Skip to main content

V Emauzích vznikne Informační centrum rozvoje města

Rada hl. m. Prahy na zasedání 21. května odsouhlasila záměr částečně rekonstruovat prostory budov v areálu Emauz v Podskalí, ve kterých sídlí Útvar rozvoje hl. m. Prahy (ÚRM). Důvodem je vybudování zázemí pro plánované Informační centrum ÚRM, jehož úkolem bude zprostředkování informací o průběhu zpracování Metropolitního plánu, Strategického plánu a strategie veřejného prostoru.

alt

Tím zároveň zpracovatel (ÚRM) získá zpětnou vazbu od občanů, která bude do dokumentů zapracována. „Pro úspěšné plánování rozvoje města je komunikace s občany klíčová. Doufám, že umístěním informačního střediska přímo do areálu ÚRM dosáhneme deklarovaného otevření této instituce veřejnosti, která často o existenci pro město takto významné instituce nemá ani ponětí,“ uvedl pověřený primátor HMP a radní pro územní rozvoj Tomáš Hudeček (TOP 09).

Předmětem zakázky ve výši pěti milionů korun budou dílčí rekonstrukce podlah, stropních konstrukcí, nové dispoziční rozdělení prostoru lehkými příčkami, vybudování přednáškového sálu a příprava elektroinstalace pro osvětlení a multimediální techniku. „Informační středisko by mělo být, po vzoru obdobných institucí v zahraničí, víceúrovňovým komunikačním centrem, které nabídne dlouhodobé i krátkodobé výstavy, interaktivní prezentace, workshopy, přednášky, debaty s veřejností a odborníky,“ dodává 1. zástupce ředitele ÚRM Tomáš Ctibor.

Výběrové řízení by mělo být vypsáno ještě v květnu 2013.

Usnesení Rady č. 830

You might also be interested in

alt

How does Prague compare to other European cities? Great public transport, lots of cars, and abundant job opportunities.

alt

The number of Airbnb apartments in Prague is on the rise. An amendment to the Trade Licensing Act will allow the city to regulate the platform.

alt

The new Prague Geoportal brings revolutionary changes in the provision of geographic data. It also offers a digital twin of the city.

All articles