Skip to main content

Praha si ohlídá zásahy do veřejného prostoru 17. 4. 2013

Rada hlavního města Prahy schválila v úterý 16. 4. 2013 soubor pravidel pro přípravu investic na veřejných prostranstvích. Cílem těchto procesních zásad je koordinovat a zefektivnit čerpání financí z veřejného rozpočtu například do parků, ulic či náměstí tak, aby Pražanům přinesly maximální užitek.

alt

Autorem strategie je Pavla Melková, vedoucí Kanceláře veřejného prostoru, patřící pod Útvar rozvoje hl. m. Prahy (ÚRM). Právě Kancelář veřejného prostoru bude hlavním koncepčním a koordinačním pracovištěm pro veřejná prostranství a bude se tak vyjadřovat k zásahům do veřejného prostoru, ať už se bude jednat o revitalizaci náměstí či úpravu ulice. „Kvalitativnímu standardu veřejných prostor by mělo být podřízeno jak vedení dopravní i technické infrastruktury, tak jednotlivé stavby a stavební celky. Kvalitní veřejný prostor města by měl vybízet k pěšímu provozu a k pobývání, jeho základem by mělo být lidské měřítko a lidské smysly,“ uvedla Melková.

Jedná se o další krok magistrátu v současné strategii, kde se jednou z hlavních priorit plánování města stává kvalita veřejného prostoru. Součástí této strategie jsou změny přístupu k plánování města iniciované předkladatelem tisku radním Tomášem Hudečkem (TOP 09). Jde například o tvorbu nového Metropolitního plánu, ve kterém tvoří veřejná prostranství základní strukturu města. „Krása i úskalí veřejného prostoru tkví hlavně v detailech, které můžou vzhled celé lokality pozdvihnout, ale i výrazně narušit. Proto je nezbytné, aby zásahy do veřejných prostor byly koordinované a smysluplné. Město nad nimi musí držet ochrannou ruku,“ dodal radní Hudeček.

You might also be interested in

alt

How does Prague compare to other European cities? Great public transport, lots of cars, and abundant job opportunities.

alt

The number of Airbnb apartments in Prague is on the rise. An amendment to the Trade Licensing Act will allow the city to regulate the platform.

alt

The new Prague Geoportal brings revolutionary changes in the provision of geographic data. It also offers a digital twin of the city.

All articles