Přejít na hlavní obsah
Vinohradská se stala bezpečnější, příjemnější a elegantnější.

Vinohradská třída se postupně proměňuje. Rekonstrukce její dolní části byla v roce 2019 vedena podle naší koncepční studie, která vznikla na základě participativních setkání s místními občany. Vinohradská se dočkala zlepšení dopravního řešení, bezbariérových tramvajových zastávek a lepších podmínek pro pohyb chodců. Zvýšila se také kvalita veřejných prostranství. 

Co se má stát a proč? Co se změní?

Co se má stát?

 • Zlepšení dopravního řešení
 • Doplnění chybějících přechodů, odstranění zábradlí
 • Propojení náměstí Jiřího z Poděbrad se sady Svatopluka Čecha
 • Vznik bezbariérových tramvajových zastávek
 • Bezpečnější a příjemnější podmínky pro chodce
 • Výsadba chybějících stromů
 • Vznik nových předzahrádek restaurací
 • Umístění nových košů, laviček, pítek a stojanů na kola
 • Ulice přívětivější pro cyklisty
 • Vznik nové chráněné trasy pro rekreační cyklisty podél Olšanských hřbitovů
O projektu

Projekt v bodech

Harmonogram

Zahájení: 2017
Dokončení: 2026

Kolik to bude stát?

cca 720 mil. Kč

Kdo to bude dělat?

IPR

Úloha IPR

Zpracovatel koncepční studie

Forma

Koncepční studie 

Detailnější popis projektu

Historie

 • Vinohradská třída je významnou pražskou ulicí, jejíž délka je přibližně 4 km. Od křižovatky západní větve Severojižní magistrály s Václavským náměstím na hranici Nového Města vede skrz katastrální území Vinohrad a Žižkova do Strašnic, kde na ni na v místě křížení se Starostrašnickou ulicí a ulicí Na Palouku navazuje ulice Černokostelecká. Současný název ulice je odvozen od Vinohrad, čtvrti pojmenované podle mnoha vinic, které se nacházely na jejím území.
 • Rada hl. m. Prahy schválila 16. 8. 2016 koncepční studii rekonstrukce Vinohradské třídy podle návrhu, který vzešel mimo jiné z participace s veřejností.
 • Rekonstrukce tramvajové trati proběhla v první polovině roku 2018.
 • Rekonstrukce přilehlých chodníků vozovek a ostatních ploch proběhla v roce 2019.

K čemu slouží koncepční studie?

Koncepční studie Vinohradské ulice napomůže ke koordinaci jednotlivých investičních záměrů tak, aby realizované zásahy odpovídaly významu ulice a reagovaly na současné potřeby obyvatel města. Nové uspořádání tramvajových zastávek, vybudování nových přechodů pro chodce nebo zajištění větší bezbariérovosti povedou k výraznému zvýšení komfortu uživatelů. Kromě zlepšení dopravního řešení dojde také ke zkvalitnění veřejných prostranství. Úpravy chodníků, obnova laviček a dalšího mobiliáře nebo vysázení stromů v ulici – to jsou jen některá z doporučení Manuálu tvorby veřejných prostranství, ze kterého rekonstrukce vychází.

Proč nebyla na rekonstrukci Vinohradské ulice vypsána veřejná soutěž?

Vinohradská třída má podle našeho názoru plně vyvinutý charakter a není zde potřeba žádných zásadních změn týkajících se podoby nebo aktivit v území. Účelem rekonstrukce tedy není přemýšlet o jejím novém pojetí, ale zejména koordinovat jednotlivé subjekty. Z tohoto důvodu a také vzhledem k ekonomické náročnosti nepovažujeme za vhodné zadání formou architektonické soutěže. Součástí projektu je výběrové řízení na projektanta, který má povinnost mít v týmu jednoho autorizovaného architekta a projekt dovede do realizace.

Jak jste se mohli zapojit?

Veřejnost jsme do projektu zapojili od samého začátku.

I. fáze participace (březen – duben 2015)

V první fázi, v březnu 2015, jsme zjišťovali potřeby jednotlivých uživatelů, jejich spokojenost se současným stavem ulice a preference nového uspořádání. IPR rozeslal obyvatelům Vinohradské a blízkého okolí 13 000 dotazníků, uspořádal několik plánovacích setkání, urbanistických procházek a cyklovyjížďku. Následně se tyto poznatky promítly do návrhu rekonstrukce.

II. fáze participace (květen – červen 2015)

Během května a června 2015 byl představen návrh koncepční studie. Uživatelé Vinohradské měli možnost seznámit se s návrhem, diskutovat přímo s jeho tvůrci a k návrhu podat podněty a komentáře. Pro zapracování komentářů se 23. června 2015 sešla pracovní skupina, která se skládá ze zástupců magistrátu, MČ Praha 2 a Praha 3 a IPR. Dohromady se zabývala 58 komentáři ze strany veřejnosti a při jejich vypořádání došlo ke shodě mezi zúčastněnými stranami.

Všechny komentáře včetně reakce pracovní skupiny jsou k dispozici zde.
Více o roli pracovní skupiny a jejím složení zde.