Přejít na hlavní obsah
Cílem urbanistické studie lokality Malý Háj je vytvořit koncept pro rozhodování v území a koordinaci záměrů v dané lokalitě.

Řešené území ze tří stran obklopuje městská krajina. Studie řeší zástavbu mezi ulicí Kutnohorskou, Dolními Měcholupy a Štěrboholy. Na severu se nachází městská část Štěrboholy s vesnickou strukturou, na západě rozsáhlé území Malešicko-hostivařské průmyslové oblasti a z jihu přiléhají Dolní Měcholupy s vesnickou strukturou. Na východě je volná krajina částečně zemědělského a rekreačního charakteru s rybníkem Slatina, která se rozpíná až k hranicím hlavního města. Území je špatně obslouženo městskou hromadnou dopravou, takže podmínkou nové výstavby je protažení tramvajové trati.

Co se stane?

  • Vznikne nová komunikace z Kardausovy ulice směrem k Dolním Měcholupům
  • Kardausovu a nově vzniklou ulici bude lemovat stromořadí a povede tudy nová tramvajová trať od Ústředních dílen Dopravního podniku
  • V ohybu tramvajové trati k jihu vznikne malé náměstí s přízemním retailem, směrem k jihu se nachází rezervní plochy pro nutnou občanskou vybavenost městské části
  • Mezi novou zástavbou, stávající obcí a obchvatem Dolních Měcholup se revitalizuje park a sportoviště u Hostavického potoka
Projekt v bodech

O projektu

Harmonogram

Dokončení: 10/2022

Kolik to bude stát?

n/a 

Kdo to bude dělat?

Objednatel: FINEP CZ, a. s.

Zpracovatel: AHK ARCHITEKTI, s. r. o.       

Úloha IPR

Konzultace, spolupráce   

Forma

Urbanistická studie

Problémy k řešení

K realizaci záměru je potřeba dokončit proces změny územního plánu Z 3860/00 Rozvoj lokality Malý Háj a vymezení tramvajové trati v oblasti Štěrboholy – Dolní Měcholupy. Z dopravního hlediska bude výstavba postupovat po etapách podmíněných realizací dopravního připojení.

Historie a současnost

Lokalita byla historicky zemědělskou krajinou s menšími půdními celky. Od 60 let minulého století se zde hospodařilo na větších pozemcích. V části území se od 90 let nacházely nedokončené skladovací haly, díky nimž se území stalo nebezpečným brownfieldem.

Roku 2007 se ke Kutnohorské ulici připojila nová odbočka k východu a o rok později vznikla Kardausova ulice. V následujících letech pokračovala výstavba rodinných domů na severu území a bytových domů u ulice Kardausova.

Celkové kapacity území

Stávající

Základní škola – 2(3) x 9 tříd: 675–810 žáků 

Mateřská škola – 10 tříd: 240 dětí

Byty: 1 797 bytových jednotek

Obyvatelé: 3 600

Parkovací stání: 2 475

Navrhované (včetně stávajících)

Byty: 3 010 bytových jednotek

Obyvatelé: 6 000

Parkovací stání: 4 042

Plocha sportoviště jih: 3 800 m2 

Veřejné parkoviště: 400 aut