Přejít na hlavní obsah
Ulice Klapkova je významnou historickou komunikací protínající Kobylisy od severu k jihu.

Nyní ji čeká rekonstrukce podle koncepční studie, kterou jsme vypracovali v roce 2015. Přibudou bezbariérové zastávky, kvalitnější chodníky i nové stromořadí, které ochladí rozpálenou ulici.

Co se má stát a proč? Co se změní?

  • Motivem koncepční studie je koordinace jednotlivých správců a investorů.
  • Osvětlení a trakční vedení bude umístěno na společných sloupech, čímž je ušetřen prostor na chodnících.
  • Zajištěno bude bezpečnější a přehlednější soužití pěší a automobilové dopravy.
  • Na křižovatkách budou chodníky rozšířené, díky čemuž se zkrátí přechody a chodci nebudou čekat schovaní za parkujícími auty.
  • Přibude míst pro přecházení a vodicí prvky pro nevidomé.
  • Některé boční ulice budou napojeny zvýšenými přejezdy.
  • V oblasti vilové zástavby je navrženo na místě stávající rozlehlé křižovatky s ulicí Veltěžskou pobytové prostranství se stromy, mobiliářem a herním prvkem.
  • V severní části ulice bude doplněno jednostranné stromořadí, které ochladí rozpálenou komunikaci.
  • Přibudou stojany na kola.

Kontakt

V případě dotazu: Ing. arch. Martin Špičák, +420 236 004 613, spicak@ipr.praha.eu, garant 

Pro média: Mgr. Marek Vácha, vacha@ipr.praha.eu, +420 723 444 291, tiskový mluvčí

Dokumenty ke stažení

Koncepční studie (203 MB)

 

Aktuální výkresy situace – dokumentace pro územní rozhodnutí:

Část 1

Část 2