Skip to main content

V Radotíně vznikne nová rekreační zóna

Rada hl. m. Prahy dnes schválila změnu územního plánu v oblasti Radotínských jezer, která umožní výstavbu rekreační zóny s centrem pro vodní sporty. Radní zároveň posvětili také novou trasu metra D z Pankráce do Písnice.

alt

Změna územního plánu v Radotíně vychází ze studie městské části Praha 16, která počítá se vznikem centra vodních sportů s umělým kanálem pro vodní slalom. Studie dále doporučuje zřídit místo pro nakládání menších lodí a kánoí, parkoviště a dva asfaltové okruhy pro jízdu na kolečkových bruslích či běh.

Městská část návrh na pořízení změny územního plánu předkládala již podruhé. Původní, značně předimenzovaný projekt, který mimo jiné počítal i s přístavištěm pro velké lodě, byl z iniciativy radního pro územní rozvoj Tomáše Hudečka pozastaven Zastupitelstvem hl. m. Prahy letos na jaře. „Původní dílo se tvářilo jako vytvoření zázemí pro vodní sporty. Jeho prioritou ale mohla být spíše těžba štěrkopísků a machinace s pozemky,“ dodává Hudeček.

 

Předmětem druhé zásadní změny územního plánu, kterou dnes schválila Rada HMP, je stanovení nové trasy metra D z Pankráce do Písnice. Podle původních plánů měla trasa metra D začínat již na Náměstí Míru, město by ale na vybudování takto rozsáhlého projektu nemělo prostředky. Nová linka metra proto bude vedena jen jako větev metra C, a to ze stanice Pankrác směrem na jih. „Takto uvažované řešení je jedno z mála reálných možností pro výstavbu metra D. Na žádnou náročnější trasu Praha nemá a nebude mít peníze,“ konstatuje Hudeček.

Obě změny územního plánu nyní směřují na veřejné projednávání ve Výboru pro územní rozvoj Zastupitelstva HMP. O jejich konečném pořízení pak rozhodne Zastupitelstvo.

You might also be interested in

alt

How does Prague compare to other European cities? Great public transport, lots of cars, and abundant job opportunities.

alt

The number of Airbnb apartments in Prague is on the rise. An amendment to the Trade Licensing Act will allow the city to regulate the platform.

alt

The new Prague Geoportal brings revolutionary changes in the provision of geographic data. It also offers a digital twin of the city.

All articles