Skip to main content

Městské části čeká připomínkování zadání nového územního plánu 27. 2. 2013

V Kanceláři metropolitního plánu, náležícímu pod Útvar rozvoje hl. m. Prahy (ÚRM), vrcholí přípravy návrhu zadání nového územního plánu (neboli Metropolitního plánu), který by měl nahradit stávající systém, který je zastaralý, nepřehledný a pro veřejnost nedůvěryhodný. Útvar proto jménem radního pro územní rozvoj Tomáše Hudečka (TOP 09) připravuje městské části na jeho blížící se projednávání.

alt

Všechny pražské městské části mají ze zákona možnost se ke zhruba 70 stránkovému zadání vyjádřit a případně také připomínkovat, ovšem jen ve stanovené lhůtě 14 dní. Od 15. března musí starostové jednotlivých městských částí zajistit, aby bylo zadání projednáno na místních zastupitelstvech a městských radách. "Seznámit starosty se zněním zadání dřív nám legislativa neumožňuje. Aby městské části nic neopomněly, šibeniční termín stihly a včas nás seznámily se svým stanoviskem, rozhodli jsme se je nad rámec našich povinností raději upozorňovat na to, že se termín blíží a jak se na něj mají připravit," uvedl Hudeček. Pod jeho záštitou ÚRM připravuje také výkladový seminář pro starosty a zástupce všech 57 městských částí, na kterém bude představena ukázka Metropolitního plánu, aby si celý proces tvorby dokázali lépe představit. "V plánu jsou také následné informační semináře, které ještě více přiblíží celé pojetí chystaných změn," dodal radní.

Pořízení nového územního plánu schválilo Zastupitelstvo hlavního města Prahy počátkem června loňského roku. Dalším krokem bylo právě zpracování návrhu zadání, tedy odborného textového dokumentu. Jakmile bude zadání schváleno, zaměří se Kancelář metropolitního plánu na samotné zakreslování územního plánu do map a zpracování doprovodného textu. Tato fáze by měla odstartovat na podzim letošního roku. Finální verze nového územního plánu by pak podle Hudečka měla být hotova v horizontu tří let.

Nespornou výhodou nového systému by měla být větší aktuálnost, přehlednost a tím pádem i výrazně menší prostor pro korupci. "Stávající plán řeší jen funkční využití konkrétního území, ne strategický a koncepční rozvoj v kontextu celého města. To se s novým plánem změní," upozorňuje Kamil Kubiš, zástupce ředitele ÚRM. Nový územní plán bude mít také méně barev, které navíc budou mít zcela jinou funkci – místo charakteru plochy určí jen míru jejího povoleného zatížení.

You might also be interested in

alt

How does Prague compare to other European cities? Great public transport, lots of cars, and abundant job opportunities.

alt

The number of Airbnb apartments in Prague is on the rise. An amendment to the Trade Licensing Act will allow the city to regulate the platform.

alt

The new Prague Geoportal brings revolutionary changes in the provision of geographic data. It also offers a digital twin of the city.

All articles