Skip to main content

Konference OECD

V půlce května v Praze proběhla mezinárodní konference OECD. Na veřejné části se bude diskutovat, zda současná města vůbec územní plánování potřebují. Praha tímto začne celý proces projektu, na kterém se bude podílet.

alt

Událost na Facebooku

Šéfové Prahy a Středočeského kraje, zahraniční odborníci, zástupci ministerstev a vysokých škol, ti všichni budou na setkání v Praze diskutovat o trendech územního plánování. Účastníci budou probírat možnosti spolupráce mezi různými úrovněmi správy území v rozdílných městech nebo metropolitních regionech.

Čeští odborníci budou v tomto kontextu prezentovat zkušenosti ze spolupráce Prahy a Středočeského kraje při územním plánování. „Naše spolupráce se opírá o vzájemnou dohodu, protože legislativní rámec k tomu neexistuje. Své síly jsme spojili podpisem memoranda v půlce minulého roku,“ uvedl za Prahu primátor Tomáš Hudeček.

Konference odstartuje výzkum ve využití území, který bude probíhat v jednotlivých členských zemích OECD. Praha bude jedním z měst, která budou analyzována a sledována. Tato oblast plánování je ryze specifická věc každé země nebo regionu. „Jedná se o unikátní snahu OECD zjistit úspěšné nástroje a politiky pro správu území a pomoci je rozšířit do dalších zemí. Je skvělé, že Praha u toho může být a profitovat z toho,“ zmiňuje Jaromír Hainc z Institutu plánování a rozvoje (IPR) k připravované akci.

Programu se zúčastní i zástupci kyjevské radnice. Organizátoři tak chtějí podpořit směřování Ukrajiny mezi evropské demokracie a navážou na pozastavení aktivit spojených s přijímáním Ruska mezi členy OECD. Praha nastartovala změny ve svém plánování. Tuto novou skutečnost můžeme prezentovat na mezinárodní úrovni a podělit se o ni i s ostatními městy,“ připomíná aktivity IPR Praha Hainc.

Ve čtvrtek 15. května bude připravena debata pro veřejnost s názvem Plánování na Prahu 21. století s tématem metropolitních regionů, strategie rozvoje v době omezených zdrojů a současného pražského směřování výstavby města. Debata začne v 18:00 v Clam-Gallasově paláci, Husova 20, Praha 1.

Více informací naleznete na www.oecdprague.cz.

 

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD)

OECD je mezinárodní organizace 34 ekonomicky nejrozvinutějších států na světě, které přijaly principy demokracie a tržní ekonomiky. OECD vznikla v roce 1961 s cílem koordinovat ekonomickou a sociálně-politickou spolupráci členských zemí, zprostředkovávat nové investice a prosazovat liberalizaci mezinárodního obchodu. Cílem OECD je napomáhat k dalšímu ekonomickému rozvoji, potlačení nezaměstnanosti, stabilizaci a rozvoji mezinárodních finančních trhů.

Zdroj: www.oecd.org

You might also be interested in

alt

How does Prague compare to other European cities? Great public transport, lots of cars, and abundant job opportunities.

alt

The number of Airbnb apartments in Prague is on the rise. An amendment to the Trade Licensing Act will allow the city to regulate the platform.

alt

The new Prague Geoportal brings revolutionary changes in the provision of geographic data. It also offers a digital twin of the city.

All articles