Přejít na hlavní obsah
Ulice Klapkova je významnou historickou komunikací protínající Kobylisy od severu k jihu.

Nyní ji čeká rekonstrukce podle koncepční studie, kterou jsme vypracovali v roce 2015. Přibudou bezbariérové zastávky, kvalitnější chodníky i nové stromořadí, které ochladí rozpálenou ulici.

Co se má stát a proč? Co se změní?

  • Motivem koncepční studie je koordinace jednotlivých správců a investorů.
  • Osvětlení a trakční vedení bude umístěno na společných sloupech, čímž je ušetřen prostor na chodnících.
  • Zajištěno bude bezpečnější a přehlednější soužití pěší a automobilové dopravy.
  • Na křižovatkách budou chodníky rozšířené, díky čemuž se zkrátí přechody a chodci nebudou čekat schovaní za parkujícími auty.
  • Přibude míst pro přecházení a vodicí prvky pro nevidomé.
  • Některé boční ulice budou napojeny zvýšenými přejezdy.
  • V oblasti vilové zástavby je navrženo na místě stávající rozlehlé křižovatky s ulicí Veltěžskou pobytové prostranství se stromy, mobiliářem a herním prvkem.
  • V severní části ulice bude doplněno jednostranné stromořadí, které ochladí rozpálenou komunikaci.
  • Přibudou stojany na kola.
O projektu

Projekt v bodech

Harmonogram

Zahájení rekonstrukce tramvajové trati: 2015

Dokončení: 2025

Úloha IPR

Zadavatel koncepční studie

 

Detailnější popis projektu

Nepříliš známá Klapkova ulice je významnou historickou komunikací protínající centrum Kobylis. Původně byla hlavní třídou tehdejší samostatné obce Kobylisy a také spojnicí mezi obcí Chabry a Prahou-Libní. Dnešní Klapkova nejprve prochází původním vesnickým jádrem s nízkou zástavbou a živým parterem, protíná rušnou křižovatku se stanicí metra a přechází v klidnou zónu s rodinnými domy v zahradách. Všechny funkce a druhy dopravy je nutné skloubit do relativně úzkého uličního prostoru.

Podnětem ke komplexnímu řešení byla plánovaná rekonstrukce tramvajové trati, díky které bylo možné ulici uchopit jako jeden celek. Vznik koncepční studie byl motivován také snahou o koordinaci jednotlivých investorů a správců inženýrských sítí, aby se přidali k celkové rekonstrukci ulice, a vyvarovat se tak neoblíbenému a nákladnému opakovanému rozkopávání uličního prostoru. Důležitým tématem bylo taktéž nalezení ekonomického a zároveň esteticky vhodného řešení povrchů mimo exponovanou a památkově chráněnou část Prahy.

Klapkova je první koncepční studií, k níž byla zpracována a schválena projektová dokumentace. V rámci průkopnické snahy o realizaci studie kvalitního městského prostoru došlo k několika střetům s běžnou praxí, determinovanou technickými požadavky, normami a stavebními vyhláškami. Výsledný projekt je proto kompromisem. Zkušenosti z této fáze jsou užitečné pro přípravu dalších koncepčně orientovaných projektů veřejných prostranství.

Dokumenty ke stažení

Koncepční studie (203 MB)

 

Aktuální výkresy situace – dokumentace pro územní rozhodnutí:

Část 1

Část 2