Přejít na hlavní obsah

Reakce na aktuální zápis Nové odbavovací haly (NOH) hlavního nádraží v Praze jako kulturní památky do katalogu NPÚ

Magistrát hlavního města Prahy, společně se Správou železnic a Dopravním podnikem hl. m. Prahy jako zadavatelé Soutěžního dialogu Nový Hlavák považují za nutné vyjádřit se k současné situaci.  

Ilustrační obrázek aktuality

K zápisu haly hlavního nádraží do katalogu kulturních památek NPÚ došlo nečekaně doslova přes noc a je pro nás překvapením. Zápis je ovšem založen na neplatném odůvodnění a nemá ani právní základ. Ukvapené a nepodložené jednání NPÚ je nejen nestandardní, ale navíc budí dojem účelovosti. Naším cílem je v tuto chvíli získat jasné a finální stanovisko úřadů, se kterým může vítězný tým dál pracovat při zpracování architektonické studie. Jsme proto připraveni s NPÚ o celé situaci dále jednat. 

Už při tvorbě zadávací dokumentace k soutěžnímu dialogu jsme konzultovali situaci s NPÚ a Odborem památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy. Zástupci NPÚ nám na jednání ještě před vyhlášením Soutěžního dialogu potvrdili fakt, že NOH není zapsanou památkou. Navíc měl ústav k dispozici koncept soutěžního zadání, který památkáři nijak nerozporovali a na základě diskuse bylo doplněno, že se od účastníků soutěžního dialogu očekává dodržení citlivého přístupu k rekonstrukcím budov na území Pražské památkové rezervace. Tím spíš je dnešní vývoj zarážející.

Teprve v samé závěrečné fázi soutěžního dialogu nám Ministerstvo kultury sdělilo, že považuje NOH za kulturní památku s odkazem na názor Drážního úřadu. Ten nejprve NOH označil za přístavbu Fantovy budovy a následně po doplnění podkladů svůj názor opravil. Z tohoto opraveného stanoviska (přikládáme k tomuto vyjádření) nyní vyplývá, že NOH přístavbou Fantovy budovy není, neboť NOH nesplňuje podmínku nedílné a funkčně propojené součásti Fantovy budovy. Původní sdělení Ministerstva kultury tak ztratilo jakékoliv odůvodnění. 

Naopak Nová odbavovací hala tvoří spolu s magistrálou, metrem a bočními rampami konstrukční a funkční celek, a tím pádem by v případě existence památkové ochrany NOH byly součástí kulturní památky i části magistrály či parkoviště na střeše NOH. Po celou dobu dosavadní existence NOH k ní nebylo přistupováno orgány památkové péče jako ke kulturní památce. Během soutěžního dialogu proběhly opakované diskuse o památkové ochraně s jednoznačným výsledkem, že neexistuje žádný platný dokument prokazující památkovou ochranu NOH. Tento fakt ostatně potvrzuje i překotné doplnění NOH do katalogu NPÚ tři dny po zveřejnění výsledků soutěžního dialogu. Celý Soutěžní dialog byl proto dokončen při vědomí, že neexistuje žádný právní ani jiný základ pro považování haly za kulturní památku. 

Samotná hala až do 30. 11. 2023 nebyla jako kulturní památka ani evidovaná v katalogu NPÚ. Objekt Nové odbavovací haly byl dokonce v minulosti na prohlášení za kulturní památku NPÚ navržen (v roce 2004), nicméně ze strany Ministerstva kultury byl podnět zamítnut a nebylo zahájeno řízení o prohlášení za kulturní památku. V aktuálním zápise je však dovětek o tomto typu právní ochrany již od roku 1958. Hala byla však postavena až v letech 1973–1979. Zmatečné a nekoncepční jednání orgánů památkové péče nic nemění na skutečnosti, že jsme jako zadavatelé upozornili účastníky jak na architektonickou hodnotu haly, tak na památkově chráněné celé území již během soutěžního dialogu. Ti ji také promítli do svých návrhů.

Více informací o Soutěžním dialogu, participaci a návrzích naleznete na webu www.novyhlavak.com 

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

Praha schválila návrh nových stavebních předpisů. Budou v souladu s novým stavebním zákonem

Ilustrační obrázek aktuality

Kolik má Praha městských bytů a kdo v nich bydlí? Nová analýza IPR odhaluje aktuální čísla

Ilustrační obrázek aktuality

Územní studie Letňany-Kbely bude doplněna o námětovou část

Všechny články