Přejít na hlavní obsah
Územní plán vymezuje mimo jiné veřejně prospěšné stavby, řeší dopravní či technickou infrastrukturu a především definuje, jak lze které území využívat.

Podívejte se na jednotlivé regulativy platného územního plánu: