Přejít na hlavní obsah
Oblast Újezdu je důležitým místem centra Prahy.

Vstupní brána do Petřínských sadů leží na spojnici Malé Strany a nového městského centra Smíchova. Území se zároveň přes most Legií napojuje na Staré a Nové Město. Malý kousek odsud najdete známé rekreační plochy jako Kampa, Střelecký či Dětský ostrov. Architektonickým ani funkčním řešením ale lokalita Vítězná – Újezd – most Legií neodpovídá svému významu či potenciálu. To by se mohlo změnit. Praha nám uložila vypracovat zadání pro koncepční studii rozvoje tohoto území.

Co se má stát a proč? Co se změní?

Co se změní?

 • Zvýšení kvality a funkčnosti všech koordinovaných záměrů a projektů
 • Zvýšení kvality veřejných prostranství pro obyvatele i návštěvníky města
 • Zvýšení bezpečnosti a komfortu při přecházení komunikací
 • Snížení bariérovosti v území a vytvoření nových pěších vazeb
 • Zklidnění dopravy v uzlu Vítězná x Újezd
 • Zlepšení prostupnosti územím pro chodce a cyklisty
 • Velkou proměnou v návrhu prochází předpolí mostu na straně Újezdu. Dochází k rozšíření chodníkových ploch, doplnění stromů a posílení charakteru místa tak, aby vznikl reprezentativní vstupní prostor na Újezd a místo, kde si lidé mohou v hektickém městě v klidu vydechnout na lavičce pod stromy.
 • Pro tramvajové zastávky Újezd bylo zvoleno řešení s mysovými zastávkami těsně před křižovatkou.
 • Odstranění světelné signalizace na křižovatce pomůže plynulosti pohybu pěších.
 • Ulice Újezd je doplněna stromořadím i parkováním umístěným v zálivech.
 • S ohledem na zastávky je významně rozšířen chodník pod Petřínskými sady.
O projektu

Projekt v bodech

Harmonogram

Zahájení: 2016
Dokončení: n/a

Kolik to bude stát?

n/a

Kdo to bude dělat?

IPR

Úloha IPR

Zpracovatel koncepční studie

INVESTOR

TSK Praha

Forma

Koncepční studie 

Detailnější popis projektu

Plán

 • Uzel Vítězná x Újezd je exponovaný veřejný prostor, který je místem hlavního nástupu na Petřín.
 • Je vhodné zde vytvořit komfortní podmínky pro důstojný pohyb pěších a také pro kvalitní, bezpečnou a bezbariérovou dostupnost veřejné dopravy.
 • Tranzitní automobilová doprava a z toho vyplývající komplikace v místech křížení s tramvajovou tratí způsobuje neúměrnou zátěž, která omezuje pěší prostupnosti a provoz veřejné dopravy.
 • Lze přepokládat, že pokud se podaří snížit počet projíždějících automobilů, dojde ke zklidnění dopravy, zvýšení kvality veřejného prostoru a zlepšení podmínek pro aktivity rezidentů i návštěvníků města.
 • Zadání koncepční studie respektuje aktuální návrh Malostranského náměstí vzešlý z architektonicko-urbanistické soutěže.
 • Účelem koncepční studie nebude navrhnout nové pojetí, ale zejména koordinovat jednotlivé městské subjekty.

Materiály ke stažení

pdf (3,22 MB) Usnesení RHMP č. 2337 ze dne 27. 9. 2016