Skip to main content

Další krok při transformaci Útvaru rozvoje hl. m. Prahy 07. 5. 2013

Útvar rozvoje hl. m. Prahy (ÚRM) prošel k 1. květnu 2013 další fází vnitřní transformace. V souvislosti se zřízením nových odborných pracovišť Kanceláře metropolitního plánu (KMP) a Kanceláře veřejného prostoru (KVP) byl zrušen Odbor urbanistické koncepce.

alt

Kontaktním a komunikačním pracovištěm Útvaru směrem k městským částem a odborné veřejnosti bude nově Kancelář podpory území (KPÚ), správou a údržbou zásad územního rozvoje a platného územního plánu byla pak pověřena Kancelář územně plánovacích podkladů a dokumentací (KUP).  Dílčích změn doznaly agendy a názvy i dalších organizačních složek tak, aby více odpovídaly potřebám města a byly srozumitelnější pro veřejnost.  „S dalšími kroky proměny naší organizace se chystáme přijít na podzim, kdy posílíme i komunikaci Útvaru s laickou veřejností a to prostřednictvím moderního informačního centra rozvoje města,“ řekl Kamil Kubiš, zástupce ředitele Útvaru rozvoje hl. m. Prahy.

Transformace příspěvkové organizace města, která spadá pod gesci 1. náměstka primátora a radního pro územní rozvoj Tomáše Hudečka (TOP 09), by měla přinést větší efektivitu činnosti tohoto koncepčního pracoviště. „Cílem těchto kroků je činnost ÚRM zefektivnit a zpřehlednit navenek. Po všech kosmetických i strategických změnách bychom rádi, aby byl útvar otevřenější vůči veřejnosti a aby byl v rámci rozvoje města respektovaným partnerem pro všechny zainteresované strany,“ dodal ke změnám Hudeček.

You might also be interested in

alt

How does Prague compare to other European cities? Great public transport, lots of cars, and abundant job opportunities.

alt

The number of Airbnb apartments in Prague is on the rise. An amendment to the Trade Licensing Act will allow the city to regulate the platform.

alt

The new Prague Geoportal brings revolutionary changes in the provision of geographic data. It also offers a digital twin of the city.

All articles