Skip to main content

Mapa protipovodňové ochrany v Praze 04. 6. 2013

Odborní pracovníci Kanceláře prostorových informací Útvaru rozvoje hl. m. Prahy (ÚRM) vytvořili unikátní mapu s aktuálním přehledem protipovodňové ochrany v Praze.

alt

Digitální mapa přehledně znázorňuje území Prahy zatopené při různě velkých průtocích Vltavy (např. Q100 představuje maximální průtok, který je dosažen, nebo překročen jednou za 100 let). Aplikace dále zahrnuje kompletní umístění protipovodňových bariér a pytlů s pískem. „Na mapě lze navíc porovnat současnou povodeň s rozlivem řeky v roce 2002,“ uvedl Jiří Čtyroký, vedoucí Kanceláře prostorových informací ÚRM.

Zaškrtáváním jednotlivých polí v legendě mapy lze postupně zobrazovat rozliv Vltavy, resp. její záplavové oblasti, typy bariérové ochrany a další informace. Útvar rozvoje města ve spolupráci s ROPIDem a Technickou správou komunikací (TSK) zanesl do mapy také aktuální informace o změnách ve veřejné hromadné dopravě, tj. aktuální uzavírky komunikací.

Vznik mapové aplikace ocenil první náměstek primátora Tomáš Hudeček pověřený výkonem funkce primátora hl. m. Prahy.

Aplikaci naleznete na http://mpp.praha.eu/app/map/zatopy/.

You might also be interested in

alt

How does Prague compare to other European cities? Great public transport, lots of cars, and abundant job opportunities.

alt

The number of Airbnb apartments in Prague is on the rise. An amendment to the Trade Licensing Act will allow the city to regulate the platform.

alt

The new Prague Geoportal brings revolutionary changes in the provision of geographic data. It also offers a digital twin of the city.

All articles