Přejít na hlavní obsah

V Praze opět narůstá počet Airbnb. Novela živnostenského zákona hlavnímu městu umožní jeho regulaci

Dle analýzy pražského Institutu plánování a rozvoje (IPR) v hlavním městě po pandemii covidu opět přibývá nemovitostí, které jsou pronajímány ke krátkodobému ubytování. Celosvětově rozšířený trend je vzhledem k četným negativním dopadům na místní obyvatele i běžné ubytovací služby regulován v mnoha evropských městech. Díky připravované novele živnostenského zákona budou o regulaci těchto pronájmů moci rozhodovat i česká města a obce.

Ilustrační obrázek aktuality

„Sněmovně jsme v minulosti předložili návrh novely živnostenského zákona, který by městům umožnil vlastní regulaci neklasických ubytovacích služeb, jsem moc rád, že na naši snahu Ministerstvo pro místní rozvoj nyní reaguje. Pokud vše půjde dobře, připravovaná novela by mohla být schválena Sněmovnou během letošního roku,“ uvádí náměstek pražského primátora pro oblast územního a strategického rozvoje Petr Hlaváček. 

Institut plánování a rozvoje vypracoval první analýzu krátkodobých pronájmů v soukromí v roce 2018, její současná podoba je třetí aktualizací, ve které doplňuje data za roky 2022 a 2023. Dle čísel z minulého roku je patrný rostoucí trend pronajímaných nemovitostí způsobený postupným obnovením turistického ruchu po pandemických letech. Vzhledem k trendu růstu v hlavním městě pravděpodobně dojde k vyrovnání objemu nabídek s hodnotami před pandemií.

„Pro správný rozvoj města potřebujeme přesná data. Proto na IPR monitorujeme a vyhodnocujeme stav a vývoj různých témat a jevů a fenomén krátkodobého ubytování není výjimkou. Díky tomu můžeme zvolit vhodný přístup k rozvoji tohoto odvětví, k jeho regulaci, a tedy i ke zmírnění jeho negativních dopadů na město,“ doplňuje ředitel Institutu plánování a rozvoje Ondřej Boháč. 

Analýza institutu zkoumá fenomén krátkodobých pronájmů v soukromí na příkladu platformy Airbnb, která je v hlavním městě jedním z největších poskytovatelů této služby. Kromě vývoje v čase se věnuje také prostorovému rozmístění a struktuře nabídek. Jejím cílem je vyhodnotit postavení Airbnb ve vztahu k obyvatelstvu, bytovému fondu a tradičním ubytovacím službám, vytvoření přehledu legislativy ovlivňující Airbnb v Praze a zároveň popsání fungujících přístupů k regulaci ve vybraných evropskýchměstech. 

• V březnu 2023 se v Praze nabízelo 7 930 jednotek Airbnb. 

• Většina nabízených jednotek má dlouhodobě formu pronájmu celého bytu, sektor ubytování pouze formou sdílených pokojů lze v Praze považovat za prakticky neexistující.

• Téměř 80 % jednotek nabízejí hostitelé, kteří v Praze pronajímají 2 a více jednotek. Na jednoho hostitele připadá pronájem 2,8 jednotek. 

• Nabízené pronájmy se v Praze extrémně koncentrují do centra města. V historickém jádru tvoří nabídky přes 1/10 bytového fondu.

 

Analýzu si můžete stáhnout na odkazu zde

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

Ikonické stavby tak, jak je neznáte. CAMP vyhlašuje druhý ročník architektonického závodu Archirun 2024

Ilustrační obrázek aktuality

Jak si Praha stojí ve srovnání s jinými evropskými velkoměsty? Skvělá MHD, nárůst aut a dostupná práce

Ilustrační obrázek aktuality

Mariánské náměstí ožívá – výzva k pořádání kulturních aktivit

Všechny články