Přejít na hlavní obsah
Nová lávka pro pěší a cyklisty zajistí přímé a bezbariérové propojení mezi Karlínem a Holešovicemi.

Nabídne také komfortní a jednoduchý přístup na ostrov Štvanice. Kvalitní podoba frekventované městské spojnice je proto důležitá. Vítězem mezinárodní soutěže na podobu lávky se stali architekti Petr Tej, Marek Blank a Jan Mourek. Lávka byla otevřena v červenci 2023. Katalog soutěže je ke stažení zde.

O projektu

Projekt v bodech

Harmonogram

Vyhlášení výsledků soutěže: 2018

Zahájení stavby: leden 2022

Dokončeno: 2023

autoři lávky

architektonicko konstrukční tým:
Petr Tej, Marek Blank a Jan Mourek 

autoři soch a ornamentu:
Aleš Hvízdal
Jan Hendrych

 

náklady

298 mil. Kč

Kdo to bude dělat?

Zhotovitel: Skanska

Úloha IPR

Zadavatel soutěže a zpracovatel soutěžních podmínek

Forma

Mezinárodní architektonicko-konstrukční otevřená anonymní jednokolová projektová soutěž

Co se mění?

Co bylo cílem?

  • Nová lávka má velký význam pro zpřístupnění ostrova Štvanice jakožto významné rekreační lokality. Pro automobily je dostupnost Štvanice zabezpečena přes Hlávkův most. Pro pěší je však tento přístup nekomfortní.
  • Zásadními limity návrhu byly požadavky protipovodňové ochrany, správce toku a vodní cesty, charakteristická urbanistická situace na obou březích a požadavky na bezbariérové řešení nástupů na lávku.
  • Poloha lávky navazuje na územní plán.
  • Na straně Holešovic byl nástup definován na Bubenském nábřeží před branou do Pražské tržnice, na straně Karlína pak na Rohanském nábřeží s vyústěním na cyklostezku vedoucí po protipovodňové bariéře a následně na plánovaný veřejný prostor rozvojového území Rohanského ostrova.
  • Přístup na lávku byl požadován rovněž ze Štvanice.
  • Lávka překlene koryto řeky v šířce 38 metrů mezi Karlínem a Štvanicí a 149 metrů mezi Štvanicí a Holešovicemi.
  • Katalog soutěže je ke stažení zde.