Přejít na hlavní obsah
Chceme vytvářet čtvrti jako Vinohrady nebo Dejvice, nikoli pouze sídliště.

Praha využívá svého historického práva na vlastní stavební předpisy a v roce 2014 přišla se zásadní změnou v jejich pojetí spolu s návratem k tradičním hodnotám, na nichž je Praha založena, jako jsou například bloková zástavba nebo tradiční ulice se stromořadím. Pražské stavební předpisy byly v roce 2022 dvakrát novelizovány. 

Aktualizace Pražských stavebních předpisů

Aby Pražské stavební předpisy (PSP) i nadále byly moderním a progresivním dokumentem, je třeba je průběžně novelizovat.

V roce 2022 byly Pražské stavební předpisy aktualizovány dvakrát:

  1. Poprvé byl nařízením č. 8/2022 Sb. HMP novelizován § 3 HMP (s účinností od 9.6.2022), úplné znění novely, včetně odůvodnění, je k dispozici v usnesení RHMP č. 1205 z 23.5.2022.
  2. Podruhé byly PSP novelizovány nařízením č. 15/2022 Sb. HMP (s účinností od 17.8.2022) vložením nového ustanovení § 33a, které je implementací evropské směrnice 2018/844/EU. Úplné znění novely, včetně odůvodnění, je k dispozici v usnesení RHMP č. 1847 z 1.8.2022.

Úplné aktuální znění je k dispozici zde

Probíhající novely Pražských stavebních předpisů

V roce 2022 byly dále zahájeny práce na dvou obsáhlejších novelizacích, které již byly projednány, vypořádání projednání však nebylo dosud uzavřeno. Termín uzavření nedokážeme v současné době predikovat. 

  1. Aplikační novela reaguje na vyhodnocení poznatků z aplikační praxe a také na nové požadavky na stavební praxi. Text návrhu novely, který byl předmětem již ukončeného projednání byl odsouhlasen Radou HMP usnesením RHMP č. 1846 z 1.8.2022. Z navrženého vypořádání připomínek vyplývá, že se návrh novely bude od uvedeného textu lišit.
  2. Přílohová novela navrhuje úpravu přílohy č. 3. Text návrhu novely, který byl předmětem již ukončeného projednání byl odsouhlasen Radou HMP usnesením RHMP č. 2747 z 17.10.2022. Další osud této novely (s ohledem na množství připomínek a změnu složení RHMP) nedokážeme v současné době predikovat. Zde jsou k dispozici podrobnější podklady k projednání této novelizace PSP.

Máte dotaz nebo zájem o Pražské stavební předpisy?

Dotazy

V případě jakýchkoli dotazů se prosím obracejte na kolegy a kolegyně z magistrátního oddělení stavebního řádu.

Publikace

Kniha Pražské stavební předpisy (2018) je již delší dobu rozebrána a dotisk neaktuálního znění nebude. 

Aktualizaci PSP doplněnou o obě loňské novely si můžete stáhnout níže. Vydání knižní podoby verze 2022 nepředpokládáme. Pravděpodobně bude vydaná aktuální kniha PSP 2023 po dokončení obou probíhajících novelizací PSP. 

Pražské stavební předpisy s aktualizovaným odůvodněním (2022) – PDF (34,3 MB)

Často kladené dotazy

Stále v tom nemáte jasno? Je pochopitelné, že se s novou vyhláškou objevilo množství dotazů. Pokud nějaký máte i vy, podívejte se na shrnutí těch nejčastějších otázek a odpovědí:

FAQ

Parkování

V souvislosti s původním zněním Pražských stavebních předpisů byly zveřejněny následující prostorové informace s vazbou na některá ustanovení PSP: Zóny města – parkovací stání (vymezení dle přílohy č. 3 k §32, Kapacity parkování – mapa zón města pro účely stanovení počtu parkovacích stání). Ke stažení v plném rozlišení zde.

Informační podpora (nejen) pro stavební úřady

Dalším souborem jsou údaje, které vytvářejí informační podporu pro územní rozhodování zejména stavebním úřadům, ale i dalším subjektům participujícím na územním rozvoji hl. m. Prahy. Tato data byla zpracována v rámci přípravy Územněanalytických podkladů 2014.

Výšky obvodových linií staveb

Zde jsou údaje o výškách linií tvořících obvod objektů (viditelné od měřítka 1 : 10 000).
 

Podklady pro přípravu Pražských stavebních předpisů

V rámci příprav Pražských stavebních předpisů IPR Praha provedl detailní analýzu dosavadního předpisu, stejně jako rešerše stavebních předpisů ve vyspělých státech západní Evropy. Materiály, které sloužily jako podklad při přípravě, jsou k dispozici zde.