Přejít na hlavní obsah
Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy připravuje strategickou studii pro rozvoj přírodního okolí dnešní Povltavské ulice, okolí Pelc-Tyrolky a potoka Rokytky v Libni.

Území současné Povltavské ulice mezi Libní a Pelc-Tyrolkou se promění. Nynější rušný automobilový provoz skrze cennou přírodní oblast bude odkloněn do tunelového úseku nového městského okruhu mezi Pelc-Tyrolkou a Balabenkou. Toto řešení umožní vytvořit z okolí Povltavské ulice zklidněnou pobřežní promenádu. 

 

Co se má stát a proč? Co se změní?

Co se má stát?

Projekt Povltavské promenády nyní potřebuje obsahovou náplň – strategii rozvoje, která bude odpovídat potřebám města, přírody a obyvatel. Cílem projektu je vytvoření strategické studie rozvoje území kolem Povltavské ulice. Studie je zamýšlena tak, aby pojmenovala cílovou vizi a zásady pro širší související přírodní a parkové území zelené páteře podél Vltavy a Rokytky včetně zelených svahů nad Vltavou a vlastního toku Rokytky v Libni. Pro realizaci vzdáleného horizontu projektu Povltavské ulice je velkým benefitem, že se s plánovaním cílů začíná již nyní, a do procesu se tak mohou zapojit obyvatelé celého města. Součástí studie je definice projektů, které je možné realizovat již v následujících letech nezávisle na Městském okruhu. Aby rekreační páteř Povltavské promenády v budoucnu skutečně fungovala, je nutné věnovat dostatečnou péči i jejímu prostředí.

Strategická studie je zadaná usnesením Rady hlavního města Prahy číslo 577 ze dne 22. 3. 2021, zpracovatelem studie je IPR Praha ve spolupráci s týmem Jana Kasla (JK Architekti – architektura, urbanismus; SATRA – doprava; Rehwaldt LA – krajinářská architektura).

 
Plán úprav

Jaký je rozsah projektu?

Nová zelená páteř propojí tři celoměstsky významné rekreační celky: plánovaný Rohanský park na karlínském břehu Vltavy, rekreační oblast kolem Rokytky ve Vysočanech a Hloubětíně s Trojskou kotlinou. Rozsah území je tedy stanoven tak, aby vznikl ucelený rámcový plán pro celé toto území a zahrnoval hlavní přírodní enklávy i konfliktní místa, která se v tomto úseku nacházejí.

Strategická studie se zaměří na území mezi Kolčavkou na hranici Libně (C) a Vysočan (D) s Trojským mostem (A). Území mimo jiné zahrnuje vrchy Jabloňka, Bílá skála (B), Koráb a Labuťka, Thomayerovy sady, Libeňské nábřeží podél Rokytky (C) a okolí usedlosti Kolčavka v místě křížení Rokytky s městským okruhem. Uvažovat je možné také o napojení tohoto území na horní Libeň, vilovou čtvrť v Holešovičkách a Kobylisy včetně využití okolních areálů nemocnice Bulovky, zahrádkářské osady Koráb, Libeňského hřbitova či propojení s kosami Libeňského ostrova a Holešovicemi.

O projektu

Projekt v bodech

Harmonogram

Zahájení: červenec – srpen 2021

Analýza území: září – listopad 2021

Zpracování strategie: prosinec 2021 – leden 2022

Odborné workshopy – 1. Hodnoty a problémy, 2. Vize a cíle

Výstupy – formulovaný návrh vize + cíle + zásady

Prověření strategie: únor – březen 2022

Zapojení hlavních stakeholderů v území – focus group

Zapojení komunitně aktivní veřejnosti – řízené rozhovory

Zapojení veřejnosti – dotazníková sonda

Zpracování prostorové koncepce: 2. polovina března 2022

Představení návrhu strategické studie: duben 2022

Dopracování studie: 2022

KOLIK TO BUDE STÁT?

n/a

KDO TO BUDE DĚLAT?

JK Architekti – architektura, urbanismus; SATRA – doprava, Rehwaldt LA – krajinářská architektura

ÚLOHA IPR

Zadavatel strategické studie

FORMA

Strategická architektonicko-urbanistická studie

 

Základní informace k participaci

Zapojení veřejnosti

Od podzimu 2021 do podzimu 2022 se může veřejnost zapojit do procesu tvorby strategie rozvoje oblastí kolem současné Povltavské ulice. 

Co probíhá:

Seznamte se s výsledky problémů a hodnot okolí Povltavské ulice v podobě, ve které je zaznamenali vaši sousedé a návštěvníci okolí Vltavy a Rokytky na Palmovce. Své kritické připomínky můžete zaslat přípravnému týmu projektu, především pak e-mailem na adresu lukas.hanus@gmail.com.

Co již proběhlo:

V červnu 2022 byla prezentována pracovní verze návrhu, architekti a zástupci IPR Praha v infostánku na promenádě u Löwitova mlýna celý týden odpovídali na dotazy k vystaveným návrhům. Sběr kritických podnětů bude shrnut v samostatné analýze, která bude zahrnuta do finální verze strategické studie. 

Podněty a připomínky jsou sbírány v několika výzkumných sondách. Hloubkové rozhovory proběhly s hlavními stakeholdery (zainteresovanými stranami), vybranými zástupci občanské společnosti a místních komunit v podobě neziskových organizací, spolků, orgánů a organizací místní samosprávy. V úvodní analytické části proběhlo široké dotazníkové šetření. Byl uplatněn vícekrokový vstup veřejnosti do projektu tak, aby přispěla nejen svým „obrazem místa“ (hodnoty, problémy, příležitosti), ale mohla se také kriticky vyjádřit k navrženým řešením před jejich dokončením.

Na podzim 2022 proběhne prezentace finální podoby strategické studie.