Přejít na hlavní obsah

Praha zpracovává plány na vznik moderní a ekologické čtvrti v Letňanech. Na její podobě se budou podílet místní obyvatelé

V roce 2008 byla vybudovaná stanice metra Letňany, která stále končí v poli. To by však mohly změnit plány, které má Magistrát hl. m. Prahy s nevyužitými městskými a státními pozemky. V okolí metra by mohla vzniknout nová inovativní čtvrť podle územní studie, kterou nyní zpracovává Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR). Cílem studie je navrhnout čtvrť, která bude ekologická, v mnoha ohledech soběstačná a bude respektovat potřeby místních obyvatel. IPR do její přípravy zapojuje veřejnost, která urbanistům pomůže zformovat budoucí podobu nové čtvrti.

Ilustrační obrázek aktuality

Velké rozvojové území Letňany–Kbely je dlouho přehlížená plocha s velkým podílem městských a státních pozemků a jedinečným dopravním napojením na zbytek města. Od 90. let zde bylo několik úvah, jak volné plochy využít. Od výstavby nového pražského výstavního areálu a na to navázané zakončení linky metra C, přes dočasnou funkci pro případné letní olympijské hry, až po vybudování nové vládní čtvrti.

Navzdory mnohým odvážným koncepcím se řešené území dodnes zásadně neproměnilo a relizace se dočkalo pouze prodloužení linky metra C, jejíž konečná stanice Letňany dodnes končí v poli. Magistrát hlavního města Prahy se proto rozhodl klíčové pozemky využít a chystá se zde vytvořit moderní a udržitelnou čtvrť s velkým podílem městských nájemních bytů. IPR aktuálně připravuje územní studii, která stanoví přesné požadavky na novou podobu území.

Jedná se o pilotní projekt, který dosud nemá v České republice obdoby. Po vzoru úspěšných zahraničních příkladů chceme přijít s návrhem na progresivní městskou čtvrť, kde inovativnost rovná se odpovědnost, chápání potřeb obyvatel města a empatický přístup v ochraně zranitelných skupin lidí, zvířat, a rostlin,“ říká Petr Hlaváček, náměstek primátora pro oblast územního rozvoje. 

Návrh již nyní počítá s vytvořením čtvrti krátkých vzdáleností a s využitím inovativních přístupů, které pomohou minimalizovat zátěž na životní prostředí. Cílem je dosáhnout uhlíkové neutrality během výstavby i provozu a aplikovat nástroje šedo/zeleno/modré infrastruktury a moderní technologie při nakládání s odpadem. Důraz bude také kladen na využití vlastních energetických zdrojů a nízkoemisní dopravu s dominantně využívanou městskou hromadnou dopravou či sdílenou mobilitou. Nová čtvrť v Letňanech rovněž nabídne stávajícím i budoucím obyvatelům nové příležitosti k trávení volného času a doplní tolik potřebnou veřejnou vybavenost, která již nyní v území chybí. 

Místní obyvatelé mají nyní možnost podílet se na podobě a vizi nové čtvrti. V průběhu května a června se bude v rámci participace konat série akcí v Letňanech, Kbelích a na Proseku, kde se lidé mohou účastnit některé z komentovaných vycházek, přednášek, diskuzí a participačních workshopů či zanechat své komentáře a připomínky v online kontaktním dotazníku. Podněty budou následně zpracovány při tvorbě územní studie, jejíž koncept bude veřejnosti představen k připomínkování v průběhu podzimu tohoto roku. 

Bereme jako standardní službu veřejnosti zapojit do takto významné studie již od počátku místní obyvatele. Jedině oni nám mohou nejlépe zprostředkovat, jak se v území žije, čeho si váží a co jim zde naopak chybí nebo čeho se obávají. A jelikož si přejeme naplánovat čtvrť, která bude přínosem nejen pro nové obyvatele, ale i pro sousedy z okolních městských částí, je pro nás naprosto zásadní znát jejich názory. Jedině tak můžeme zajistit, aby nová čtvrť měla na své okolí pozitivní dopad a minimalizovala problémy, které se zde již vyskytují,“ doplňuje Ondřej Boháč, ředitel IPR Praha. 

První domy nové městské čtvrti by mohly začít vznikat až začátkem příštího desetiletí, nicméně již nyní je nezbytné připravit územní studii, jelikož výstavba vyžaduje komplexní přípravu nejen z hlediska technické infrastruktury daného území. 

 

Kompletní program participačních akcí najdete zde.

Více informací o územní studii a plánech na novou lze najít na webových stránkách projektu, či na informačních panelech, které budou v průběhu května a června umístěny v dotčených městských částí. 

 

Územní studie bude připravována v diskuzi se zástupci městských částí Praha 18, Praha 19, Praha 9 a Praha Čakovice tak, aby jejich podmínky k rozvoji dotčeného území, týkající se především dopravní infrastruktury (např. dokončení nadřazeného dopravního systému a posílení hromadné dopravy), školství a sportu, zdravotnictví a sociální oblasti, byly pečlivě zváženy s ohledem na širší vztahy a dle potřeby zapracovány. Cílem je nalézt shodu na koordinovaném rozvoji širšího území a vzájemně se shodnout na postupném doplňování území v návaznosti na významné infrastrukturní stavby.

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

Praha schválila návrh nových stavebních předpisů. Budou v souladu s novým stavebním zákonem

Ilustrační obrázek aktuality

Kolik má Praha městských bytů a kdo v nich bydlí? Nová analýza IPR odhaluje aktuální čísla

Ilustrační obrázek aktuality

Územní studie Letňany-Kbely bude doplněna o námětovou část

Všechny články