Přejít na hlavní obsah
Praha je zároveň obcí i krajem. Proto kromě „obecního“ územního plánu musí podle stavebního zákona mít i plán „krajský“.

A tím jsou Zásady územního rozvoje (ZUR). Nejsou tolik detailní jako územní plán. Je to jako bychom se na město dívali z větší výšky. jejich cílem je především mít jasná obecná pravidla rozvoje a zajistit návaznost na plány Středočeského kraje. I proto v něm najdete především plánované dopravní stavby, například nové linky tramvají nebo metra nebo pražský a městský okruh.

Textová část

Zásady územního rozvoje jsou závazným dokumentem, který musí úřady a stavebníci při plánování staveb dodržet. Jsou nadřazeny územnímu plánu. Vycházejí ze státní Politiky územního rozvoje ČR a stojí na detailních datech z našich Územně analytických podkladů.  Jsou jakýmsi strategickým územním plánem celého kraje. Stanovují obecná pravidla pro rozvoj daného území a rovněž stanovují rozvojové záměry nadmístního významu (např. kudy povedou důležité dopravní stavby apod.). Jednou z hlavních úloh ZÚR je, aby na sebe jednotlivé územní plány obcí navazovaly a vzájemně si neodporovaly. Stavební zákon předepisuje jejich pravidelnou aktualizaci nejpozději každé 4 roky.

 

Textová část Zásad územního rozvoje v platném znění – PDF (4,4 MB)

Grafická část

Grafická část v platném znění po aktualizaci č. 1 tvoři celkem 8 výkresů v měřítku 1 : 100 000. Výkresy je možné stáhnout v tiskové kvalitě ve formátu PDF.

Zásady územního rozvoje – PDF (29,1 MB)

Aktuálně pořizované aktualizace

Části Zásad územního rozvoje je občas potřeba aktualizovat. Jde například o změnu vedení plánovaných dopravních koridorů nebo technických sítí. Seznam aktuálně pořizovaných aktualizací najdete na webu hl. m. Prahy.

 

ZUR K Veřejnému projednání
Číst více na praha.eu