Přejít na hlavní obsah
Koncepční studie je nezávazná, je to jakási vize a návod na změnu v území, které nefunguje tak, jak by mohlo.

Pokud chceme zlepšit a upravit nějaké veřejné prostranství ve městě, prvním krokem bývá vytvoření tzv. koncepční studie. Jejím cílem je zhodnotit současný stav, určit priority, navrhnout směr, kterým se mají úpravy ubírat a zkoordinovat plánované zásahy v lokalitě. Koncepční studie může ukázat, že mají být v ulici širší chodníky, nová stromořadí, méně bariér, nebo že mají být přidány cyklopruhy. Díky relativně obecné koncepční studii se pak lépe plánují detaily.