Přejít na hlavní obsah
Na Kavčích horách vznikne nový rezidenční dům spolu s veřejně přístupným parkem.

IPR ve spolupráci se společností Central Group vyhlásil vyzvanou neanonymní architektonickou soutěž na podobu Rezidence PARK KAVČÍ HORY. Vítězem se stal AP ATELIER pod vedením Josefa Pleskota, který vedle obytných domů navrhuje také veřejně přístupný park s vodními prvky nebo retenční nádrže, jež zajistí vodu pro zavlažování sousedního Centrálního parku. Kvůli připomínkám UNESCA byla výška budov snížena. Nyní je v procesu změna územního plánu, která projekt plynule posune do další fáze.

Co se má stát a proč? Co se změní?

Co se má stát?

 • Vznikne veřejně přístupný park s vodními prvky.
 • Celková plocha veřejně přístupných ploch a zeleně v areálu dosáhne 19 000 m², z toho 3 000 m² v přímé návaznosti na sousední Centrální park.
 • Investor plánuje tuto část zeleně bezplatně převést na město.
 • Součástí projektu jsou retenční nádrže, které zajistí vodu pro zavlažování sousedního Centrálního parku.
 • Celé přízemí je vyhrazeno obchodům a službám.
 • Jednotlivé domy spojuje, ale i rozděluje podloubí, které odděluje bytovou funkci od komerční, probíhající v přízemí.
 • Počítá se s mateřskou školou.
 • Projekt se ve svých třech výškových úrovních odkazuje k tradicím okolní zástavby.
O projektu

Projekt v bodech

Harmonogram

Zahájení: 2019
Dokončení: n/a

Kolik to bude stát?

2,5 mld. Kč

Kdo to bude dělat?

AP ATELIER

Úloha IPR

Organizátor soutěže a zpracovatel soutěžních podmínek

Forma

Architektonická vyzvaná neanonymní projektová soutěž 

Soutěž

Porota

Členové poroty – závislí

Ing. akad. arch. Jan Šépka, IPR
Mgr. Dušan Kunovský, LL.M., Central Group, a. s.
doc. Ing. arch. Roman Koucký, IPR

Členové poroty – nezávislí

prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek, předseda poroty
Ing. arch. Adam Gebrian
doc. Ing. arch. Antonín Novák
akad. arch. David Vávra

Doporučení poroty

Většina porotců se shodla na vítězství návrhu Josefa Pleskota. Doporučila však pro následné fáze projektu věnovat pozornost několika detailům. Nejdiskutovanější částí vítězného návrhu se jevily fasády a jejich řešení. Porota doporučila zvážit kombinaci urbanistického řešení s architektonickým pohledem dalších autorů, kteří se umístili na druhém a třetím místě, případně zpracovat v další fázi variantu fasád a ověřit různé výškové uspořádání staveb. Do návrhu je také důležité zahrnout časové hledisko doplnění kompozice vysokými stromy. Porota dále doporučila rozpracovat parter, parkové plochy a struktury bytů. Dopracovaný návrh by měl být, v souladu se soutěžními podmínkami, předložen investorovi – a jeho prostřednictvím IPR – k posouzení a projednání.

Soutěžní návrhy
Vítězný návrh – AP ATELIER, Ing. arch. Josef Pleskot
Vítězný návrh – AP ATELIER, Ing. arch. Josef Pleskot
Autorský tým

AP ATELIER, Ing. arch. Josef Pleskot

Dle poroty dokázal návrh AP ATELIERu jako jeden z mála dobře dořešit parter a zároveň práci s hmotami v dálkových pohledech. Hmoty vytváří uzavřený blok, který umožňuje denní aktivity nejen místních obyvatel. Návrh na rozdíl od většiny projektů nepracuje s oplocením, ale s uzavřeným dvorem, který předpokládá různé společenské aktivity. Je tedy jasně stanoveno, co je uvnitř a vně. V tomto momentu spatřuje porota nejpřínosnější vklad do soutěže. Stavby vyrůstají v hmotových objemech od největších, po nejsubtilnější. Konkrétně pět tenkých 22patrových věží vyrůstá z nižšího šestipodlažního soklu, který spoluvytváří uzavřený blok.
Materiály ke stažení
pdf (4,46 MB) AP ATELIER – Kavčí hory

Vyzvané ateliéry

 • AARH Architektonický ateliér, Ing. arch. Radan Hubička
 • A.D.N.S. Architektonická kancelář, akad. arch. Martin Němec, Ing. arch. Petr Dvořák
 • ADR, Mgr. A. Petr Kolář, Mgr. A. Aleš Lapka
 • AP ATELIER, Ing. arch. Josef Pleskot
 • AULÍK FIŠER ARCHITEKTI, Ing. arch. Jan Aulík
 • Cigler Marani Architects, doc. Ing. arch. Jakub Cigler, Dipl. arch. Vincent Robert Marani, AIA
 • CMC architects, Dipl. arch. David R. Chisholm, AIA,  akad. arch. Vít Máslo
 • Headhand architekt, Ing. arch. Petr Hlaváček
 • KAVA, Ing. Tomáš Novotný
 • KUBA & PILAŘ ARCHITEKTI, akad. arch. Ladislav Kuba, Ing. arch. Tomáš Pilař
 • ŠAFER HÁJEK ARCHITEKTI, prof. Ing. arch. Jaroslav Šafer, Ing. arch. Oldřich Hájek