Přejít na hlavní obsah
Revitalizace parku, rekonstrukce nové odbavovací haly hlavního nádraží a nová tramvajová trať – vstupní bránu do Prahy čeká proměna.

Park, kterému se nelichotivě přezdívá pražský Sherwood, získá svěží tvář včetně nové tramvajové trati. Rekonstrukcí projde i nová odbavovací hala nádraží. Zpracovatel úprav bude vybrán metodou zadávacího řízení se soutěžním dialogem. Cílem projektu s názvem Nový Hlavák je vytvoření architektonicko-urbanistického, krajinářského a dopravního řešení, které bude orientováno zejména na funkčnost a městotvornou úlohu tohoto mimořádně důležitého území. Soutěžní dialog je cestou k nalezení komplexního řešení, které změní tuto část města v místo navštěvované nejenom projíždějícími a přestupujícími cestujícími, ale především obyvateli přilehlých městských čtvrtí, které jsou dnes železniční a silniční infrastrukturou nepřirozeně rozdělené. Předpokládá se, že kvalitní řešení lokality přinese místu přirozenou atraktivitu a bezpečnost. 

O účast v soutěžním dialogu projevilo zájem 26 architektonických ateliérů z Česka i zahraničí. Vyhlášení soutěžního dialogu Nový Hlavák proběhne v pondělí 27. 11. od 19:00 v Centru architektury a městského plánování (CAMP).

 

Participace

Jak se můžete zapojit?

Důležitou součástí revitalizace nové odbavovací haly Hlavního nádraží a Vrchlického sadů je zapojení veřejnosti. V současné době probíhá v odbavovací hale Hlavního nádraží výstava, která podrobně představuje Soutěžní dialog Nový Hlavák. Součástí této výstavy je také shrnutí výsledků participace veřejnosti. 

Po vyhlášení vítězného návrhu dne 27. 11.  připravujeme několik informačních a participačních akcí v prostoru Hlavního nádraží a jeho okolí. Své názory na vítězný návrh budou moci vyjádřit jak místní aktéři a obyvatelé, tak i široká veřejnost.

Harmonogram participace vítězného návrhu:
 • 13. prosince 2023 od 17:30Setkání pro místní obyvatele a pracující, Stará budova Národního muzea, sál č. 103
 • 10.–21. ledna 2024 – informační a konzultační stánek pro veřejnost v Nové odbavovací hale Hlavního nádraží Praha
 • 10.–28. ledna 2024 – anketa pro veřejnost (sběr zpětné vazby k vítěznému návrhu, online i offline v informačním stánku)
Participace

Jak jste nám již pomohli?

Důležitou součástí přípravy revitalizace nové odbavovací haly hlavního nádraží a Vrchlického sadů je zapojení veřejnosti.

V rámci přípravy soutěžního dialogu již proběhla komentovaná vycházka a setkání s místními obyvateli a provozovateli.

Od 24. 6. do 24. 7. 2022 jste mohli vyplnit dotazník a vyjádřit se jak k Vrchlického sadům, tak k nové odbavovací hale hlavního nádraží.

Získané podněty poslouží jako podklad pro ateliéry, které se zúčastní soutěžního dialogu a které budou postupně tvořit návrh. Vybraný projekt bude pak bude s veřejností konzultován na podzim 2023.

O projektu

Projekt v bodech

Harmonogram
 • 2019–2022 | příprava
 • 03.2022 | ustavující schůze hodnotící komise
 • 05.2022 | schválení záměru + zadání v Radě hlavního města Prahy
 • 05.2022 | schválení záměru + zadání v Zastupitelstvu hlavního města Prahy
 • 05.2022 | vyhlášení Zadávacího řízení se soutěžním dialogem
 • 06.2022 | zveřejnění na profilu zadavatele
 • 07.2022 | žádost o účast
 • 08.2022 | zpracování metodiky přístupu
 • 09.2022 | hodnocení metodiky přístupu / výběr 5 týmů
 • 10-12.2022 | zpracování konceptu návrhu
 • 12.2022 | hodnocení konceptů / výběr 3 týmů
 • 12.2022-03.2023 | zpracování Návrhu
 • 03.2023 | představení Návrhu
 • 05.-09.2023 | dopracování Návrhu
 • 10.2023 | hodnocení nabídek + dopracovaných návrhů
 • 11.2023 | vyhlášení výsledků Soutěžního dialogu
 • 12.2023 | podepsání smluv s vybraným zhotovitelem
 • ¾ 2024 | dopracování studie
 • 2026 | předpokládaný začátek realizace
Kolik to bude stát?

n/a 

Forma

Zadávací řízení se soutěžním dialogem

Historie území

 • Vrchlického sady o rozloze 6,1 hektaru se nachází mezi pražskými ulicemi Opletalova, Wilsonova, Bolzanova a Washingtonova.
 • Kolem nově vystavěného nádraží císaře Františka Josefa I. byl založen takzvaný Velký park, později pojmenovaný Městský velký park. Podle zahradního architekta Františka Josefa Thomayera byl pak v roce 1884 park rozšířen. Pomník Jana Svatopluka Presla byl do velkého květinového obrazce v podobě městského znaku umístěn v roce 1916.
 • Počátkem dvacátého století prošel park částečnými úpravami podle návrhu architekta Karla Skaláka.
 • Pouhý rok po smrti Jaroslava Vrchlického byl v roce 1913 přejmenován na Vrchlického sady.
 • Hala hlavního nádraží, pocházející z let 1972–1977, zabrala velkou část bývalého parku. Další plochu si přivlastnila Severojižní magistrála, parkoviště, metro a jeho výstupy či výdechy a přístupové cesty.

Soutěžní dialog

Praha se rozhodla vybrat zpracovatele v tzv. soutěžním dialogu, do nějž budou zapojeni odborníci na stěžejní témata. Po přihlášených týmech bude požadována vysoká odbornost ve složení – krajinářský architekt, architekt a dopravní inženýr se specializací na tramvajové tratě. Jako podklad pro soutěžní dialog bude mimo jiné sloužit rovněž antropologické šetření, participace s místními provozovateli, dendrologický průzkum, historický průzkum a zaměření území. Samotná témata k řešení budou upřesněna v průběhu dialogu.