Skip to main content

Co se stalo?

 • Celkové zpříjemnění okolí Národního muzea
 • Vznik nového veřejného prostoru mezi budovami Národního muzea
 • Průjezd automobilové dopravy nadále umožněn
 • Posílena možnost průjezdu cyklistů
 • Zavedení sjednocujícího prvku – specifické světlé žulové dlažby v pražském formátu velké kostky, která navazuje na obnovenou barevnost budovy Národního muzea
 • Realizace dopravní změny v návaznosti na rekonstrukci Vinohradské ulice
 • Doplnění rozšiřujících přechodů pro chodce
 • Doplnění stromů umístěných přímo v dlažbě se zvýšenou spárou v jejich okolí – zajistí se tak lepší retence vody
 • Renovace Čelakovského sadů s ohledem na bezpečnost a přehlednost parku
 • Nové napojení na tramvajovou trať na Vinohradské a Škrétově ulici
 • Rozšíření ostrůvku tramvajové zastávky Muzeum
 • Realizace pilotního místa, na kterém byly umístěny lavičky, odpadkové koše a stojan na kola vzešlé z designérské soutěže na nový pražský mobiliář
O projektu

Projekt v bodech

Harmonogram

Zahájení (studie): 2017
Dokončení (projekt a realizace): 2018

Kolik to stálo?

cca 120 mil. Kč

Kdo to dělal?

Zpracovatel projektu: IPR Praha, VPÚ DECO PRAHA, a. s.

Hlavní architekt – vedoucí projektu: Ing. arch. Jakub Hendrych, IPR Praha

Spoluautoři architektonického řešení: MgA. Viktória Mravčáková a Rozálie Kašparová, MSc., IPR Praha

Autoři krajinářského řešení: Ing. Ondřej Fous, Ing. arch. Michaela Sinkulová, David Hora, DiS.

Investoři

Národní muzeum, Hlavní město Praha, MČ Praha 1, Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s., Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s.

Zhotovitel

Zhotovitel části Národní muzeum: Sdružení Metrostav, a. s., PRŮMSTAV, a. s., IMOS Brno, a. s.

Zhotovitel části TSK Praha, a. s.: INPROS PRAHA, a. s., DPP, a. s.

Dodavatel dlažeb: SATES ČECHY, s. r. o.

Koordinace krajinářské části stavby: Ing. Jan Řezníček, Jaroslav Pešička

Zhotovitel krajinářského řešení: Svaz zakládání a údržby zeleně, z. s. (záštita), GARPEN ZAHRADNICKÁ, spol. s r. o. (hlavní zhotovitel)

Úloha IPR

Architekt

Forma

Realizace

Ocenění

Druhé místo v soutěži Park roku 2019, pořádané Svazem zakládání a údržby zeleně