Skip to main content

Tak by se dal shrnout projekt Pražské židle & stolky, na kterém jsme začali pracovat v roce 2015. Jednoduché černé židličky s červeným logem Prahy a logem projektu najdete po celém městě. Oživují náměstí, náplavky, ulice, parky, vnitrobloky či předprostory veřejných budov. Oproti klasickým lavičkám se pražské židle dají jednoduše přesunout, otočit a přenést. V roce 2019 jsme připravili upgrade – projekt Pražské židle & plácky. Ten se věnuje dočasným proměnám různých pražských veřejných prostranství, které dnes plně nevyužívají svůj potenciál. Měníme funkce daných míst a testujeme jejich budoucí využití. Od jara 2021 spravuje projekt Pražské židle & stolky organizace zřízená městem - Kreativní Praha

Co se má stát a proč? Co se změní?

Co se má stát?

 • Židle, stolky a lehátka ve veřejném prostoru jsou alternativou či doplněním klasických laviček.
 • S mobiliářem lze oproti městským lavičkám snadno hýbat, posezení si tak můžete přizpůsobit přesně podle sebe.
 • Díky stolkům lze veřejný prostor snadno proměnit ve vhodné místo k obědu nebo práci na počítači.
 • Projekt dnes funguje pod záštitou platformy Kreativní Praha ve spolupráci s lokálními partnery z řad městských částí, kulturních institucí či místních neziskových organizací. Ti všichni se o mobiliář dennodenně starají, uklízí jej a zabezpečují na noc.
 • K vytipování konkrétních míst a výběru lokálních správců slouží každoroční lednový opencall, do kterého se při splnění daných podmínek může přihlásit každý.
 • Počet židlí během 9 let let fungování postupně narostl ze 300 na počet kolem 2 300 kusů, počet lokalit z osmi na 120.
O projektu

Projekt v bodech

Harmonogram

Zahájení: 2016 
Dokončení: probíhá, kontinuální projekt

Kolik to bude stát?

Ročně projekt stojí cca 2 mil., a to včetně nákupu nového mobiliáře, jeho údržby, dopravy, platu externích kolegů.

Kdo to bude dělat?

Kretivní Praha, Trade Centre Praha, Magistrát hl. m. Prahy (Odbor hospodaření s majetkem)

Úloha IPR

Autor projektu

Forma

Drobná fyzická intervence

Detailnější popis projektu

Historie

 • Projekt Pražské židle & stolky odstartoval v roce 2016.
 • Projekt Pražské židle & stolky řídí IPR (Kancelář veřejného prostoru) ve spolupráci s Trade Centre Praha a Odborem hospodaření s majetkem MHMP.
 • Začali jsme na osmi místech v Praze – rozmístěno bylo 300 židlí a 80 stolků.
 • V roce 2017 bylo v provozu již 40 lokalit, 1 200 židlí a 300 stolků.
 • V roce 2019 počet vrostl na 67 lokalit, 1 607 židlí a 411 stolků.
 • V roce 2020 oživil pražský mobiliář 80 lokalit, objevilo se 2 000 židlí a 500 stolků a 30 lehátek.
 • V roce 2021 přibylo 95 lokalit na 600 stolků, 2300 židliček, 30 lehátek.
 • V roce 2022 opět číslo vzrostlo na 110 lokalit s počtem 600 stolků, 2300 židliček, 50 lehátek.
 • V roce 2023 bylo rekordních 124 lokalit s počtem 600 stolků, 2300 židliček, 50 lehátek.
 • Projekt Pražské židle by nikdy nefungoval bez našich lokálních partnerů, kteří se o mobiliář dennodenně starají, uklízí ho a zabezpečují na noc. Děkujeme jednotlivcům, spolkům, městským částem, muzeím, knihovnám, divadlům a všem dalším, kteří s námi na projektu spolupracují a pomáhají tak kultivovat veřejný prostor Prahy.

Jak se můžete zapojit?

Chcete si půjčit židli na jednorázovou akci?

 

Můžete!

Krátkodobé zapůjčení Pražských židlí & stolků

Pražské židle letos poprvé podporují také krátkodobé akce ve veřejném prostoru. Pořádáte filmové promítání či sousedskou slavnost a sháníte mobiliář? Rádi vám židle zapůjčíme.

Podmínky krátkodobé zápůjčky

 • Akce se koná na volně přístupném veřejném prostranství na území hl. m. Prahy.
 • Jedná se o neziskovou kulturní akci (nekomerční využití, nejedná se o propagaci soukromého subjektu).
 • Žádost zašlete minimálně 12 kalendářních dnů před začátkem akce.
 • Zajistíte si přivezení a odvoz mobiliáře z centrálního skladu v Braníku.
 • Dohled nad mobiliářem a jeho údržba na místě (čistota během dne, zabezpečení na noc) bude ve vaší režii.
 • Maximální počet zapůjčeného mobiliáře je 80 židlí a 20 stolků.
 • Z akce zašlete fotografie s židlemi (pro propagační účely Kreativní Prahy).

Žádost o zapůjčení, kontakt

Rádi podpoříme oživení vaší lokality zapůjčením mobiliáře.

Každá žádost bude posuzována individuálně s ohledem na účel akce a počet židlí a stolků, které jsou aktuálně k dispozici. Zasláním žádosti automaticky nevzniká nárok na zapůjčení mobiliáře. V případě zájmu o zapůjčení mobiliáře kontaktujte Alexandru Lipovskou e-mailem: alexandra.lipovska@kreativnipraha.eu 

Pravidla pro celoroční zapůjčení Pražských židlí a stolků

 • Pozemek, kde dojde k zápůjčce, je veřejně přístupný.
 • Mobiliář nebude využíván komerčně.
 • Zajistíte pravidelný dohled a údržbu mobiliáře na místě (čistota během dne, zabezpečení na noc).
 • Během sezóny zašlete fotografie místa se zapůjčeným mobiliářem (pro propagační účely Kreativní Praha).
 • Trade Centre Praha zajistí dovoz a odvoz mobiliáře z centrálního skladu v Braníku.
 • Maximální počet zapůjčeného mobiliáře je 80 židlí a 20 stolků.
 • V případě, že dojde k odcizení mobiliáře, je nezbytné tuto skutečnost neprodleně oznámit na příslušné oddělení Policie ČR. V případě, že lokální provozovatel nepředloží doklad o nahlášení odcizení mobiliáře Policii ČR, nebude předávajícím mobiliář v místě nahrazen. Předávající si dále vyhrazuje možnost v takovém případě odvézt i zbylý mobiliář a na místě ukončit zápůjčku mobiliáře.

Pražské židle & plácky

Hlavním záměrem projektu Pražské plácky je rychlé a levné testování změn funkce veřejného prostoru. Na dočasnou dobu je pozměněna či rozšířena stávající funkce veřejného prostranství (např. parkoviště či prázdného náměstí). Prostor je “zabydlen” Pražskými židlemi a stolky, příp. dalším mobiliářem a doplněn o různý typ kulturního či komunitního programu. Testuje a následně vyhodnocuje se tak funkčnost jiného modelu fungování daného prostoru. 

Funkci místa dokáže velice jednoduše proměnit obyčejný stůl s židlí. Lidé se mají kde potkat, mají si kde sednout, mohou obědvat, hrát stolní hry, psát či se jen v sedě kochat. Proměna prostoru, k jaké může nejen za pomoci mobiliáře dojít, je mnohdy velice jednoduchá. Pražské plácky, za nimiž stojí organizace Kreativní Praha, jsou projektem, který dokazuje a předává onu jednoduchost proměny. 

 

Jak vznikají Pražské plácky?

Do projektu se městská část – pro niž jsou Plácky primárně koncipované – zapojí reakcí na vyhlášený OpenCall, který Kreativní Praha zpravidla vyhlašuje na přelomu zimy a jara. Kreativní Praha po uzavření výzvy vyhodnocuje motivace zaslaných žádostí a vybírá adepty pro potenciální Plácek. Při výběru místa je rozhodujícím kritériem – pokud možno trvalá – změna jejich funkce. V projektu upřednostňujeme problematická místa, pro která existuje rychlé a kvalitní řešení do budoucna. Prostor by v ideálním případě měl pomoci k rozvoji kultury a podpoře komunitního života v lokalitě MČ.

Po společné domluvě se zástupci MČ a domluvení spolupráce následují setkání, na nichž se domlouvá podoba proměny místa. Zástupci MČ představují místo v nejširší možné míře a vysvětlují: jaká byla hlavní motivace k zapojení do projektu, jakou mají o místě představu, zda má prostor nějaká úskalí, a jak rezonuje mezi tamními obyvateli. Kreativní Prahu zajímá i dopravní situace místa, jelikož se ve většině případů jedná o její omezení na úkor chodců. Podstatné je vymyšlení náhradního dopravního řešení. Autorem materiálu je Kreativní Praha za podpory Magistrátu hl. m. Prahy a městských částí. V neposlední řadě je tématem diskuzí kulturní náplň místa, čím by se oživilo, a jaké lokální aktéry by do testovacího provozu zahrnulo. Zmíněná lokálnost je jedním z důležitých aspektů tvorby Plácku, protože i například takové zapojení místní školy/školky, koncert uspořádaný tamní liduškou, venkovní projekce místního kina či autorské čtení lokálních spisovatelů/ek může nabídnout prostor pro zviditelnění a setkávání tamních aktérů a pomoci při trvalé změně místa. Účelem projektu je především rychle a levně testovat fungování a potenciál změny různých pražských veřejných prostranství a zároveň vznik diskuze o jejich stavu a případném budoucím rozvoji. V případě pozitivního vyhodnocení dočasné proměny lze rozvinout diskuzi pro trvalou změnu.

Po debatách a sjednocených představách o lokalitě dochází na samotnou realizaci proměny. Nejzásadnější je (v případě potřeby) zažádat o zábor, o nějž by se mělo žádat ideálně alespoň s dvouměsíčním předstihem zástupcem MČ (nejlépe ve spolupráci se samotným úřadem MČ). Jakmile se zábor schválí, může následovat informování okolí o chystané akci a tvorba programu, která by navázala na předešlé diskuze o lokálních aktérech, a došlo by k jejich oslovení (např. ZUŠ, ZŠ, místní kavárna/vinárna, lokální divadlo s možností hraní v plenéru apod.). Ke komunitnímu setkávání velmi napomůžou židle a stolky o které může MČ zažádat Kreativní Prahu (viz projekt Stolky a židle) . Nákladnost Plácku se odvíjí od velikosti a časové délky zásahů do prostoru a míry kulturního programu. 

Fyzická zkouška v prostoru v měřítku 1:1 je – z hlediska vyhodnocení dopadu – nejjednodušší a také nejlevnější možností, jak přesně odhadnout změnu chování, pohybu a dopady v konkrétním místě. Takové vyhodnocení se skládá z kvalitativního šetření mezi místními obyvateli a odborného doporučení Kreativní Prahy založeného na terénním pozorování, mezioborových diskuzích a komunikaci s místními. Později může sloužit jako podklad k nahlédnutí pro všechny, kdo se zajímají o budoucnost místa, chtějí o něm dále diskutovat a společně rozhodovat.