Skip to main content

Město pro lidi nebo pro auta? Jak se bude Praha rozvíjet po roce 2016?

Ve středu 31. 10. 2012 se v Rezidenci primátora (v objektu Městské knihovny) na Mariánském náměstí 2, Praha 1 uskuteční odborná konference na téma "Město pro lidi nebo pro auta?" Konferenci pořádá deník Mladá fronta E15 společně s poradenskou společností DDeM. Záštitu poskytl Tomáš Hudeček, náměstek primátora hl. m. Prahy a předseda Komise Rady hl. m. Prahy pro územní plán a jeho změny. Akce se koná za podpory Útvaru rozvoje hl. m. Prahy.

alt

Na konferenci bude diskutováno komu má Praha jako město sloužit. Do roku 2015 jsou obce České republiky povinny schválit své nové územní plány. Výjimkou není ani hlavní město Praha, které je kritizováno za jeho nepřehlednost, časté změny a prostor pro korupci. Pražský magistrát proto začal s přípravou nového Metropolitního plánu. Konference by měla přinést i odpovědi na následující otázky:

  • Podle jakých kritérií budou definovány potřeby a priority pro další přípravu Metropolitního plánu?
  • V čem by se měl Metropolitní plán odlišovat od toho současného?
  • Jak chce magistrát snížit počet každoročně projednávaných změn územního plánu?
  • Co znamená, že podrobně budou v Metropolitním plánu rozpracována jen problematická nebo nedořešená místa?

Další informace, např. o cenách vstupu a možnost registrace naleznete na konference.e15.cz.

Program konference ke stažení

You might also be interested in

alt

How does Prague compare to other European cities? Great public transport, lots of cars, and abundant job opportunities.

alt

The number of Airbnb apartments in Prague is on the rise. An amendment to the Trade Licensing Act will allow the city to regulate the platform.

alt

The new Prague Geoportal brings revolutionary changes in the provision of geographic data. It also offers a digital twin of the city.

All articles