Skip to main content

O Pražské stavební předpisy byl zájem

V pondělí 27. května se v prostorách Nové radnice na Mariánském náměstí konal další informační seminář  určený zástupcům městských částí Prahy. Téma přípravy novely Obecných technických požadavků na výstavbu, tzv. Pražských stavebních předpisů (OTP/PSP) tentokrát do velkého sálu Zastupitelstva hl. m. Prahy přilákalo více než osm desítek zástupců ze 44 městských částí.

alt

Úvodu do problematiky se zhostil Ing. arch. Pavel Hnilička z Útvaru rozvoje hl. m. Prahy (ÚRM), který má aktualizaci nových stavebních předpisů na starosti. V rámci jím vedené diskuse se pak přítomní nejvíce zajímali o to, jak budou PSP řešit například problematiku parkování nebo prostupnost území.


Obecné technické požadavky na výstavbu (vyhláška č. 26/1999 Sb.)


Tento předpis významnou měrou formuje obraz města a zaslouží si revizi zejména s ohledem na vývoj městského osídlení, které se za poslední desetiletí podstatně proměnilo. Města musí být schopna absorbovat nové nároky a vytvářet přitom kvalitní městské prostředí a zároveň se vyrovnat s problémy stále narůstajících nároků na plochy a vyčerpatelné zásoby energií.

Více na www.iprpraha.cz/otp

You might also be interested in

alt

How does Prague compare to other European cities? Great public transport, lots of cars, and abundant job opportunities.

alt

The number of Airbnb apartments in Prague is on the rise. An amendment to the Trade Licensing Act will allow the city to regulate the platform.

alt

The new Prague Geoportal brings revolutionary changes in the provision of geographic data. It also offers a digital twin of the city.

All articles