Přejít na hlavní obsah

Tak by se dal shrnout projekt Pražské židle & stolky, na kterém jsme začali pracovat v roce 2015. Jednoduché černé židličky s červeným logem Prahy a logem projektu najdete po celém městě. Oživují náměstí, náplavky, ulice, parky, vnitrobloky či předprostory veřejných budov. Oproti klasickým lavičkám se pražské židle dají jednoduše přesunout, otočit a přenést. V roce 2019 jsme připravili upgrade – projekt Pražské židle & plácky. Ten se věnuje dočasným proměnám různých pražských veřejných prostranství, které dnes plně nevyužívají svůj potenciál. Měníme funkce daných míst a testujeme jejich budoucí využití. Od jara 2021 spravuje projekt Pražské židle & stolky platforma Kreativní Praha

Co se má stát a proč? Co se změní?

Co se má stát?

 • Židle, stolky a lehátka ve veřejném prostoru jsou alternativou či doplněním klasických laviček.
 • S mobiliářem lze oproti městským lavičkám snadno hýbat, posezení si tak můžete přizpůsobit přesně podle sebe.
 • Díky stolkům lze veřejný prostor snadno proměnit ve vhodné místo k obědu nebo práci na počítači.
 • Projekt dnes funguje pod záštitou platformy Kreativní Praha ve spolupráci s lokálními partnery z řad městských částí, kulturních institucí či místních neziskových organizací. Ti všichni se o mobiliář dennodenně starají, uklízí jej a zabezpečují na noc.
 • K vytipování konkrétních míst a výběru lokálních správců slouží každoroční lednový opencall, do kterého se při splnění daných podmínek může přihlásit každý.
 • Počet židlí během pěti let let fungování postupně narostl ze 300 na počet kolem 2 000 kusů, počet lokalit z osmi na osmdesát.
O projektu

Projekt v bodech

Harmonogram

Zahájení: 2016 
Dokončení: probíhá, kontinuální projekt

Kolik to bude stát?

Ročně projekt stojí cca 2 mil., a to včetně nákupu nového mobiliáře, jeho údržby, dopravy, platu externích kolegů.

Kdo to bude dělat?

Kretivní Praha, Trade Centre Praha, Magistrát hl. m. Prahy (Odbor hospodaření s majetkem)

Úloha IPR

Autor projektu a koncepční dohled

Forma

Drobná fyzická intervence

Detailnější popis projektu

Historie

 • Projekt Pražské židle & stolky odstartoval v roce 2016.
 • Projekt Pražské židle & stolky řídí IPR (Kancelář veřejného prostoru) ve spolupráci s Trade Centre Praha a Odborem hospodaření s majetkem MHMP.
 • Začali jsme na osmi místech v Praze – rozmístěno bylo 300 židlí a 80 stolků.
 • V roce 2017 bylo v provozu již 40 lokalit, 1 200 židlí a 300 stolků.
 • V roce 2019 počet vrostl na 67 lokalit, 1 607 židlí a 411 stolků.
 • V roce 2020 oživil pražský mobiliář 80 lokalit, objevilo se 2 000 židlí a 500 stolků a 30 lehátek.
 • Projekt Pražské židle by nikdy nefungoval bez našich lokálních partnerů, kteří se o mobiliář dennodenně starají, uklízí ho a zabezpečují na noc. Děkujeme jednotlivcům, spolkům, městským částem, muzeím, knihovnám, divadlům a všem dalším, kteří s námi na projektu spolupracují a pomáhají tak kultivovat veřejný prostor Prahy.

Jak se můžete zapojit?

Chcete si půjčit židli na jednorázovou akci?

 

Můžete!

Krátkodobé zapůjčení Pražských židlí & stolků

Pražské židle letos poprvé podporují také krátkodobé akce ve veřejném prostoru. Pořádáte filmové promítání či sousedskou slavnost a sháníte mobiliář? Rádi vám židle zapůjčíme.

Podmínky krátkodobé zápůjčky

 • Akce se koná na volně přístupném veřejném prostranství na území hl. m. Prahy.
 • Jedná se o neziskovou kulturní akci (nekomerční využití, nejedná se o propagaci soukromého subjektu).
 • Žádost zašlete minimálně 12 kalendářních dnů před začátkem akce.
 • Zajistíte si přivezení a odvoz mobiliáře z centrálního skladu v Holešovicích. 
 • Dohled nad mobiliářem a jeho údržba na místě (čistota během dne, zabezpečení na noc) bude ve veší režii.
 • Maximální počet zapůjčeného mobiliáře je 80 židlí a 20 stolků.
 • Z akce zašlete fotografie s židlemi (pro propagační účely IPR).

Žádost o zapůjčení, kontakt

Rádi podpoříme oživení vaší lokality zapůjčením mobiliáře.

Každá žádost bude posuzována individuálně s ohledem na účel akce a počet židlí a stolků, které jsou aktuálně k dispozici. Zasláním žádosti automaticky nevzniká nárok na zapůjčení mobiliáře. V případě zájmu o zapůjčení mobiliáře kontaktujte Alexandru Lipovskou e-mailem: alexandra.lipovska@kreativnipraha.eu 

Pravidla pro celoroční zapůjčení Pražských židlí a stolků

 • Pozemek, kde dojde k zápůjčce, je veřejně přístupný.
 • Mobiliář nebude využíván komerčně.
 • Zajistíte pravidelný dohled a údržbu mobiliáře na místě (čistota během dne, zabezpečení na noc).
 • Během sezóny zašlete fotografie místa se zapůjčeným mobiliářem (pro propagační účely IPR).
 • Trade Centre Praha zajistí dovoz a odvoz mobiliáře z centrálního skladu v Holešovicích.
 • Maximální počet zapůjčeného mobiliáře je 80 židlí a 20 stolků.
 • V případě, že dojde k odcizení mobiliáře, je nezbytné tuto skutečnost neprodleně oznámit na příslušné oddělení Policie ČR. V případě, že lokální provozovatel nepředloží doklad o nahlášení odcizení mobiliáře Policii ČR, nebude předávajícím mobiliář v místě nahrazen. Předávající si dále vyhrazuje možnost v takovém případě odvézt i zbylý mobiliář a na místě ukončit zápůjčku mobiliáře.

Pražské židle & plácky

Projekt Pražské židle & plácky je přirozeným rozšířením projektu Pražské židle & stolky, který řídí IPR ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy a Trade Centre Praha. Účelem projektu je testování fungování různých pražských veřejných prostranství, které může vést k diskuzi o jejich stavu či budoucím rozvoji. Projekt podporuje a motivuje městské části k proměnám veřejných prostranství – a to jak finančně, tak produkčně. Nejde totiž o velké a ekonomicky náročné úpravy.

 

Jak vznikají židle & plácky?

Proměna každého plácku začíná vytipováním možných míst pracovníky IPR. Následně spolu s městskou částí vybereme jedno vhodné místo, které dočasně proměníme ve spolupráci s místními aktéry. Pokud je to třeba, připravujeme jednoduchý participativní proces.

Proměny míst pražských plácků jsou z podstaty dočasnosti projektu vždy nestavební (nelze tedy sázet stromy či měnit polohy obrub). Jedná se primárně o umístění židlí, stolků, květináčů s rostlinami, případně uměleckého díla či dalších požadovaných prvků do prostoru tak, aby vytvořily příjemné místo ve městě. Proměna je standardně nastavená na dva testovací měsíce, ale dle domluvy může být i delší a dá se případně adaptovat na základě vyhodnocení fungování. Vždy vybíráme taková místa, která zasluhují dlouhodobou revitalizaci a dočasný projekt ji může pomoci nastartovat či případně ušetřit mylně vynaložené finanční náklady při rekonstrukci. Dokud změnu ve veřejném prostranství nevyzkoušíme v měřítku 1 : 1, nedokážeme přesně odhadnout, jaké budou její dopady. Pokud se změna neosvědčí, jednoduše se přesune mobiliář na jiné místo. Pokud se osvědčí, mobiliář na místě může po dohodě s městskou částí zůstat a na změnu tak místní nemusí čekat dlouhá léta příprav dokumentace a povolení pro stavební revitalizaci prostoru.

Na projektu spolupracujeme s Galerií hl. m. Prahy a jejich programem SOKL. 

Materiály ke stažení

pdf (5,5 MB) Pražské židle – vyhodnocení sezóny 2016
Pražské židle – vyhodnocení sezóny 2016
pdf (2,95 MB) Pražské židle a stolky – vyhodnocení sezóny 2017
Pražské židle – vyhodnocení sezóny 2017
pdf (11,56 MB) Pražské židle – vyhodnocení sezóny 2018
Pražské židle – vyhodnocení sezóny 2018
pdf (20,87 MB) Pražské židle – informační brožura a příklady ze zahraničí 2016
Pražské židle – informační brožura a příklady ze zahraničí 2016