Přejít na hlavní obsah

Na soutoku Berounky a Vltavy vznikne jeden z největších příměstských parků ve střední Evropě. Jeho formu navrhnou architekti z EMF, NORMA a PARETO

Během slavnostního večera v Centru architektury a městského plánování (CAMP) vyhlásilo Hlavní město Praha společně s Institutem plánování a rozvoje (IPR) výsledky mezinárodní krajinářsko-urbanistické soutěže o návrh Příměstského parku Soutok. Vítězem se stal tým složený z architektonických studií EMF (ES–CT), NORMA (CZ) a PARETO (FR). Jejich projekt revitalizuje řeku Berounku, oživuje zapomenutou kulturu krajiny a doplňuje ji o nová urbanistická řešení a protipovodňová opatření. Vítězný návrh bude k vidění na výstavě v CAMPu do 10. května 2023.

Ilustrační obrázek aktuality

„Říční niva na soutoku Berounky a Vltavy je s rozlohou přes 1300 hektarů skutečně významným územím, kterému bohužel chyběla jasná koncepce dalšího rozvoje a hrozilo postupné znehodnocení. Jsem moc rád, že to měníme a posunujeme nyní projekt příměstského parku Soutok do další fáze. Vítězný krajinářský návrh vybraný mezinárodní odbornou porotou citlivě integruje záměry aktérů v okolí, potřebnou protipovodňovou ochranu a nalézá nová kreativní urbanistická řešení v území,“ říká Petr Hlaváček, náměstek primátora pro oblast územního rozvoje.

Gratuluji vítěznému týmu EMF / NORMA / PARETO! Jejich přístup nejenže reprezentuje současnou evropskou kvalitu, ale dokazuje také odborné znalosti a plánovací schopnosti týmu pro rozvoj udržitelné městské krajiny. Návrh zohledňuje všechny aspekty, jež je potřeba zahrnout do takto dlouhodobého a složitého projektu nadregionálního významu. Kromě profesionálních kvalit nabízí vítězný tým z Katalánska, Francie a Česka také prozíravý a funkční soubor deseti pokynů, jak vybudovat nový park ve spolupráci s přírodou, lidmi, městy a zainteresovanými stakeholdery,“ popisuje vítězný návrh předseda poroty Michael Schwarze-Rodrian.

 

 

Říční krajina na soutoku Berounky a Vltavy představuje obrovský ekologický a krajinný potenciál. Území je sice z velké části tvořeno záplavovou oblastí bez možnosti běžného stavebního rozvoje, nachází se zde však příležitost pro revitalizaci říční nivy, rozvoj příměstské rekreace, udržitelného zemědělství a krajinných zásahů, které zmírní dopady klimatické změny. Cílem soutěže bylo vybrat tým zpracovatelů, který navrhne budoucí podobu říční krajiny a spolu s obyvateli nalezne vizi pro dlouhodobý rozvoj oblasti formou příměstského parku.

Vítězný návrh mě velmi potěšil, protože se v něm snoubí přístupy a opatření, které jsem si jako Praha vytyčili v klimatickém plánu. Budoucí podoba příměstského parku přispěje k biodiverzitě daného území, zajistí lepší zadržování vody v krajině skrze revitalizaci břehů obou řek a také k přírodě šetrnou protipovodňovou ochranu obcí s ním sousedícím. Návrh naplňuje cíle udržitelného rozvoje města, ke kterému se jako Praha hrdě hlásíme,“ komentuje Jana Komrsková, náměstkyně primátora pro oblast životního prostředí.

Mezinárodní krajinářsko-urbanistickou dvoufázová soutěž o návrh Příměstského parku soutok byla vyhlášena v srpnu 2022. Do soutěže se přihlásilo celkem 13 týmů z 9 zemí světa. Mezinárodní porota, složená ze zahraničních a českých odborníků v čele s uznávaným německým urbanistou a krajinářským architektem Michaelem Schwarze-Rodrianem, vyzvala k podání soutěžního návrhu šest účastníků. Do závěrečné fáze soutěže pak byly vybrány čtyři návrhy, ze kterých nyní vzešel vítěz. Mezi umístěné patří kromě vítězného týmu také Bureau B+B / gogolák + grasse; 4ct / Sendler / CIVITAS / NEUHÄUSL HUNAL; Mandaworks.

Zadání soutěže bylo vytvořeno na základě průzkumů a analýz, které byly v letech 2017–2021 zpracovávány ve spolupráci s místními aktéry. Zdrojem informací bylytaké rozhovory se stakeholdery a závěry konference Společně na Soutoku 2017, kde se u kulatých stolů sešlo 60 klíčových hráčů z řešeného území.

Řešené území je rozděleno mezi pět městských částí Prahy a jedno středočeské 
město – Černošice. To znamená hodně aktérů se spoustou různých zájmů a záměrů. Proto bylo obzvláště potřeba, aby zadání soutěže vznikalo ve spolupráci se všemi dotčenými. A spolupráce s místními bude pokračovat i nyní,“ říká ředitel IPR Ondřej Boháč a doplňuje: „Výsledky soutěže představíme veřejnosti včetně vlastníků pozemků a dalších důležitých aktérů v území prostřednictvím participace. V plánu jsou setkání s místními obyvateli a prezentace přímo v dotčených městských částech. Výstupy z participace budou sloužit jako podklad pro dopracování finální podoby návrhu.“

 

 

S vítězným týmem bude uzavřena smlouva o spolupráci na dopracování návrhu do podrobnějšího měřítka. Finální návrh bude obsahovat také rámcový plán – tzv.„guideplán“ – který bude návodem, jak celé území dále rozvíjet.

Soutěž je součástí projektu Příměstský park jako nástroj pro snižování dopadů klimatické změny, který je financován z fondů EHP a Norska 2014–2021, program CZ-ENVIRONMENT.

Více informací o projektu je možné nalézt na webových stránkách http://www.iprpraha.cz/soutok.

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

Praha schválila návrh nových stavebních předpisů. Budou v souladu s novým stavebním zákonem

Ilustrační obrázek aktuality

Kolik má Praha městských bytů a kdo v nich bydlí? Nová analýza IPR odhaluje aktuální čísla

Ilustrační obrázek aktuality

Územní studie Letňany-Kbely bude doplněna o námětovou část

Všechny články