Přejít na hlavní obsah

Udržitelná čtvrť v Letňanech bude příležitostí i pro obyvatele sousedních částí města. Ti mohou nyní komentovat pracovní verzi návrhu studie

Praha plánuje na nevyužitých městských a státních pozemcích v Letňanech vybudovat novou inovativní čtvrť. V kontextu probíhající globální klimatické změny se počítá s tím, že čtvrť bude ekologická a v mnoha ohledech soběstačná. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) aktuálně představuje pracovní návrh územní studie, jejíž podobu pomohli v rámci participace zformovat také místní obyvatele. Spolupráce s veřejností bude i nyní důležitou součástí celého procesu. 

Ilustrační obrázek aktuality

V okolí metra Letňany se nachází tzv. velké rozvojové území Letňany–Kbely s velkým podílem městských a státních pozemků a jedinečným dopravním napojením na zbytek města. Magistrát hlavního města Prahy se zde chystá vytvořit moderní a udržitelnou čtvrť, která bude empatická k lidem i přírodě. IPR zveřejnil pracovní návrh územní studie, která stanovuje přesné požadavky na novou podobu území. Budoucí výstavba, která by mohla začít vznikat začátkem příštího desetiletí, pak bude podmíněna touto studií. 

Navrhnout od základu novou městskou čtvrť je nejen jedinečná příležitost, ale také zodpovědnost, se kterou musíme odpovědět na výzvy tohoto století. Oceňuji, že návrh studie přichází i díky limitům daným blízkými letišti s v Praze ne úplně častou typologií vysoké hustoty – nízké výšky, která je běžná například v Nizozemsku. Díky tomu vznikne čtvrť dostupného bydlení dle pravidel města krátkých vzdáleností. Nová čtvrť v Letňanech by se tak mohla stát vzorem pro udržitelné městské plánování nejen v Praze,“ říká Petr Hlaváček, náměstek primátora pro oblast udržitelného rozvoje.

Vize a struktura nové čtvrti

Cílem návrhu bylo vytvořit moderní a živou čtvrť, která podporuje různé druhy celodenních aktivit a minimalizuje potřebu dojíždět do jiných částí města. Těžištěm čtvrti je Hlavní náměstí, sloužící také jako dopravní uzel umožňující snadný přestup mezi autobusovým nádražím, konečnou stanicí metra a nově navrhovanou zastávkou tramvaje či trolejbusu. Doprava i využití města bude respektovat principy města krátkých vzdáleností s důrazem na aktivní mobilitu s bezpečnými chodníky a cyklotrasami, veřejnou dopravu a omezení individuálního automobilového provozu. 

Urbanistická struktura je navržena jako kompaktní město s blokovou strukturou. Počet nadzemních podlaží pak určuje přítomnost letišť – radar Letiště Praha–Kbely omezuje výšku na 4–5 podlaží ve většině řešeného území a Letiště Letňany zde má vzletovou plochu, která ovlivňuje severní část. Pokud by některé z těchto limitů odpadly, je možné během následujících etap v okolí metra výstavbu zvýšit a postavit tak více městského dostupného bydlení.

Návrh studie přichází s řešeními, která nejenže nepřispějí k větším dopadům souvisejícími s klimatickými změnami, ale jdou také o krok dále – studie v rámci samotné výstavby i veřejného prostoru nabízí řešení pro adaptaci na klimatickou změnu. Krajinná koncepce čtvrti navazuje na místní přírodní podmínky a zahrnuje prvky modrozelené infrastruktury, včetně zelených vnitrobloků, střech či nástroje pro hospodaření s dešťovou vodou. Více než třetina území zůstane nezastavěna, což umožní vznik dvou nových parků a podpoří druhovou rozmanitost rostlin i zvířat, která by měla být v dostavěné čtvrti vyšší než před její výstavbou.

Zapojení místních obyvatel 

Čtvrť je navržena tak, aby nezatěžovala nejen přírodu, ale také své okolí. Naopak nabídne kromě nových bytů také 8 000 pracovních míst, střední školu, polikliniku a příležitosti pro rekreaci a další služby také obyvatelům sousedních částí města. 

Hledání odpovědí na bezprostřední potřeby místních a jejich samotné zapojení je pro nás při navrhování nové čtvrti stejně důležité, jako hledání udržitelných řešení. Proto do celého procesu pořizování studie zapojujeme také stávající obyvatele okolních městských čtvrtí, především z Kbel a Letňan,“ připomíná Ondřej Boháč, ředitel IPR Praha. 

Místní obyvatelé měli možnost v průběhu jara 2023 sdílet se zpracovateli studie své názory na hodnoty, zátěže a potenciál místa. Na setkání bylo vygenerováno téměř 500 podnětů na téma zeleň, doprava, sousedství a komunita, bydlení, veřejná vybavenost a služby, veřejný prostor či udržitelnost. Výsledky diskuzí z veřejných komunitních plánování byly následně ještě ověřeny v online dotazníku, který vyplnilo 297 lidí. 

S návrhem studie se veřejnost může osobně seznámit a připomínkovat ji v rámci podzimní fáze participace, která právě odstartovala. Pro obyvatelé Letňan, Kbel a okolí je až do listopadu připravena série akcí, mezi nimi například informační kontejner, komentované vycházky po řešeném území či workshopy komunitního plánování. 

Více informací k vizi nové čtvrti, k participaci obyvatel i samotný návrh územní studie lze najít na webových stránkách projektu.

______

Územní studie je připravována v diskuzi se zástupci městských částí Praha 18, Praha 19, Praha 9 a Praha Čakovice tak, aby jejich podmínky k rozvoji dotčeného území, týkající se především dopravní infrastruktury (např. dokončení nadřazeného dopravního systému a posílení hromadné dopravy), školství a sportu, zdravotnictví a sociální oblasti, byly pečlivě zváženy s ohledem na širší vztahy a dle potřeby zapracovány. Cílem je nalézt shodu na koordinovaném rozvoji širšího území a vzájemně se shodnout na postupném doplňování území v návaznosti na významné infrastrukturní stavby.

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

Praha schválila návrh nových stavebních předpisů. Budou v souladu s novým stavebním zákonem

Ilustrační obrázek aktuality

Kolik má Praha městských bytů a kdo v nich bydlí? Nová analýza IPR odhaluje aktuální čísla

Ilustrační obrázek aktuality

Územní studie Letňany-Kbely bude doplněna o námětovou část

Všechny články