Přejít na hlavní obsah
Oblast Kyje – Hutě je dlouhodobě považována za území s velkým potenciálem pro dotvoření rezidenční čtvrti v přímé návaznosti na krajinu a s rychlou dostupností do centra.

IPR připravuje ve spolupráci s MČ Praha 14 urbanistickou studii pro území lokality Hutě. Navazuje tak na již diskutovanou územní studii lokality Na Hutích, Praha - Kyje z roku 2018. Cílem urbanistické studie Kyje - Hloubětín je řešit lokalitu Hutě jako celek ve všech souvislostech. Studie nastavuje pravidla pro budoucí výstavbu, navrhuje systém veřejných prostranství s občanskou vybaveností odpovídající budoucímu rozvoji území a podporuje rekreační potenciál lokality.

Co se má stát a proč? Co se změní?

Co se má stát?

Oblast Kyje – Hutě je dlouhodobě považována za území s velkým potenciálem pro dotvoření rezidenční čtvrti v přímé návaznosti na krajinu a s rychlou dostupností do centra díky blízkosti páteřní hromadné dopravy. 

Současná struktura zástavby tvořená převážně rodinnými a bytovými domy oddělenými rozlehlými rozvojovými plochami vybízí k doplnění dnes nedokončených a oddělených lokalit a k vytvoření plnohodnotné čtvrti na rozhraní mezi městem a krajinou.

Nová výstavba by měla poskytnout rozmanitou škálu typologií bydlení, doplnit potřebné služby a veřejnou vybavenost a vytvořit síť různých typů veřejných prostor, které území promění v ucelenou čtvrť nabízející kvalitní prostředí k životu na kraji města.

Projekt v bodech

O projektu

HARMONOGRAM

Zahájení: 2018
Dokončení (předpokládané): 2021

KOLIK TO BUDE STÁT?

xxx 

KDO TO BUDE DĚLAT?

UNIT architekti      

ÚLOHA IPR

Zadavatel urbanistické studie    

FORMA

Urbanistická studie

Participace

Zapojení veřejnosti

Návrh urbanistické studie byl široké veřejnosti představen v červnu 2021. Na představení návrhu navazovala řada participačních aktivit, do kterých se občané mohli zapojit. Během června byl s veřejností návrh diskutován v rámci informačního kontejneru, informačního stanu i komentovaných vycházek. K návrhu se pak během června a července mohla veřejnost vyjádřit v rámci ankety.

Výsledky participace byly vyhodnoceny a předány zpracovateli urbanistické studie, který s nimi pracuje při tvorbě finálního návrhu. Na vyhodnocení ankety se můžete podívat zde.

Návrh urbanistické studie (stav červen 2021) si můžete prohlédnout v naší brožuře

IPR praha chystá ve spolupráci s MČ Praha 14 výstavu finálního návrhu. O přesném termínu výstavy vás budeme včas informovat. 

Výstava se objeví i v online formě zde na stránkách. 

DETAILNĚJŠÍ POPIS PROJEKTU

Proč vzniká urbanistická studie?

V lokalitě Hutě se připravuje několik projektů výstavby rezidenčních bytů od soukromých investorů. Velkou část pozemků zde také vlastní Hl. město Praha. Právě proto chce mít město jasný názor na rozvoj celého území, jeho vybavenost i služby. 

Projekt navazuje na již proběhlé veřejné diskuze k územní studii lokality Na Hutích, Praha - Kyje, která vznikla v roce 2018. Urbanistická studie řeší v porovnání s územní studií širší lokalitu. Cílem je zajistit kvalitní a dostupnou veřejnou vybavenost pro celou oblast Kyje-Hutě.