Přejít na hlavní obsah
Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy připravuje strategickou studii pro rozvoj přírodního okolí dnešní Povltavské ulice, okolí Pelc-Tyrolky a potoka Rokytky v Libni.

Dotazník, který můžete vyplnit do 23. ledna 2022, je možností pro nápady a připomínky veřejnosti k budoucímu rozvoji této důležité zelené páteře města podél řeky Vltavy.

 

Co se má stát a proč? Co se změní?

Co se má stát?

Území současné Povltavské ulice mezi Libní a Pelc-Tyrolkou se promění. Nynější rušný automobilový provoz skrze cennou přírodní oblast bude odkloněn do tunelového úseku nového Městského okruhu mezi Pelc-Tyrolkou a Balabenkou. Toto řešení umožní vytvořit z okolí Povltavské ulice zklidněnou pobřežní promenádu. 

Projekt Povltavské promenády nyní potřebuje obsahovou náplň – strategii rozvoje, která bude odpovídat potřebám města, přírody a obyvatel. Cílem projektu je vytvoření strategické studie rozvoje území kolem Povltavské ulice. Studie je zamýšlena tak, aby pojmenovala cílovou vizi a zásady pro širší související přírodní a parkové území zelené páteře podél Vltavy a Rokytky včetně zelených svahů nad Vltavou a vlastního toku Rokytky v Libni. Pro realizaci vzdáleného horizontu projektu Povltavské ulice je velkým benefitem, že se s plánovaním cílů začíná již nyní, a do procesu se tak mohou zapojit obyvatelé celého města. Součástí studie je definice projektů, které je možné realizovat již v následujících letech nezávisle na Městském okruhu. Aby rekreační páteř Povltavské promenády v budoucnu skutečně fungovala, je nutné věnovat dostatečnou péči i jejímu prostředí.

Strategická studie je zadaná usnesením Rady hlavního města Prahy číslo 577 ze dne 22. 3. 2021, zpracovatelem studie je IPR Praha ve spolupráci s týmem Jana Kasla (JK Architekti – architektura, urbanismus; SATRA – doprava; Rehwaldt LA – krajinářská architektura).

 
Jaký je rozsah projektu

Nová zelená páteř propojí tři celoměstsky významné rekreační celky: plánovaný Rohanský park na karlínském břehu Vltavy, rekreační oblast kolem Rokytky ve Vysočanech a Hloubětíně s Trojskou kotlinou. Rozsah území je tedy stanoven tak, aby vznikl ucelený rámcový plán pro celé toto území a zahrnoval hlavní přírodní enklávy i konfliktní místa, která se v tomto úseku nacházejí.

O projektu

Projekt v bodech

HARMONOGRAM

 

Zahájení: červenec – srpen 2021

Analýza území: září – listopad 2021

Zpracování strategie: prosinec 2021 – leden 2022

Odborné workshopy – 1. Hodnoty a problémy, 2. Vize a cíle

Výstupy – formulovaný návrh vize + cíle + zásady

Prověření strategie: únor – březen 2022

Zapojení hlavních stakeholderů v území – focus group

Zapojení komunitně aktivní veřejnosti – řízené rozhovory

Zapojení veřejnosti – dotazníková sonda

Zpracování prostorové koncepce: 2. polovina března 2022

Představení návrhu strategické studie: duben 2022

Dopracování studie: n/a