Přejít na hlavní obsah
Lokalita Kyje-Hutě se stane plnohodnotnou rezidenční čtvrtí s přímou návazností na okolní krajinu.

IPR připravil ve spolupráci s MČ Praha 14 urbanistickou studii lokality Hutě. Navázal tak na již diskutovanou územní studii lokality Na Hutích, Praha-Kyje z roku 2018. Urbanistická studie Kyje – Hloubětín řeší Hutě jako celek ve všech souvislostech. Nastavuje pravidla pro budoucí výstavbu, navrhuje systém veřejných prostranství s občanskou vybaveností odpovídající budoucímu rozvoji území a podporuje rekreační potenciál lokality.

Co se má stát a proč? Co se změní?

Co se má stát?

Oblast Hutí je dlouhodobě považována za území s velkým potenciálem pro dotvoření rezidenční čtvrti v přímé návaznosti na krajinu a s rychlou dostupností do centra díky blízkosti páteřní hromadné dopravy. 

Současná struktura zástavby tvořená převážně rodinnými a bytovými domy oddělenými rozlehlými rozvojovými plochami vybízí k doplnění dnes nedokončených a oddělených lokalit a k vytvoření plnohodnotné čtvrti na rozhraní mezi městem a krajinou.

Nová výstavba by měla poskytnout rozmanitou škálu typologií bydlení, doplnit potřebné služby a veřejnou vybavenost a vytvořit síť různých typů veřejných prostor, které území promění v ucelenou čtvrť nabízející kvalitní prostředí k životu na kraji města.

Projekt v bodech

O projektu

HARMONOGRAM

Zahájení: 2018
Dokončení: 2021

KOLIK TO BUDE STÁT?

n/a 

KDO TO BUDE DĚLAT?

UNIT architekti      

ÚLOHA IPR

Zadavatel urbanistické studie    

FORMA

Urbanistická studie

Urbanistická studie

 • cca 12 885 budoucích obyvatel lokality
 • cca 4075 nových pracovních míst
 • scelení území a napojení na okolní krajinu
 • zachování a rozvoj současných ploch zeleně
 • vytvoření zelených os, které zprostředkovávají kontakt s přírodou
 • nově navržené parky a přírodní plochy pro rekreaci, sport a odpočinek
 • vznik rekreačních oblastí na okraji území (sady, komunitní zahrady)
 • vznik čtvrťového centra + menších lokalitních center s občanskou vybaveností
 • nová základní škola
 • 3 nové mateřské školy
 • nová autobusová linka
 • nové cyklotrasy
DETAILNĚJŠÍ POPIS PROJEKTU

Proč vznikla urbanistická studie?

V lokalitě Hutě se připravuje několik projektů výstavby rezidenčních bytů od soukromých investorů. Velkou část pozemků zde také vlastní hl. město Praha. Právě proto chce mít město jasný názor na rozvoj celého území, jeho vybavenost i služby. 

Projekt navazuje na již proběhlé veřejné diskuze k územní studii lokality Na Hutích, Praha-Kyje z roku 2018. Urbanistická studie řeší v porovnání s územní studií širší lokalitu. Cílem je zajistit kvalitní a dostupnou veřejnou vybavenost pro celou oblast Hutí a dotvořit území včetně návazností na okolní krajinu.

Participace

Zapojení veřejnosti

Návrh urbanistické studie byl široké veřejnosti představen v červnu 2021. Na představení návrhu navazovala řada participačních aktivit, do kterých se občané mohli zapojit. Během června byl s veřejností návrh diskutován a prezentován prostřednictvím informačního kontejneru, informačního stanu i komentovaných vycházek. K návrhu se pak během června a července mohla veřejnost vyjádřit v rámci ankety.

Výsledky participace byly vyhodnoceny a předány zpracovateli urbanistické studie, který s nimi pracoval při tvorbě finálního návrhu. Na vyhodnocení ankety se můžete podívat zde.