Skip to main content

Stávající Infocentrum rozvoje hl. m. Prahy končí a bude nové 30. 1. 2013

Po šesti letech ukončuje ve Škodově paláci provoz Infocentrum rozvoje hl. m. Prahy. Agendu převezme nové středisko, které by mělo být otevřeno na podzim přímo v budově Útvaru rozvoje hl. m. Prahy v areálu Emauz ve Vyšehradské ulici.

alt

Infocentrum rozvoje města poskytovalo od roku 2007 aktuální informace o územním plánu, jeho změnách a zprostředkovávalo informace o strategickém plánu, konzultace

se specialisty z Útvaru rozvoje hl. m. Prahy nebo Odboru územního plánu pražského Magistrátu. Návštěvníci zde měli možnost nahlížet do územního plánu a dostupných urbanistických studií. V prostorách Infocentra se pravidelně konaly tematické výstavy a semináře.

Jako poslední expozici ve Škodově paláci Infocentrum prezentovalo protipovodňová opatření hlavního města, v nedávné době pak také například soutěžní návrhy architektonické soutěže na rekonstrukci Průmyslového paláce. Hojně navštěvovaná byla výstava Slavné pražské vily, na které se zájemci o pražskou architekturu mohli blíže seznámit s významnými rodinnými stavbami 19. století.

„Na podzim připravujeme nově koncipované prostory v obnoveném výstavním sále v sídle ÚRM na Moráni. O otevření nového prostoru budeme včas informovat,“ uvedl zástupce ředitele ÚRM Kamil Kubiš s tím, že aktuální informace z oblasti územního plánování v Praze lze najít také na stránkách www.iprpraha.cz.

Poslední návštěvníci do Infocentra ve Škodově paláci mohou zavítat ještě do čtvrtka 31. ledna, a to do 16.00 hodin.

You might also be interested in

alt

How does Prague compare to other European cities? Great public transport, lots of cars, and abundant job opportunities.

alt

The number of Airbnb apartments in Prague is on the rise. An amendment to the Trade Licensing Act will allow the city to regulate the platform.

alt

The new Prague Geoportal brings revolutionary changes in the provision of geographic data. It also offers a digital twin of the city.

All articles