Skip to main content

Zastupitelstvo HMP projednalo aktualizaci Územně analytických podkladů hl. m. Prahy

Dne 25. října 2012 byla Zastupitelstvem hlavního města Prahy projednána aktualizace Územně analytických podkladů hl. m. Prahy (ÚAP), což je dokument, který představuje nejkomplexnější soubor aktuálních informací týkající se Prahy.

alt

Územně analytické podklady slouží jako zdroj při plánování rozvoje území (včetně přípravy územního plánu města a dalších důležitých dokumentací) a charakterizují významné hodnoty a problémy města, i  limity a potenciál jeho dalšího rozvoje. Kromě prostorových vztahů jsou v nich zohledněny také ekonomické, sociálně demografické a kulturní aspekty nebo například úroveň životního prostředí.

Seriál o ÚAP

Z pohledu občana Prahy jde o velmi cenné informace, avšak je pochopitelné, že ne každý má chuť a čas pročítat takto obsáhlé dílo. Proto pro vás připravujeme nový seriál o Územně analytických podkladech hl. m. Prahy. Postupně se chystáme představit celý dokument formou upoutávek tak, aby bylo jasné, co je jeho obsahem. Pokud vás některé z témat zaujme blíže, můžete si ho samozřejmě ze sekce ÚAP na tomto portálu stáhnout ve formátu .pdf a v klidu projít celé. V každém dílu našeho seriálu bude navíc také odkaz na originální kapitolu Územně analytických podkladů, kde jsou obsaženy kompletní informace z dané oblasti. První díl ponese název  „Lidé" a můžete se na něj těšit již brzy.

Kompletní aktualizované Územně analytické podklady hl. m. Prahy naleznete zde.

You might also be interested in

alt

How does Prague compare to other European cities? Great public transport, lots of cars, and abundant job opportunities.

alt

The number of Airbnb apartments in Prague is on the rise. An amendment to the Trade Licensing Act will allow the city to regulate the platform.

alt

The new Prague Geoportal brings revolutionary changes in the provision of geographic data. It also offers a digital twin of the city.

All articles