@ipr.praha.eu.

Musíte však respektovat tato pravidla

 • Pozemek, kde dojde k zápůjčce, je veřejně přístupný
 • Mobiliář nebude využíván komerčně
 • Zajistíte pravidelný dohled a údržbu mobiliáře na místě (čistota během dne, zabezpečení na noc)
 • Během sezóny zašlete fotografie místa s židlemi (pro propagační účely IPR)
 • TCP zajistí dovoz a odvoz mobiliáře z centrálního skladu v Holešovicích
 • Maximální počet zapůjčeného mobiliáře: 80 židlí a 20 stolků
 • V případě, že dojde k odcizení mobiliáře, je nezbytné tuto skutečnost neprodleně oznámit na příslušné oddělení Policie ČR. V případě, že lokální provozovatel nepředloží doklad o nahlášení odcizení mobiliáře Policii ČR, nebude předávajícím mobiliář v místě nahrazen. Předávající si dále vyhrazuje možnost v takovém případě odvézt i zbylý mobiliář a na místě ukončit zápůjčku mobiliáře.

Kde najdete židle & stolky? Zimní sezona 2020/2021

Parčík v Kolodějích
Žižkov – před budovou Atrium na Žižkově
Satalice
Pražská tržnice
Dům u Kamenného zvonu
Předprostor Kina Pilotů
Botanická zahrada na Albertově
Hájovna na Cibulce
Palác Archa – Na Poříčí
CAMP
Janáčkovo nábřeží
Smíchovská náplavka
Rašínovo nábřeží
Klementinum

Čakovice – zámek
Čakovice – Třeboradice
Nuselské schody
Řepy – U Průhonu
Kampus ČZU
Resslova
Mariánské náměstí
Kasárny Karlín
Kampus Albertov
Vinořské náměstí
NG – Schwarzenberský palác
Dolní Počernice
Dolní Měcholupy – ZŠ Kutnohorská
Vyšehrad

Tylovo náměstí
Nové náměstí
Magistrát – kancelář nám. Hlaváčka
Kostel Pražského Jezulátka
Havlíčkovo náměstí
Nuselské schody
Ostrov Štvanice
Prosek – náměstí
Invalidovna
PKC vnitroblok
Rudolfinum – Alšovo nábřeží
Sídliště Solidarita – ZŠ Brigádníků
Containall – Stalin
Vnitroblok na sídlišti Ďáblice

Pražské židle & plácky

Projekt Pražské židle & plácky je přirozeným rozšířením projektu Pražské židle & stolky, který řídí IPR ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy a Trade Centre Praha. Účelem projektu je testování fungování různých pražských veřejných prostranství, které může vést k diskuzi o jejich stavu či budoucím rozvoji. Projekt podporuje a motivuje městské části k proměnám veřejných prostranství – a to jak finančně, tak produkčně. Nejde totiž o velké a ekonomicky náročné úpravy.

Jak vznikají židle & plácky?

Proměna každého plácku začíná vytipováním možných míst na IPR. Následně spolu s městskou částí vybereme jedno vhodné místo, které dočasně proměníme ve spolupráci s místními aktéry. Pokud je to třeba, připravujeme jednoduchý participativní proces.

Proměny míst pražských plácků jsou z podstaty dočasnosti projektu vždy nestavební (nelze tedy sázet stromy či měnit polohy obrub). Jedná se primárně o umístění židlí, stolků, květináčů s rostlinami, případně uměleckého díla či dalších požadovaných prvků do prostoru tak, aby vytvořily příjemné místo ve městě. Proměna je standardně nastavená na 2 testovací měsíce, ale dle domluvy může být i delší a dá se případně adaptovat na základě vyhodnocení fungování. Vždy vybíráme taková místa, která zasluhují dlouhodobou revitalizaci a dočasný projekt ji může pomoci nastartovat či případně ušetřit mylně vynaložené finanční náklady při rekonstrukci. Dokud změnu ve veřejném prostranství nevyzkoušíme v měřítku 1:1, nedokážeme přesně odhadnout, jaké budou její dopady. Pokud se změna neosvědčí, jednoduše se přesune mobiliář na jiné místo, pokud se osvědčí, mobiliář na místě může po dohodě s MČ zůstat a na změnu tak místní nemusí čekat dlouhá léta příprav dokumentace a povolení pro stavební revitalizaci prostoru.

Na projektu také spolupracuje s Galerií hl. m. Prahy a jejich programem SOKL. 

Materiály ke stažení

pdf (5,5 MB) pra_sk___idle___vyhodnocen__sez_ny_2016_knenfij7.pdf
Pražské židle – vyhodnocení sezóny 2016
pdf (2,95 MB) prazske_zidle_stolky_vyhodnoceni_sezony_2017_knenfij7.pdf
Pražské židle – vyhodnocení sezóny 2017
pdf (11,56 MB) prazske_zidle_zhodnoceni_2018_knenfij7.pdf
Pražské židle – vyhodnocení sezóny 2018
pdf (20,87 MB) pra_sk___idle___informa_n__bro_ura_a_p__klady_ze_zahrani___2016_knenfij6.pdf
Pražské židle – informační brožura a příklady ze zahraničí 2016