Skip to main content

Vznikají Kanceláře veřejného prostoru a Metropolitního plánu

Útvar rozvoje hl. města Prahy (ÚRM) ve spolupráci s radním pro rozvoj města Tomášem Hudečkem (TOP 09) připravuje koncepční změny, které mají v dlouhodobém horizontu zcela změnit tvář Prahy. První z nich je vznik Kanceláře veřejného prostoru, druhou Kancelář metropolitního plánu.

alt

Kancelář veřejného prostoru

V současné době veřejný prostor spravují a technicky udržují různé organizace, případně je využíván jako zdroj příjmů pro město. Podle průzkumu specialistů z ÚRM se dnes celých 70 % veřejného prostoru podřizuje automobilové dopravě. Autům patří nejen silnice ale i část chodníků, pěší či cyklistická doprava je tak tlačena do pozadí a s ní i vstřícná tvář města.

Vznikající Kancelář veřejného prostoru bude garantem toho, že se na využití veřejných prostor dohodnou občané, jednotlivé městské části a podnikatelé. Od podzimu tak budou mít lidé možnost se vyjádřit k chystaným změnám ve veřejném prostoru a ovlivnit tak již samotný proces přípravy projektu.

Kancelář metropolitního plánu

Od srpna má hlavní město svou Kancelář metropolitního plánu. Ta má za úkol připravit nový územní plán (tzv. Metropolitní plán), díky němuž město získá aktivní roli při správě vlastního území, ochraně veřejného zájmu a udržování spravedlivých vztahů vlastníků a investorů.

Kancelář metropolitního plánu vznikla organizační změnou v rámci Útvaru rozvoje hlavního města Prahy a jejím vedením byl pověřen docent Ing. arch. Roman Koucký. Nyní má kancelář pět pracovníků, v dohledné době se v návaznosti na chystané aktivity počítá s jejím dalším rozšířením.

Změna plánování přispěje k vytváření veřejného prostoru obyvatelného města, sdíleného obyvateli, návštěvníky, stejně jako vlastníky nemovitostí. Podle radního pro rozvoj města Tomáše Hudečka (TOP 09) budou vznikající dokumenty čitelné, stabilní a srozumitelné, což povede k efektivnějším a předvídatelným procesům plánování města.

You might also be interested in

alt

How does Prague compare to other European cities? Great public transport, lots of cars, and abundant job opportunities.

alt

The number of Airbnb apartments in Prague is on the rise. An amendment to the Trade Licensing Act will allow the city to regulate the platform.

alt

The new Prague Geoportal brings revolutionary changes in the provision of geographic data. It also offers a digital twin of the city.

All articles