Skip to main content

O rozvoji měst a územním plánování mezinárodně

Moderní město je formováno komplexem historických, kulturních, sociálních, politických a ekonomických faktorů a procesů. Jejich dopad na rozvoj měst a kvalitu života v nich ovlivňuje územní plánování – pozitivně, ale i negativně. Dnes je zřejmé, že městské plánování definuje kvalitu života obyvatel města a pokud je špatné, může vést k degradaci města.

alt

Odkazy na originální znění článků: E15Stavební fórum.

You might also be interested in

alt

How does Prague compare to other European cities? Great public transport, lots of cars, and abundant job opportunities.

alt

The number of Airbnb apartments in Prague is on the rise. An amendment to the Trade Licensing Act will allow the city to regulate the platform.

alt

The new Prague Geoportal brings revolutionary changes in the provision of geographic data. It also offers a digital twin of the city.

All articles