Přejít na hlavní obsah
Neuvěřitelných 10 historických zahrad a parků, 78 hektarů plochy.

Místo, které láká turisty i místní. Oáza klidu uprostřed Prahy. Ovocné stromy, které vstupují do centra města, jak to dnes už nebývá zvykem. Krásné vyhlídky. To vše je Petřín. V roce 2020 jsme proto vypracovali zadání pro vznik koncepce, která určí podobu jednotlivých zahrad a parků, a vyřeší správu a péči o území. Do celého procesu se mohla zapojit také široká veřejnost. Podněty a připomínky občanů se stanou součástí zadávací dokumentace výběrového řízení na zhotovitele celkové koncepce vrchu Petřín. Následovat bude druhé kolo participace.

Co se má stát a proč? Co se změní?

Co se má stát?

 • Rada hl. města Prahy považuje za důležité pro významnou lokalitu Petřína nechat vypracovat a přijmout koncepční dokument, který bude vyjadřovat širokou shodu nad budoucností území, definovat charakter a využití jeho jednotlivých částí, hlavní směry péče a pravidla dalšího rozvoje.
 • Zadání koncepce je ke stažení zde
 • https://www.youtube.com/watch?v=PsQPBhrtFC8&feature=emb_logo 
O projektu

Projekt v bodech

Harmonogram

Zahájení: 2019
Dokončení: 2021

Kolik to bude stát?

xxx

Kdo to bude dělat?

xxx

Úloha IPR

Zadavatel koncepční studie

Forma

Koncepční studie

Detailnější popis projektu

Historie

 • Petřínský vrch patří mezi nejhodnotnější a nejpestřejší parkové komplexy na území hlavního města Prahy. Území o rozloze zhruba 78 hektarů se skládá ze souboru několika historických zahrad a parků, které se od sebe liší původním účelem, obdobím vzniku i současným vzhledem.
 • Jako celek je Petřín zásadním městotvorným parkem v centru metropole s velkou historickou a přírodní hodnotou, ale také potřebou vyváženého rozvoje a tomu odpovídající kvalitou péče.
 • Petřín je 327 metrů vysoký kopec se známou Petřínskou rozhlednou, ale i celou řadou dalších historických objektů.
 • Petřín vystřídal v průběhu uplynulých staletí hned několik názvů – Hora, Kopec, Vrch sv. Vavřince podle zasvěcení kostela stojícího na jeho temeni. Kronikář Kosmas označoval Petřín jako velmi skalnaté místo. Právě pro značné množství skal (latinsky petra) se kopci údajně začalo říkat Petřín. V minulosti se zde lámal kámen opuka, ze které byla v Praze postavena celá řada staveb, včetně prvních kostelů či mostů.
 • Petřín je místem, které láká turisty, ale i místní spolky a obyvatele.
 • Funguje jako zelená oáza v centru města.
 • Najdete zde 10 historických zahrad a parků stejně jako unikátní ovocné stromy.

Předchozí plány proměny

V předchozích letech již Odbor ochrany prostředí hl. m. Prahy připravoval projekt Revitalizace a zpřístupnění vinice ve Velké strahovské zahradě a projekt Zázemí zahradní údržby a veřejného WC. Projekty však byly usnesením Rady hl. m. Prahy pozastaveny. Důvodem bylo právě vytvoření celkové koncepce vrchu Petřín. Ta by měla stanovit koordinovaný rozvoj a jasnou vizi jednotlivých částí Petřína.

Jak se můžete zapojit?  

 • Společně se skupinou odborníků nejen z řad krajinářských architektů, památkářů a zástupců městských částí jsme připravili zadání koncepce vrchu Petřín.
 • Veřejnost se k projektu mohla vyjádřit od 29. října do 3. prosince 2020.
 • Obdrželi jsme celkem 293 podnětů od 113 respondentů.
 • Dále zástupkyně a zástupci místních spolků z Malé Strany společně formulovali 17 podnětů k zadání koncepce. Data nyní analyzujeme a vypořádáváme. Výsledky zde brzy zveřejníme.
 • Podněty budou součástí zadávací dokumentace výběrového řízení na zhotovitele Celkové koncepce vrchu Petřín.
 • Další zapojení veřejnosti bude probíhat na jaře příštího roku.
 • Celá koncepce by měla být hotová na podzim 2021.