Skip to main content
Praha má svůj platný územní plán již od roku 1999 a dnes už neodpovídá požadavkům na rozvoj Prahy ve 21. století.

Plán pochází z doby, kdy ještě nebyly rozšířeny mobilní telefony, nepočítal s digitalizací ani s tím, že bude potřeba stavět znovu spadlou lávku. Současný plán je pro rozvoj Prahy velmi neflexibilní, podléhá stovkám změn ročně, zahlcuje úředníky zbytečnou prací, a i proto připravujeme plán nový – Metropolitní plán.

Mapová aplikace
Mobilní aplikace – Apple
Mobilní aplikace – Android

Výkresy územního plánu

Grafickou část územního plánu tvoří 12 výkresů v měřítku 1 : 10 000, případně 1 : 25 000. Výkresy je možné prohlížet online v mobilní nebo mapové aplikaci, případně stáhnout jako jednotlivé listy v tiskové kvalitě ve formátu PDF.

Textová část

Vyhlášky a opatření obecné povahy

Platný územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy plní roli dokumentu stanovujícího koncepci rozvoje města. Závazná část územního plánu je podkladem pro rozhodování stavebních úřadů. Projektanti jej musí respektovat při tvorbě svých návrhů. Majitelé nemovitostí v něm naleznou důležité informace o využitelnosti pozemku a předpokládaném rozvoji dané lokality či jejího okolí. Nejaktuálnější platné regulativy platného územního plánu najdete na webu praha.eu:

 

Územní plán sídelního útvaru hlavního města Prahy – úplné znění 

 

 

 

Opatření obecné povahy č. 55/2018

Platný územní plán byl schválen v roce 1999 s účinností od 1. 1. 2000 a platí ve znění Opatření obecné povahy č. 55/2018 (níže) s účinností od 12. 10. 2018, které si můžete stáhnout v PDF zde. Pozor, nejedná se o úplné znění, je třeba vzít v úvahu znění pozdějších změn.

 

Opatření obecné povahy z roku 2018

Změny územního plánu

Vzhledem k tomu, že platný územní plán již neodpovídá potřebám současného města, podléhá stovkám změn ročně. Změny mění závaznou část plánu, a to jak funkční využití území, tak třeba také hranice jednotlivých ploch, změny vyhlášky, změny veřejně prospěšných staveb nebo změny míry využití území. Přehled všech změn najdete na webu www.zmenaplanu.cz.

více

 

Co je to územní plán?

Územní plán je plánem rozvoje města nebo obce. Říká, kde a co je možné stavět a kde to naopak možné není. Nepřikazuje, aby stavby vznikaly, ale právně tuto možnost umožňuje nebo neumožňuje. O umístění konkrétní stavby pak s územním plánem v ruce rozhoduje stavební úřad.

více